Lietotāja datu privātuma paziņojums

AS “Rietumu Banka” (turpmāk – banka) Lietotāja datu privātuma paziņojums apraksta apstrādājamo datu kategorijas, kas ir nepieciešami, lai sniegtu tiešsaistes un mobilos bankas un finanšu pakalpojumus gan internetbankā iRietumu, gan bankas mobilajās lietojumprogrammās un uzturētu tās oficiālās mājas lapas darbību (turpmāk – pakalpojums) attiecīgā resursa lietotājiem (turpmāk – lietotāji).

Banka uztur personas datu konfidencialitāti, apkopo datus godprātīgi un likumīgi. Lietotāja datu privātuma paziņojuma mērķis ir attēlot datu apstrādes caurskatāmību visiem Pakalpojuma lietotājiem. Kad Jūs izmantojiet mūsu mājas lapu, Banka apstrādā zemāk norādītos lietotāju datus nolūkā nodrošināt Jums ērtu pakalpojuma darbību:

  • pieteikšanās informācija (datums un precīzs laiks), lai kontrolētu piekļuves tiesības mājas lapai un mājas lapā esošajiem pakalpojumiem;
  • transakciju, finanšu un maksājumu informācija ar nolūku nodrošināt tiešsaistes bankas pakalpojumu ierakstu un apliecinājumus;
  • pārlūkprogrammas dati un informācija par lietotāju operētājsistēmu, lai pārbaudītu lietotāja personīgās ierīces savienojamību ar Pakalpojumu un sniegtu tās vienmērīgu darbību;
  • IP adrese, kuru pārzinis saglabā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izmanto, lai mazinātu drošības riskus;
  • unikāls lietotāja ierīces identifikators tiek automātiski izmantots sniegtā pakalpojuma drošības nodrošināšanai (attālinātie bankas pakalpojumi).

Augstākminētie dati ir nepieciešami, lai izpildītu tehniskās un operatīvās prasības, atbilstu Latvijas un starptautisko normatīvo aktu prasībām, kā arī Bankas leģitīmajām interesēm.

Bankai ir tiesības ieviest izmaiņas jebkurā no privātuma paziņojumiem, tiklīdz tiek ieviestas jebkādas izmaiņas procesos. Lietotāja pienākums ir pārbaudīt aktuālo Lietotāja datu privātuma paziņojuma versiju, lai iepazītos ar pēdējo dokumenta versiju.