Noguldījums

Šis ir visvienkāršākais noguldījuma veids, kurā fiksētie procentu ienākumi tiek izmaksāti noguldījuma termiņa beigās.

 • noguldījuma termiņš - no 1 gada līdz 5 gadiem, USD - no 3 mēnešiem, RUB - no 1 mēneša;
 • minimālā summa: 5 000 EUR, USD vai 1 000 000 RUB;
 • procentu izmaksa: termiņa beigās.


Noguldījums ar periodisku procentu izmaksu

Šis noguldījuma veids ļaus saņemt, neaiztiekot pamatnoguldījumu, fiksētus ienākumus no noguldītās summas - sešos mēnešos, vai reizi gadā. Tādējādi tas kļūst par drošu un regulāru ienākumu avotu.

 • Minimālā summa: 5 000 EUR, USD vai 1 000 000 RUB;
 • Noguldījuma termiņš - no 1 gada līdz 5 gadiem, USD - no 3 mēnešiem, RUB - no 6 mēnešiem;
 • Procentu izmaksa – reizi 1, 3, 6, 12 mēnešos


Uzkrājuma termiņnoguldījums

Šis noguldījuma veids ļauj regulāri papildināt noguldīto summu, tādējādi palielinot kapitālu, kuram tiek aprēķināti procenti. Šis veids ir ideāli piemērots tiem klientiem, kuriem ir iespēja regulāri noguldīt daļu no saviem pamatienākumiem.

 • noguldījuma termiņš - no 1 gada līdz 5 gadiem, USD - no 3 mēnešiem, RUB - no 6 mēnešiem;
 • minimālā summa: 5 000 EUR, USD vai 1 000 000 RUB;
 • minimālā papildinājuma summa - 1 000 EUR, USD vai 150 000 RUB;
 • papildinājuma summas procentu likme tiek noteikta atbilstoši termiņnoguldījumu tekošajām likmēm;
 • procentu izmaksa - termiņa beigās.


Noguldījums ar procentu kapitalizāciju

Šim noguldījuma veidam procenti tiek aprēķināti ik mēnesi un pieskaitīti noguldītajai pamatsummai, no kuras tiek aprēķināti procentu ienākumi. Tādā veidā "strādājošie aktīvi" tiek regulāri papildināti, kas palielina gala peļņu.

 • minimālā summa: 5 000 EUR, USD vai 1 000 000 RUB;
 • noguldījuma termiņš - no 1 gada līdz 5 gadiem, USD - no 3 mēnešiem, RUB - no 6 mēnešiem;
 • procentu izmaksa: termiņa beigās.


Noguldījums ar overdrafta iespēju

Noguldījums ar overdrafta iespēju ļauj overdrafta veidā saņemt līdz 90% no noguldījuma pamatsummas.

 • valūta: EUR, USD;
 • minimālā summa: 100 000 EUR, USD;
 • iespējams overdrafts - no 1% līdz 90% no noguldījuma pamatsummas.
 • overdrafta procentu atmaksa - katru dienu
 • overdrafta gada procentu likme ir vienāda ar depozīta likmi +3%
 • gadījumā, ja overdrafta un procentu summa sasniedz noguldījuma apjomu, noguldījums tiek automātiski slēgts bez uzkrāto procentu izmaksas; overdrafta saistības tiek segtas.
 • procentu izmaksa - termiņa beigās.


Subordinētais aizdevums

Šim aizdevumam ir virkne atšķirību no citiem noguldījumu veidiem. No vienas puses subordinētais aizdevums sniedz paaugstinātu ienesīgumu, bet no otras - būtiski ierobežo attiecībā uz aizdevuma pirmstermiņa pārtraukšanu. Minimālais šāda noguldījuma termiņš ir 5 gadi. Bez tam subordinētais aizdevums ļauj ārzemniekiem iegūt uzturēšanās atļaujas Latvijā.

 • Aizdevumi EUR;
 • Aizdevuma termiņš: 5 vai 7 gadi;
 • Nepārtraucams līgums uz visu aizdevuma termiņa laiku;
 • Minimālā summa: 100 000 EUR;
 • Minimālā summa uzturēšanās atļaujas saņemšanai: 300 000 EUR;
 • Procentu izmaksa: reizi 6 mēnešos.


Uzkrājuma noguldījums bērnam "Oksford"

Šis noguldījumu veids ļauj jūsu bērnu nodrošināt ar līdzekļiem patstāvīgas dzīves uzsākšanā – studējot prestižā augstskolā, iegādājoties nekustamo īpašumu, uzsākot biznesu u.c. Šo noguldījumu var noformēt laika posmā no bērna piedzimšanas līdz viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, kā arī jebkurā brīdī papildināt noguldīto summu.

 • noguldījumi EUR
 • Minimālā noguldījuma summa, no kuras sākas procentu aprēķināšana: 5000 EUR
 • Minimālā papildinājuma summa: 500 EUR
 • noguldītie līdzekļi pieder jūsu bērnam un pieeja tiem ir ierobežota – noguldītā summa kopā ar aprēķinātajiem procentiem var tikt izmaksāta tikai bērnam pēc tam, kad viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu 1
 • procentu izmaksa: termiņa beigās

* Tabulās norādīta gada procentu likme