OPERĀCIJAS FINANŠU UN FONDU TIRGOS

Investīciju konta apkalpošana

Finanšu instrumentu konta apkalpošana1, 2, 3
0.5 % gadā
Finanšu instrumentu konta apkalpošana klientiem "Rietumu Asset Management" IPS pārvaldībā1, 3, 11
0.2 % gadā
Komisija par "Rietumu Asset Management" fondu daļas turēšanu:
   Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD
0.25 % gadā
   Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD
0.25 % gadā
Investīciju konta apkalpošana klientiem "Rietumu Asset Management" IPS pārvaldībā 4, 5, 6
   līdz 1 000 000 USD7
0.5 % gadā
   no 1 000 000 līdz 3 000 000 USD7
0.4 % gadā
   nākamie 2 000 000 USD7
0.35 % gadā
   nākamie 5 000 000 USD7
0.25 % gadā
   nākamie 10 000 000 USD un vairāk7
0.2 % gadā
Ārpusbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi8, 9
0.3 %, min 50 EUR
Iekšbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi
pēc vienošanās
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
50 EUR par dokumentu + visi saistītie izdevumi
Komisijas maksa par valūtas maiņas instrukciju Euroclear7
11.50 EUR
Dalība korporatīva notikumā
28 EUR
Vērtspapīru konvertēšana
200 EUR
Komisijas maksa par katru kupona ienākumu un dividenžu maksājumu, ja klientam ir aktuālā nodokļa forma W-8BEN, W-8BEN-E un darījuma partneris sniedz šādu pakalpojumu Bankas klientiem7
50 EUR par maksājumu
Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā
150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi10
Subkonta atvēršana klientam pie bankas kontrahenta, pie kura notiek klienta aktīvu glabāšana (Nasdaq CSD (Latvija) u.c.)
200 EUR
Klienta subkonta uzturēšana Euroclear (par katru kalendāro mēnesi )
110 EUR
Klienta katra nodokļu jautājuma izskatīšana notiek individuāli
min 150 EUR + PVN
Darījumu apstiprinājumu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Iknedēļas izrakstu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Izrakstu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus
pasta izdevumi

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības,ja vien nav panākta cita vienošanās

2) Izņemot komisiju par "Rietumu Asset Management" fondu daļas turēšanu

3) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā.

4) Tikai klientiem kuri noslēdz līgumu no 05.06.2017 līdz 24.01.2020 par savu aktīvu nodošanu pārvaldē

5) Tarifs iekļauj sevī Bankаs komisijas par finanšu instrumentu pirkšanu/pārdošanu

6) Tarifs tiek noteikts, pamatojoties uz aktīva (u) tirgus vērtību, tās pārveduma pārvaldībā brīdī un mainās, saskaņā ar noteikto gradāciju, gadījumā ja tiek veikts turpmākais un papildus aktīva(u) pārvedums pārvaldībā vai to izņemšana no tā. Noteikts tarifs tiek aprēķināts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz portfeļa tirgus vērtību (ieskaitot naudas atlikumus), neieskaitot metālus (komisijas apmērs par darījumiem ar metāliem tiek noteikts individuāli)

7) Vai ekvivalents cita valūtā

8) No aktīva tirgus vērtības

9) Par NND turēto aktīvu pārskaitīšanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju

10) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem

11) Tikai klientiem kuri noslēdz līgumu par savu aktīvu nodošanu pārvaldē pēc 24.01.2020

Akcijas, ETF

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas(konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots.

ASV1, ja akciju cena:
   līdz 1 USD
2 %, min 100 USD
   1.01-3 USD
1 %, min 50 USD
   no 3.01 USD
0.025 USD par akciju, min 50 USD
Kanāda
0.025 CAD par akciju, min 50 CAD
Kanāda 2
0.035 CAD par akciju, min 50 CAD
Krievija3,4
0.25 %, min 50 USD / 4000 RUB
Lielbritānija5
0.20 %, min 50 GBP
LSE IOB
0.25 %, min 50 USD
Eirozonas valstis (izņemot Grieķiju, Vāciju, Spāniju)6,7
0.20 %, min 50 EUR
Grieķija ( pirkšana/pārdošana )8
0.5 % / 1 %, min 75 EUR
Vācija ( izņemot Xetra Frankfurt )
2 %, min 100 EUR
Spānija
0.2%, min 75 EUR
Xetra Frankfurt
0.20 %, min 50 EUR
Norvēģija
0.25 %, min 400 NOK
Polija
0.25 %, min 250 PLN
Dānija
0.20 %, min 250 DKK (tiek ieturēta euro valūta)
Šveice
0.2 %, min 50 CHF
Zviedrija
0.20 %, min 500 SEK
Austrālija
0.25 %, min 75 AUD (tiek ieturēta euro valūta)
Japāna
0.25 %, min 7000 JPY
Honkonga9
0.50 %, min 700 HKD (tiek ieturēta euro valūta)
Singapūra
0.40 %, min 70 SGD (tiek ieturēta euro valūta)
Akcijas, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

1) Banka negarantē ārpusbiržas ASV akciju pirkšanu/pārdošanu - tirdzniecība pēc individuāla pieprāsījuma; Papildus Hard-to-Borrow fee komisija var tikt piemērota īsajām pozīcijām.

