Maksājums uz citas bankas MasterCard kartēm

Izmantojot procesinga centra DECTA piedāvātos risinājumus, Rietumu Banka ir ieviesusi principiāli jaunu maksājumu servisu.

Rietumu Bankas klienti var pārskaitīt naudu no sava norēķinu vai kartes konta uz jebkuras bankas izsniegtajām MasterCard kartēm visā pasaulē, kas piedāvā šādu pakalpojumu. Naudas līdzekļu saņemšanas termiņš ir atkarīgs no saņēmēja kartes izdēvējbankas, un var aizņemt no dažām minutēm līdz dažām dienām.

Atšķirībā no standarta naudas pārskaitījumiem nav nepieciešams ne saņēmēja konta numurs, ne cita papildu informācija. Ir jāzina tikai kartes numurs un uz tās norādītais saņēmēja vārds un uzvārds.

Nosūtītā nauda automātiski tiek konvertēta saņēmēja kartes valūtā. Piemēram, ja sūtītājs pārskaitījumu veic eiro, bet saņēmēja kartes valūta ir Krievijas rubļi, tad viņš saņems ekvivalentu summu rubļos.

Izmantot jauno servisu var visi Rietumu Bankas klienti – gan fiziskās, gan juridiskās personas. Maksājumus var veikt Rietumu Bankas internetbankā iRietumu.

Viena maksājuma limits visiem klientiem – 2000 euro.

Pārvedumu mēneša limits vienam saņēmējam:

  • Sūtītajam – fiziskai personai – 8000 euro
  • Sūtītajam – juridiskai personai – 40000 euro

Komisijas maksa par maksājumu ir 2% no summas (minimāli 3 EUR). Lielākoties tas ir daudz izdevīgāk, nekā komisijas maksa par standarta bankas pārvedumu.

Pakalpojums nav pieejams maksājumiem uz anonīmajām priekšapmaksas kartēm, dāvanu kartēm un komerciālajām kartēm.