Kas ir dokumentārais inkaso?

Dokumentārais inkaso ir norēķinu veids, kad banka, rīkojoties saskaņā ar sava klienta (pārdevēja) norādījumiem, pārsūta no viņa saņemtos finanšu un / vai tirdzniecības dokumentus, kas apliecina preces nosūtīšanu, pircēja bankai ar instrukcijām izsniegt dokumentus pircējam pret samaksu vai vekseļa akceptu.

Dokumentāro inkaso darījumos bankas rīkojas kā starpnieki un neuzņemas atbildību par maksājumu neveikšanu.

Pušu sadarbību inkaso gadījumā regulē „Inkaso vienotie noteikumi”, ko izstrādājusi Starptautiskā tirdzniecības palāta Parīzē, publikācija nr. 522, 1992. gada redakcija (URC522).

Kādas ir priekšrocības, izmantojot dokumentāro inkaso?

Pircējam inkaso izmantošana nodrošina garantētu dokumentu saņemšanu pēc samaksas vai vekseļa akcepta.

Pārdevējam inkaso izmantošana nodrošina viņa tiesību aizsardzību uz dokumentiem līdz samaksai vai vekseļa akceptam.

Kas ir nepieciešams, lai noformētu inkaso?

Bankas klientam ir jāiesniedz bankā dokumentu komplekts kopā ar dokumentārā inkaso rīkojumu.

Anna Merenkova, CDCS
+371 6702 5249