2) Jā nav tiešas piekļuves tirgum

3) Pārdošanas vai pirkšanas laikā iespējami ieturējumi par pārreģistrāciju, kuru apmērs atkarīgs no attiecīgās akcijas, kā arī citi biržas ieturējumi; Aktīvu pieņemšana/izņemšana Krievijas depozitārijos maksa 25 EUR par operāciju.

4) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos)

5) Papildus tiek iekasēta Lielbritānijas valsts nodeva (stamp duty) 0.5% apmērā no pirkuma apjoma, kā arī PMT Levy 1GBP apmērā par katru transakciju.

6) Iegādājoties Francijas uzņēmumu akcijas, kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0.3% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas. Iegādājoties Itālijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz 500 miljonus eiro, tiek ieturēts Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas 0.10% apmērā regulētos tirgos un 0.2% pārejos. Iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0.2% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas.

7) Iegādājoties Īrijas uzņēmumu akcijas papildus tiek iekasēta valsts nodeva (stamp duty) 1% apmērā no pirkuma apjoma

8) Papildus tiek ieturēts 0.20% Tirdzniecības nodoklis (Sales Tax) katram izpildītajam pārdošanas rīkojumam Atēnu biržā

9) Papildus tiek iekasēta zīmognodeva (stamp duty) 0.13% apmērā no darījuma summas.

Parādsaistības

Valsts parādsaistības EUR vai USD
0.10 %, min 50 EUR / USD
Korporatīvas parādsaistības EUR vai USD
0.15 %, min 50 EUR / USD
Rietumu Banka obligācijas
pēc vienošanās
Parādsaistības, kas denominētas citās valūtās1
pēc vienošanās

1) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos);

Atvasinātie instrumenti

Akciju iespējas līgumi

ASV(OCC/CBOE/CME/CBOT)1
3.5 USD, min 35 USD
Lielbritānija(Euronext)1
4 GBP, min 35 GBP
Eirozonas valstis(EUREX/Euronext)1
4 EUR, min 35 EUR
Šveice(EUREX)1
4 CHF, min 35 CHF

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi tiem

Krievija2
6.5 RUB + biržas komisija
ASV, Eirozona, Lielbritānija, Šveice, Ja kopējais līgumu apgrozījums3:
   līdz 100 līgumiem
19 vienības līguma valūtā / par pusi
   no 101 līdz 500 līgumiem
15 vienības līguma valūtā / par pusi
   virs 501 līgumiem
11 vienības līguma valūtā / par pusi
LME (London Metal Exchange) kotēti līgumi
25 USD par līgumu/par pusi
Ārpus biržas instrumenti naftas produktiem
0,5 USD / t

1) Par iespējas līgumu piegādi un izpildi tiek iekasētas standartas komisijas un nodokļi kā par operācijām ar akcijam

2) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos); Iiespējas līguma izpilde/termiņa izbeigšanās - 1 RUB par līgumu

3) Komisiju skala tiek piešķirta nākošajam mēnesim, balstoties uz tekošā mēneša rezultātiem

Metāli

Darījumi ar XAU, XAG, XPT (zelta, sudraba un platīna Trojas unce)1

Pirkšana/Pārdošana (% no darījuma summas)
1 %
Darījuma minimālais apjoms (zelta un platina Trojas unces)
100
Darījuma minimālais apjoms (sudraba Trojas unces)
5000
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu zeltam (%, gadā)2
0.5
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu platīnam (%, gadā)2
0.8
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu sudrabam (%, gadā)2
1

1) Pakalpojumu pieejamība pēc pieprasījuma

2) Tiek aprēķināta katru mēnesī eiro valūtā (pēc akt./360 metodi) balstoties uz tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai

Ieguldījumu fondu daļas

Darījumi ar trešo personu fondu daļām

- Izņemot AS "Rietumu Asset Management" IPS

- Tiek ieturēta transakcijas valūta

- Papildus klienta komisijas maksai Banka var saņemt pamudinājumus no trešajām pusēm atsevišķu līgumu ietvaros.

Pirkšana
1.5 %, min 500 EUR
Pārdošana
1 %, min 500 EUR

Elektroniskās tirdzniecības platformas

Tirdzniecības platforma Rietumu FX

- Tieša piekļuve tirdzniecībai ar valūtu, metāliem, energonesējiem un cenu starpību līgumiem (CFD). Komisijas maksa ir atkarīga no izvelēta tarifu plāna. Rietumu FX tirdzniecības nosacījumi (www.rietumu.com/lv/person/trading/currency/currency-terms)

- Minimālais depozīts platformu atvēršanai 1000 EUR

Tarifu plāns FX Gold

Mazāks tirgus spreds, komisija no darījumu summas:
ar valūtu
0,025 %
ar metāliem un energonesējiem
0.05 %

Tarifu plāns FX Silver

Lielāks tirgus spreds, bez komisijas
Rīkojumu izpilde pa tālruni
+ 50 EUR
Pozīcijas pārnešana, pēc nepieciešamības, tiek veikta pēc bankas cenām

