Man un ģimenei

Bankas konts, maksājumi, kartes un citi pakalpojumi bez Bankas apmeklējuma. Dažādas kapitāla pārvaldīšanas programmas. Diennakts atbalsts un konsultācijas.

Jūsu personīgais menedžeris

Rietumu Bankas personīgais menedžeris – tā ir individuāla pieeja Klientam un katrai viņa bankas operācijai.

Personīgais menedžeris palīdz atrisināt jebkādu, pat visikdienišķāko jautājumu, ietaupot Klienta laiku, spēkus un resursus, ņemot vērā viņa vēlmes, uzņēmējdarbības specifiku un katras situācijas īpatnības.

Personīgais menedžeris palīdzēs detalizēti iepazīties ar Bankas pakalpojumiem, tās iespējām un jaunajiem piedāvājumiem un palīdzēs nokārtot formalitātes.

Personīgais menedžeris vienmēr atbildēs uz Klienta jautājumiem un personīgi uzraudzīs viņa uzdevumu un rīkojumu izpildi.

Personīgais menedžeris ir Klienta pilnvarots pārstāvis Bankā, kurš pārstāv Klientu sadarbībā ar Bankas vadību, Compliance dienestu un citām struktūrvienībām, tostarp kredītu un investīciju departamentiem.

Personīgais menedžeris nodrošina efektīvu Klienta sadarbību ar galvenajiem speciālistiem, Bankas darbiniekiem, organizē atbilstošu komunikāciju, kā arī nodarbojas ar aktuālu, nozīmīgu un arī mazāk nozīmīgu jautājumu, par kuriem Klients dažreiz pat neiedomājas, risināšanu.

Personīgais menedžeris rūpējas, lai Klienta intereses tiktu pārstāvētas vislabākajā veidā, bet viņa uzdevumi tiktu izpildīti maksimāli ātri un efektīvi!