Personāla politika un sociālā atbildība

Darbinieku attīstība

Banka ir ieinteresēta, lai visi mūsu kolēģi attīstītu savu potenciālu, atklājot arvien jaunas iespējas pašattīstībai un izaugsmei. Banka sponsorē darbinieku piedalīšanos dažādās apmācību programmās un kursos, kas dod tiem jaunas iemaņas un zināšanas.

Darbinieku labklājība

Mēs rūpējamies par to, lai mūsu kolēģiem būtu ērta darba vide – gan fiziski, gan morāli. Ņemot vērā to, ka ierobežojumi, kas tika uzlikti sabiedrībai COVID-19 pandēmijas ietvaros, var negatīvi ietekmēt darbiniekus, Banka no vienas puses organizē vakcināciju tepat darbā vietās, bet no otras – dod iespēju strādāt attālināti elastīgā darba grafika ietvaros.

Vienādas iespējas

Gan pieņemot darbā jaunus darbiniekus, gan paaugstinot amatā esošos, Banka stingri ievēro vienlīdzības principu, kas dod vienādas iespējas visiem darbiniekiem, neskatoties uz dzimumu, vecumu, seksuālo orientāciju, dzimuma identitāti, etnisko vai reliģijas piederību, invaliditāti, piedāvājot vienādu samaksu par vienādu darbu.