Investīciju konta apkalpošana

Finanšu instrumentu konta apkalpošana1, 2, 3
0.5 % gadā
Finanšu instrumentu konta apkalpošana klientiem "Rietumu Asset Management" IPS pārvaldībā1, 3, 11
0.2 % gadā
Komisija par "Rietumu Asset Management" fondu daļas turēšanu:
   Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD
0.25 % gadā
   Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD
0.25 % gadā
Investīciju konta apkalpošana klientiem "Rietumu Asset Management" IPS pārvaldībā 4, 5, 6
   līdz 1 000 000 USD7
0.5 % gadā
   no 1 000 000 līdz 3 000 000 USD7
0.4 % gadā
   nākamie 2 000 000 USD7
0.35 % gadā
   nākamie 5 000 000 USD7
0.25 % gadā
   nākamie 10 000 000 USD un vairāk7
0.2 % gadā
Ārpusbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi8, 9
0.3 %, min 50 EUR
Iekšbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi
pēc vienošanās
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
50 EUR par dokumentu + visi saistītie izdevumi
Komisijas maksa par valūtas maiņas instrukciju Euroclear7
11.50 EUR
Dalība korporatīva notikumā
28 EUR
Vērtspapīru konvertēšana
200 EUR
Komisijas maksa par katru kupona ienākumu un dividenžu maksājumu, ja klientam ir aktuālā nodokļa forma W-8BEN, W-8BEN-E un darījuma partneris sniedz šādu pakalpojumu Bankas klientiem7
50 EUR par maksājumu
Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā
150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi10
Subkonta atvēršana klientam pie bankas kontrahenta, pie kura notiek klienta aktīvu glabāšana (Nasdaq CSD (Latvija) u.c.)
200 EUR
Klienta subkonta uzturēšana Euroclear (par katru kalendāro mēnesi )
110 EUR
Klienta katra nodokļu jautājuma izskatīšana notiek individuāli
min 150 EUR + PVN
Darījumu apstiprinājumu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Iknedēļas izrakstu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Izrakstu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus
pasta izdevumi

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības,ja vien nav panākta cita vienošanās

2) Izņemot komisiju par "Rietumu Asset Management" fondu daļas turēšanu

3) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā.

4) Tikai klientiem kuri noslēdz līgumu no 05.06.2017 līdz 24.01.2020 par savu aktīvu nodošanu pārvaldē

5) Tarifs iekļauj sevī Bankаs komisijas par finanšu instrumentu pirkšanu/pārdošanu

6) Tarifs tiek noteikts, pamatojoties uz aktīva (u) tirgus vērtību, tās pārveduma pārvaldībā brīdī un mainās, saskaņā ar noteikto gradāciju, gadījumā ja tiek veikts turpmākais un papildus aktīva(u) pārvedums pārvaldībā vai to izņemšana no tā. Noteikts tarifs tiek aprēķināts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz portfeļa tirgus vērtību (ieskaitot naudas atlikumus), neieskaitot metālus (komisijas apmērs par darījumiem ar metāliem tiek noteikts individuāli)

7) Vai ekvivalents cita valūtā

8) No aktīva tirgus vērtības

9) Par NND turēto aktīvu pārskaitīšanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju

10) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem

11) Tikai klientiem kuri noslēdz līgumu par savu aktīvu nodošanu pārvaldē pēc 24.01.2020

Akcijas, ETF

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas(konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots.

ASV1, ja akciju cena:
   līdz 1 USD
2 %, min 100 USD
   1.01-3 USD
1 %, min 50 USD
   no 3.01 USD
0.025 USD par akciju, min 50 USD
Kanāda
0.025 CAD par akciju, min 50 CAD
Kanāda 2
0.035 CAD par akciju, min 50 CAD
Krievija3,4
0.25 %, min 50 USD / 4000 RUB
Lielbritānija5
0.20 %, min 50 GBP
LSE IOB
0.25 %, min 50 USD
Eirozonas valstis (izņemot Grieķiju, Vāciju, Spāniju)6,7
0.20 %, min 50 EUR
Grieķija ( pirkšana/pārdošana )8
0.5 % / 1 %, min 75 EUR
Vācija ( izņemot Xetra Frankfurt )
2 %, min 100 EUR
Spānija
0.2%, min 75 EUR
Xetra Frankfurt
0.20 %, min 50 EUR
Norvēģija
0.25 %, min 400 NOK
Polija
0.25 %, min 250 PLN
Dānija
0.20 %, min 250 DKK (tiek ieturēta euro valūta)
Šveice
0.2 %, min 50 CHF
Zviedrija
0.20 %, min 500 SEK
Austrālija
0.25 %, min 75 AUD (tiek ieturēta euro valūta)
Japāna
0.25 %, min 7000 JPY
Honkonga9
0.50 %, min 700 HKD (tiek ieturēta euro valūta)
Singapūra
0.40 %, min 70 SGD (tiek ieturēta euro valūta)
Akcijas, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

1) Banka negarantē ārpusbiržas ASV akciju pirkšanu/pārdošanu - tirdzniecība pēc individuāla pieprāsījuma; Papildus Hard-to-Borrow fee komisija var tikt piemērota īsajām pozīcijām.

