Aplikāciju lietotāju datu privātuma paziņojums

AS “Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) Aplikāciju lietotāju datu privātuma paziņojums apraksta datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas nolūkā nodrošināt tiešsaistes bankas pakalpojumu mobilo aplikāciju iRietumu priekš Android / iRietumu HD priekš iOs (mobilā banka), mobilo ceļvedi RietumuGuide un interaktīvo aplikāciju ecom21 Forum starptautiskā tiešsaistes biznesa foruma eCom21 dalībniekiem (turpmāk kopā – Pakalpojums).

Banka, kas ir personas datu pārzinis, apstrādā vairākas lietotāju personas datu (t. i. jebkuras informācijas par identificētu vai identificējamu fizisku personu) kategorijas, kā arī citu datu tipus Pakalpojuma sniegšanai, operacionālo un tehnisko prasību ieviešanai, līgumsaistību pildīšanai, atbilstības nodrošināšanai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Bankas leģitīmajām interesēm. Sīkāku skaidrojumu sk. zemāk :

Rietumu HD / iRietumu

Jūsu identifikācijas numurs Rietumu ID un vienreizējā parole (OTP)/testa atslēga tiek apstrādāti lietotāja autentifikācijai un darījuma autorizācijai. Darījumu detaļas un saraksti ar lietotāju Banka apstrādā bankas Pakalpojumu sniegšanai. Lietotāja ierīces kamera var tikt izmantota programmatūras Mobile DigiPass aktivizācijai. Aplikācija izmanto ierīcē iestatīto laiku un datumu, operētājsistēmas datus un žurnālfailus mobilās bankas stabilas darbības un drošības nodrošināšanai.

RietumuGuide

RietumuGuide apstrādā atrašanās vietas datus tad, ja esat aktivizējis GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) funkciju (tādējādi sniedzot piekrišanu ģeolokācijas datu apstrādei), lai norādītu ievērojamās vietas, ēdināšanās iestādes, kā arī kultūras un atpūtas vietas Jūsu izvēlētajā maršrutā. Lietojumprogramma automātiski uzrāda tuvākos intereses objektus kartē, kuru nodrošina trešā persona. Karte ir integrēta lietojumprogrammā, tāpēc tad, kad Jūs izmantojiet aplikāciju, trešā persona varētu iegūt pieeju augstāk norādītajai informācijai un izmantot to atbilstoši savas privātuma politikas nosacījumiem.

Interneta protokola (IP) adrese un sīkdatnes tiek izmantoti Pakalpojuma darbības nodrošināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Mobilās bankas ietvaros IP adrese tiek apstrādāta, lai mazinātu drošības riskus.

Banka īsteno visus atbilstošus pasākumus Pakalpojuma un visu ar Pakalpojumu saistīto darījumu drošības aizsardzībai. Tādējādi visi lietotāju dati tiek nodoti drošā veidā, izmantojot mūsdienīgas kriptogrāfijas metodes.

Banka glabā no lietotāja saņemtos datus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši Bankas leģitīmajām interesēm.

Banka ir tiesīga ieviest izmaiņas Aplikāciju lietotāju datu privātuma paziņojumā, savukārt lietotāja pienākums ir sekot līdzi norādītām izmaiņām, lai iepazītos ar dokumenta aktuālo redakciju.

Sīkākas informācijas saņemšanai, Jūs varat sazināties ar Banku tiešā veidā.

Papildus informācija Rietumu HD/iRietumu lietotājiem

Klients var iestatīt Mobile DigiPass, kas ir uzstādīts uz savietojamas mobilās ierīces, darbam “Push Notifications” režīmā, kura ietvaros uz mobilo ierīci ar uzstādītu Mobile DigiPass var automātiski pienākt pieprasījumi apstiprināt Klienta identifikāciju, ienākot Internetbankā, kā arī pieprasījumi autorizēt Rīkojumus, kas ir iesniegti ar Internetbankas starpniecību. Klients var apstiprināt vai noraidīt pienākušo pieprasījumu, izvēloties attiecīgu opciju Mobile DigiPass interfeisā. Veiksmīgi apstiprinot pieprasījumu, Mobile DigiPass automātiski ģenerē un nosūta Bankai OTP vai Testa atslēgu, kas ir nepieciešama ieejai Internetbankā vai Rīkojuma autorizācijai.

Aktivējot Mobile DigiPass funkciju “Push Notifications” lietotājs piekrīt, ka ziņas par maksājuma valūtu, apjomu, kā arī banku-saņēmēju, kas ir ietvertas pieprasījumā, var kļūt pieejamas personām, kas nodrošina Apple push notification service un Firebase Cloud Messaging darbību. Datu saņēmēji var atrasties valstīs ārpus Eiropas Savienības, kuras nenodrošina ekvivalentu informācijas aizsardzības līmeni, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā, līdz ar ko lietotājam var nebūt iespējas realizēt savas tiesības, kas ir saistītas ar datu aizsardzību.