AS „Rietumu Banka” sava darbībā vadās no zemāk minētajiem starptautiskajiem un Latvijas Republikas likumiem, normatīvajiem aktiem un ieteikumiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas jomā (saraksts nav izsmeļošs):