2) Jā nav tiešas piekļuves tirgum

3) Pārdošanas vai pirkšanas laikā iespējami ieturējumi par pārreģistrāciju, kuru apmērs atkarīgs no attiecīgās akcijas, kā arī citi biržas ieturējumi; Aktīvu pieņemšana/izņemšana Krievijas depozitārijos maksa 25 EUR par operāciju.

4) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos)

5) Papildus tiek iekasēta Lielbritānijas valsts nodeva (stamp duty) 0.5% apmērā no pirkuma apjoma, kā arī PMT Levy 1GBP apmērā par katru transakciju.

6) Iegādājoties Francijas uzņēmumu akcijas, kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0.3% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas. Iegādājoties Itālijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz 500 miljonus eiro, tiek ieturēts Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas 0.10% apmērā regulētos tirgos un 0.2% pārejos. Iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0.2% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas.

7) Iegādājoties Īrijas uzņēmumu akcijas papildus tiek iekasēta valsts nodeva (stamp duty) 1% apmērā no pirkuma apjoma

8) Papildus tiek ieturēts 0.20% Tirdzniecības nodoklis (Sales Tax) katram izpildītajam pārdošanas rīkojumam Atēnu biržā

9) Papildus tiek iekasēta zīmognodeva (stamp duty) 0.13% apmērā no darījuma summas.

Parādsaistības

Valsts parādsaistības EUR vai USD
0.10 %, min 50 EUR / USD
Korporatīvas parādsaistības EUR vai USD
0.15 %, min 50 EUR / USD
Rietumu Banka obligācijas
pēc vienošanās
Parādsaistības, kas denominētas citās valūtās1
pēc vienošanās

1) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos);

Atvasinātie instrumenti

Akciju iespējas līgumi

ASV(OCC/CBOE/CME/CBOT)1
3.5 USD, min 35 USD
Lielbritānija(Euronext)1
4 GBP, min 35 GBP
Eirozonas valstis(EUREX/Euronext)1
4 EUR, min 35 EUR
Šveice(EUREX)1
4 CHF, min 35 CHF

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi tiem

Krievija2
6.5 RUB + biržas komisija
ASV, Eirozona, Lielbritānija, Šveice, Ja kopējais līgumu apgrozījums3:
   līdz 100 līgumiem
19 vienības līguma valūtā / par pusi
   no 101 līdz 500 līgumiem
15 vienības līguma valūtā / par pusi
   virs 501 līgumiem
11 vienības līguma valūtā / par pusi
LME (London Metal Exchange) kotēti līgumi
25 USD par līgumu/par pusi
Ārpus biržas instrumenti naftas produktiem
0,5 USD / t

1) Par iespējas līgumu piegādi un izpildi tiek iekasētas standartas komisijas un nodokļi kā par operācijām ar akcijam

2) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos); Iiespējas līguma izpilde/termiņa izbeigšanās - 1 RUB par līgumu

3) Komisiju skala tiek piešķirta nākošajam mēnesim, balstoties uz tekošā mēneša rezultātiem

Metāli

Darījumi ar XAU, XAG, XPT (zelta, sudraba un platīna Trojas unce)1

Pirkšana/Pārdošana (% no darījuma summas)
1 %
Darījuma minimālais apjoms (zelta un platina Trojas unces)
100
Darījuma minimālais apjoms (sudraba Trojas unces)
5000
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu zeltam (%, gadā)2
0.5
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu platīnam (%, gadā)2
0.8
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu sudrabam (%, gadā)2
1

1) Pakalpojumu pieejamība pēc pieprasījuma

2) Tiek aprēķināta katru mēnesī eiro valūtā (pēc akt./360 metodi) balstoties uz tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai

Ieguldījumu fondu daļas

Darījumi ar trešo personu fondu daļām

- Izņemot AS "Rietumu Asset Management" IPS

- Tiek ieturēta transakcijas valūta

- Papildus klienta komisijas maksai Banka var saņemt pamudinājumus no trešajām pusēm atsevišķu līgumu ietvaros.

Pirkšana
1.5 %, min 500 EUR
Pārdošana
1 %, min 500 EUR

Elektroniskās tirdzniecības platformas

Tirdzniecības platforma Rietumu FX

- Tieša piekļuve tirdzniecībai ar valūtu, metāliem, energonesējiem un cenu starpību līgumiem (CFD). Komisijas maksa ir atkarīga no izvelēta tarifu plāna. Rietumu FX tirdzniecības nosacījumi (www.rietumu.com/lv/person/trading/currency/currency-terms)

- Minimālais depozīts platformu atvēršanai 1000 EUR

Tarifu plāns FX Gold

Mazāks tirgus spreds, komisija no darījumu summas:
ar valūtu
0,025 %
ar metāliem un energonesējiem
0.05 %

Tarifu plāns FX Silver

Lielāks tirgus spreds, bez komisijas
Rīkojumu izpilde pa tālruni
+ 50 EUR
Pozīcijas pārnešana, pēc nepieciešamības, tiek veikta pēc bankas cenām

Investīciju konta apkalpošana

Finanšu instrumentu konta apkalpošana1, 2, 3
0.5 % gadā
Finanšu instrumentu konta apkalpošana klientiem "Rietumu Asset Management" IPS pārvaldībā1, 3, 11
0.2 % gadā
Komisija par "Rietumu Asset Management" fondu daļas turēšanu:
   Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD
0.25 % gadā
   Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD
0.25 % gadā
Investīciju konta apkalpošana klientiem "Rietumu Asset Management" IPS pārvaldībā 4, 5, 6
   līdz 1 000 000 USD7
0.5 % gadā
   no 1 000 000 līdz 3 000 000 USD7
0.4 % gadā
   nākamie 2 000 000 USD7
0.35 % gadā
   nākamie 5 000 000 USD7
0.25 % gadā
   nākamie 10 000 000 USD un vairāk7
0.2 % gadā
Ārpusbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi8, 9
0.3 %, min 50 EUR
Iekšbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi
pēc vienošanās
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
50 EUR par dokumentu + visi saistītie izdevumi
Komisijas maksa par valūtas maiņas instrukciju Euroclear7
11.50 EUR
Dalība korporatīva notikumā
28 EUR
Vērtspapīru konvertēšana
200 EUR
Komisijas maksa par katru kupona ienākumu un dividenžu maksājumu, ja klientam ir aktuālā nodokļa forma W-8BEN, W-8BEN-E un darījuma partneris sniedz šādu pakalpojumu Bankas klientiem7
50 EUR par maksājumu
Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā
150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi10
Subkonta atvēršana klientam pie bankas kontrahenta, pie kura notiek klienta aktīvu glabāšana (Nasdaq CSD (Latvija) u.c.)
200 EUR
Klienta subkonta uzturēšana Euroclear (par katru kalendāro mēnesi )
110 EUR
Klienta katra nodokļu jautājuma izskatīšana notiek individuāli
min 150 EUR + PVN
Darījumu apstiprinājumu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Iknedēļas izrakstu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Izrakstu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus
pasta izdevumi

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības,ja vien nav panākta cita vienošanās

2) Izņemot komisiju par "Rietumu Asset Management" fondu daļas turēšanu

3) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā.

4) Tikai klientiem kuri noslēdz līgumu no 05.06.2017 līdz 24.01.2020 par savu aktīvu nodošanu pārvaldē

5) Tarifs iekļauj sevī Bankаs komisijas par finanšu instrumentu pirkšanu/pārdošanu

6) Tarifs tiek noteikts, pamatojoties uz aktīva (u) tirgus vērtību, tās pārveduma pārvaldībā brīdī un mainās, saskaņā ar noteikto gradāciju, gadījumā ja tiek veikts turpmākais un papildus aktīva(u) pārvedums pārvaldībā vai to izņemšana no tā. Noteikts tarifs tiek aprēķināts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz portfeļa tirgus vērtību (ieskaitot naudas atlikumus), neieskaitot metālus (komisijas apmērs par darījumiem ar metāliem tiek noteikts individuāli)

7) Vai ekvivalents cita valūtā

8) No aktīva tirgus vērtības

9) Par NND turēto aktīvu pārskaitīšanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju

10) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem

11) Tikai klientiem kuri noslēdz līgumu par savu aktīvu nodošanu pārvaldē pēc 24.01.2020

Akcijas, ETF

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas(konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots.

ASV1, ja akciju cena:
   līdz 1 USD
2 %, min 100 USD
   1.01-3 USD
1 %, min 50 USD
   no 3.01 USD
0.025 USD par akciju, min 50 USD
Kanāda
0.025 CAD par akciju, min 50 CAD
Kanāda 2
0.035 CAD par akciju, min 50 CAD
Krievija3,4
0.25 %, min 50 USD / 4000 RUB
Lielbritānija5
0.20 %, min 50 GBP
LSE IOB
0.25 %, min 50 USD
Eirozonas valstis (izņemot Grieķiju, Vāciju, Spāniju)6,7
0.20 %, min 50 EUR
Grieķija ( pirkšana/pārdošana )8
0.5 % / 1 %, min 75 EUR
Vācija ( izņemot Xetra Frankfurt )
2 %, min 100 EUR
Spānija
0.2%, min 75 EUR
Xetra Frankfurt
0.20 %, min 50 EUR
Norvēģija
0.25 %, min 400 NOK
Polija
0.25 %, min 250 PLN
Dānija
0.20 %, min 250 DKK (tiek ieturēta euro valūta)
Šveice
0.2 %, min 50 CHF
Zviedrija
0.20 %, min 500 SEK
Austrālija
0.25 %, min 75 AUD (tiek ieturēta euro valūta)
Japāna
0.25 %, min 7000 JPY
Honkonga9
0.50 %, min 700 HKD (tiek ieturēta euro valūta)
Singapūra
0.40 %, min 70 SGD (tiek ieturēta euro valūta)
Akcijas, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

1) Banka negarantē ārpusbiržas ASV akciju pirkšanu/pārdošanu - tirdzniecība pēc individuāla pieprāsījuma; Papildus Hard-to-Borrow fee komisija var tikt piemērota īsajām pozīcijām.

2) Jā nav tiešas piekļuves tirgum

3) Pārdošanas vai pirkšanas laikā iespējami ieturējumi par pārreģistrāciju, kuru apmērs atkarīgs no attiecīgās akcijas, kā arī citi biržas ieturējumi; Aktīvu pieņemšana/izņemšana Krievijas depozitārijos maksa 25 EUR par operāciju.

4) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos)

5) Papildus tiek iekasēta Lielbritānijas valsts nodeva (stamp duty) 0.5% apmērā no pirkuma apjoma, kā arī PMT Levy 1GBP apmērā par katru transakciju.

6) Iegādājoties Francijas uzņēmumu akcijas, kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0.3% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas. Iegādājoties Itālijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz 500 miljonus eiro, tiek ieturēts Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas 0.10% apmērā regulētos tirgos un 0.2% pārejos. Iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0.2% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas.

7) Iegādājoties Īrijas uzņēmumu akcijas papildus tiek iekasēta valsts nodeva (stamp duty) 1% apmērā no pirkuma apjoma

8) Papildus tiek ieturēts 0.20% Tirdzniecības nodoklis (Sales Tax) katram izpildītajam pārdošanas rīkojumam Atēnu biržā

9) Papildus tiek iekasēta zīmognodeva (stamp duty) 0.13% apmērā no darījuma summas.

Parādsaistības

Valsts parādsaistības EUR vai USD
0.10 %, min 50 EUR / USD
Korporatīvas parādsaistības EUR vai USD
0.15 %, min 50 EUR / USD
Rietumu Banka obligācijas
pēc vienošanās
Parādsaistības, kas denominētas citās valūtās1
pēc vienošanās

1) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos);

Atvasinātie instrumenti

Akciju iespējas līgumi

ASV(OCC/CBOE/CME/CBOT)1
3.5 USD, min 35 USD
Lielbritānija(Euronext)1
4 GBP, min 35 GBP
Eirozonas valstis(EUREX/Euronext)1
4 EUR, min 35 EUR
Šveice(EUREX)1
4 CHF, min 35 CHF

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi tiem

Krievija2
6.5 RUB + biržas komisija
ASV, Eirozona, Lielbritānija, Šveice, Ja kopējais līgumu apgrozījums3:
   līdz 100 līgumiem
19 vienības līguma valūtā / par pusi
   no 101 līdz 500 līgumiem
15 vienības līguma valūtā / par pusi
   virs 501 līgumiem
11 vienības līguma valūtā / par pusi
LME (London Metal Exchange) kotēti līgumi
25 USD par līgumu/par pusi
Ārpus biržas instrumenti naftas produktiem
0,5 USD / t

1) Par iespējas līgumu piegādi un izpildi tiek iekasētas standartas komisijas un nodokļi kā par operācijām ar akcijam

2) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos); Iiespējas līguma izpilde/termiņa izbeigšanās - 1 RUB par līgumu

3) Komisiju skala tiek piešķirta nākošajam mēnesim, balstoties uz tekošā mēneša rezultātiem

Metāli

Darījumi ar XAU, XAG, XPT (zelta, sudraba un platīna Trojas unce)1

Pirkšana/Pārdošana (% no darījuma summas)
1 %
Darījuma minimālais apjoms (zelta un platina Trojas unces)
100
Darījuma minimālais apjoms (sudraba Trojas unces)
5000
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu zeltam (%, gadā)2
0.5
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu platīnam (%, gadā)2
0.8
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu sudrabam (%, gadā)2
1

1) Pakalpojumu pieejamība pēc pieprasījuma

2) Tiek aprēķināta katru mēnesī eiro valūtā (pēc akt./360 metodi) balstoties uz tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai

Ieguldījumu fondu daļas

Darījumi ar trešo personu fondu daļām

- Izņemot AS "Rietumu Asset Management" IPS

- Tiek ieturēta transakcijas valūta

- Papildus klienta komisijas maksai Banka var saņemt pamudinājumus no trešajām pusēm atsevišķu līgumu ietvaros.

Pirkšana
1.5 %, min 500 EUR
Pārdošana
1 %, min 500 EUR

Elektroniskās tirdzniecības platformas

Tirdzniecības platforma Rietumu FX

- Tieša piekļuve tirdzniecībai ar valūtu, metāliem, energonesējiem un cenu starpību līgumiem (CFD). Komisijas maksa ir atkarīga no izvelēta tarifu plāna. Rietumu FX tirdzniecības nosacījumi (www.rietumu.com/lv/person/trading/currency/currency-terms)

- Minimālais depozīts platformu atvēršanai 1000 EUR

Tarifu plāns FX Gold

Mazāks tirgus spreds, komisija no darījumu summas:
ar valūtu
0,025 %
ar metāliem un energonesējiem
0.05 %

Tarifu plāns FX Silver

Lielāks tirgus spreds, bez komisijas
Rīkojumu izpilde pa tālruni
+ 50 EUR
Pozīcijas pārnešana, pēc nepieciešamības, tiek veikta pēc bankas cenām

Investīciju konta apkalpošana

Finanšu instrumentu konta apkalpošana1, 2, 3
0.5 % gadā
Finanšu instrumentu konta apkalpošana klientiem "Rietumu Asset Management" IPS pārvaldībā1, 3, 11
0.2 % gadā
Komisija par "Rietumu Asset Management" fondu daļas turēšanu:
   Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD
0.25 % gadā
   Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD
0.25 % gadā
Investīciju konta apkalpošana klientiem "Rietumu Asset Management" IPS pārvaldībā 4, 5, 6
   līdz 1 000 000 USD7
0.5 % gadā
   no 1 000 000 līdz 3 000 000 USD7
0.4 % gadā
   nākamie 2 000 000 USD7
0.35 % gadā
   nākamie 5 000 000 USD7
0.25 % gadā
   nākamie 10 000 000 USD un vairāk7
0.2 % gadā
Ārpusbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi8, 9
0.3 %, min 50 EUR
Iekšbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi
pēc vienošanās
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
50 EUR par dokumentu + visi saistītie izdevumi
Komisijas maksa par valūtas maiņas instrukciju Euroclear7
11.50 EUR
Dalība korporatīva notikumā
28 EUR
Vērtspapīru konvertēšana
200 EUR
Komisijas maksa par katru kupona ienākumu un dividenžu maksājumu, ja klientam ir aktuālā nodokļa forma W-8BEN, W-8BEN-E un darījuma partneris sniedz šādu pakalpojumu Bankas klientiem7
50 EUR par maksājumu
Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā
150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi10
Subkonta atvēršana klientam pie bankas kontrahenta, pie kura notiek klienta aktīvu glabāšana (Nasdaq CSD (Latvija) u.c.)
200 EUR
Klienta subkonta uzturēšana Euroclear (par katru kalendāro mēnesi )
110 EUR
Klienta katra nodokļu jautājuma izskatīšana notiek individuāli
min 150 EUR + PVN
Darījumu apstiprinājumu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Iknedēļas izrakstu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Izrakstu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus
pasta izdevumi

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības,ja vien nav panākta cita vienošanās

2) Izņemot komisiju par "Rietumu Asset Management" fondu daļas turēšanu

3) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā.

4) Tikai klientiem kuri noslēdz līgumu no 05.06.2017 līdz 24.01.2020 par savu aktīvu nodošanu pārvaldē

5) Tarifs iekļauj sevī Bankаs komisijas par finanšu instrumentu pirkšanu/pārdošanu

6) Tarifs tiek noteikts, pamatojoties uz aktīva (u) tirgus vērtību, tās pārveduma pārvaldībā brīdī un mainās, saskaņā ar noteikto gradāciju, gadījumā ja tiek veikts turpmākais un papildus aktīva(u) pārvedums pārvaldībā vai to izņemšana no tā. Noteikts tarifs tiek aprēķināts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz portfeļa tirgus vērtību (ieskaitot naudas atlikumus), neieskaitot metālus (komisijas apmērs par darījumiem ar metāliem tiek noteikts individuāli)

7) Vai ekvivalents cita valūtā

8) No aktīva tirgus vērtības

9) Par NND turēto aktīvu pārskaitīšanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju

10) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem

11) Tikai klientiem kuri noslēdz līgumu par savu aktīvu nodošanu pārvaldē pēc 24.01.2020

Akcijas, ETF

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas(konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots.

ASV1, ja akciju cena:
   līdz 1 USD
2 %, min 100 USD
   1.01-3 USD
1 %, min 50 USD
   no 3.01 USD
0.025 USD par akciju, min 50 USD
Kanāda
0.025 CAD par akciju, min 50 CAD
Kanāda 2
0.035 CAD par akciju, min 50 CAD
Krievija3,4
0.25 %, min 50 USD / 4000 RUB
Lielbritānija5
0.20 %, min 50 GBP
LSE IOB
0.25 %, min 50 USD
Eirozonas valstis (izņemot Grieķiju, Vāciju, Spāniju)6,7
0.20 %, min 50 EUR
Grieķija ( pirkšana/pārdošana )8
0.5 % / 1 %, min 75 EUR
Vācija ( izņemot Xetra Frankfurt )
2 %, min 100 EUR
Spānija
0.2%, min 75 EUR
Xetra Frankfurt
0.20 %, min 50 EUR
Norvēģija
0.25 %, min 400 NOK
Polija
0.25 %, min 250 PLN
Dānija
0.20 %, min 250 DKK (tiek ieturēta euro valūta)
Šveice
0.2 %, min 50 CHF
Zviedrija
0.20 %, min 500 SEK
Austrālija
0.25 %, min 75 AUD (tiek ieturēta euro valūta)
Japāna
0.25 %, min 7000 JPY
Honkonga9
0.50 %, min 700 HKD (tiek ieturēta euro valūta)
Singapūra
0.40 %, min 70 SGD (tiek ieturēta euro valūta)
Akcijas, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

1) Banka negarantē ārpusbiržas ASV akciju pirkšanu/pārdošanu - tirdzniecība pēc individuāla pieprāsījuma; Papildus Hard-to-Borrow fee komisija var tikt piemērota īsajām pozīcijām.

2) Jā nav tiešas piekļuves tirgum

3) Pārdošanas vai pirkšanas laikā iespējami ieturējumi par pārreģistrāciju, kuru apmērs atkarīgs no attiecīgās akcijas, kā arī citi biržas ieturējumi; Aktīvu pieņemšana/izņemšana Krievijas depozitārijos maksa 25 EUR par operāciju.

4) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos)

5) Papildus tiek iekasēta Lielbritānijas valsts nodeva (stamp duty) 0.5% apmērā no pirkuma apjoma, kā arī PMT Levy 1GBP apmērā par katru transakciju.

6) Iegādājoties Francijas uzņēmumu akcijas, kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0.3% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas. Iegādājoties Itālijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz 500 miljonus eiro, tiek ieturēts Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas 0.10% apmērā regulētos tirgos un 0.2% pārejos. Iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0.2% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas.

7) Iegādājoties Īrijas uzņēmumu akcijas papildus tiek iekasēta valsts nodeva (stamp duty) 1% apmērā no pirkuma apjoma

8) Papildus tiek ieturēts 0.20% Tirdzniecības nodoklis (Sales Tax) katram izpildītajam pārdošanas rīkojumam Atēnu biržā

9) Papildus tiek iekasēta zīmognodeva (stamp duty) 0.13% apmērā no darījuma summas.

Parādsaistības

Valsts parādsaistības EUR vai USD
0.10 %, min 50 EUR / USD
Korporatīvas parādsaistības EUR vai USD
0.15 %, min 50 EUR / USD
Rietumu Banka obligācijas
pēc vienošanās
Parādsaistības, kas denominētas citās valūtās1
pēc vienošanās

1) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos);

Atvasinātie instrumenti

Akciju iespējas līgumi

ASV(OCC/CBOE/CME/CBOT)1
3.5 USD, min 35 USD
Lielbritānija(Euronext)1
4 GBP, min 35 GBP
Eirozonas valstis(EUREX/Euronext)1
4 EUR, min 35 EUR
Šveice(EUREX)1
4 CHF, min 35 CHF

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi tiem

Krievija2
6.5 RUB + biržas komisija
ASV, Eirozona, Lielbritānija, Šveice, Ja kopējais līgumu apgrozījums3:
   līdz 100 līgumiem
19 vienības līguma valūtā / par pusi
   no 101 līdz 500 līgumiem
15 vienības līguma valūtā / par pusi
   virs 501 līgumiem
11 vienības līguma valūtā / par pusi
LME (London Metal Exchange) kotēti līgumi
25 USD par līgumu/par pusi
Ārpus biržas instrumenti naftas produktiem
0,5 USD / t

1) Par iespējas līgumu piegādi un izpildi tiek iekasētas standartas komisijas un nodokļi kā par operācijām ar akcijam

2) Komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu tirdzniecībai Maskavas biržā 31 USD (tiek ieturēta rubļos), komisijas maksa par līdzekļu izņemšanu no tirdzniecības Maskavas biržā 41 USD (tiek ieturēta rubļos); Iiespējas līguma izpilde/termiņa izbeigšanās - 1 RUB par līgumu

3) Komisiju skala tiek piešķirta nākošajam mēnesim, balstoties uz tekošā mēneša rezultātiem

Metāli

Darījumi ar XAU, XAG, XPT (zelta, sudraba un platīna Trojas unce)1

Pirkšana/Pārdošana (% no darījuma summas)
1 %
Darījuma minimālais apjoms (zelta un platina Trojas unces)
100
Darījuma minimālais apjoms (sudraba Trojas unces)
5000
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu zeltam (%, gadā)2
0.5
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu platīnam (%, gadā)2
0.8
Komisija par finanšu instrumentu turēšanu sudrabam (%, gadā)2
1

1) Pakalpojumu pieejamība pēc pieprasījuma

2) Tiek aprēķināta katru mēnesī eiro valūtā (pēc akt./360 metodi) balstoties uz tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai

Ieguldījumu fondu daļas

Darījumi ar trešo personu fondu daļām

- Izņemot AS "Rietumu Asset Management" IPS

- Tiek ieturēta transakcijas valūta

- Papildus klienta komisijas maksai Banka var saņemt pamudinājumus no trešajām pusēm atsevišķu līgumu ietvaros.

Pirkšana
1.5 %, min 500 EUR
Pārdošana
1 %, min 500 EUR

Elektroniskās tirdzniecības platformas

Tirdzniecības platforma Rietumu FX

- Tieša piekļuve tirdzniecībai ar valūtu, metāliem, energonesējiem un cenu starpību līgumiem (CFD). Komisijas maksa ir atkarīga no izvelēta tarifu plāna. Rietumu FX tirdzniecības nosacījumi (www.rietumu.com/lv/person/trading/currency/currency-terms)

- Minimālais depozīts platformu atvēršanai 1000 EUR

Tarifu plāns FX Gold

Mazāks tirgus spreds, komisija no darījumu summas:
ar valūtu
0,025 %
ar metāliem un energonesējiem
0.05 %

Tarifu plāns FX Silver

Lielāks tirgus spreds, bez komisijas
Rīkojumu izpilde pa tālruni
+ 50 EUR
Pozīcijas pārnešana, pēc nepieciešamības, tiek veikta pēc bankas cenām