Apkārtējā vide

,,Zaļais” birojs (Green Office)

Rietumu Capital Centre ēka, kas celta 2008. gadā, ir viens no pirmajiem un lielākajiem energoefektīviem biroju kompleksiem Latvijā. Apliecinot Bankas līdz šim īstenotos pasākumus un apņemšanos turpmākai biroja vides uzlabošanai, 2022. gadā Bankas birojam tika piešķirts Pasaules Dabas Fonda Zaļā biroja sertifikāts.

Pasaules Dabas Fonda (WWF – World Wide Fund for Nature – asociētais partneris Latvijā)

Zaļā biroja sertifikāts apliecina, ka veidojam atbildīgu un ilgtspējīgu attieksmi resursu pārvaldībā, darbinieku attiecībās, un tādās jomās kā elektroenerģija, transports un pārvietošanās, iepirkumi, pārtika, atkritumi un to apsaimniekošana, ūdens un bioloģiskā daudzveidība.

Elektroniskā komunikācija un dokumentu aprite

Plaša digitālo inovāciju pielietošana ikdienas darbā ļauj nozīmīgi samazināt papīra patēriņu biroja vajadzībām, kā arī uzlabot komunikāciju un informācijas apmaiņu starp dažādām Bankas struktūrvienībām. Šīs pašas tehnoloģijas dod iespēju arī Bankas klientiem saņemt visus nepieciešamus pakalpojumus attālināti, neapmeklējot Bankas biroju.

Banka turpina ieviest risinājumus, kā samazināt papīra izmantošanas apjomu, pārejot uz dokumentu elektronisku parakstīšanu, gan digitalizējot klientu dokumentus, gan pārceļot procesus elektroniskajā vidē.

Optimizēta loģistika

Gandrīz visi Bankas darbinieki strādā vienā birojā, kas būtiski samazina darba braucienu nepieciešamību. Banka pēc iespējas sazinās ar klientiem un darījumu partneriem tiešsaistes formātā. Atbalstot darbiniekus, kuri vēlas braukt uz darbu ar divriteni vai skūteri, Banka nodrošina tiem nepieciešamo infrastruktūru. Pārvietošanās ieradumu maiņa, pārejot uz videi draudzīgiem pārvietošanās līdzekļiem, ir viens no Bankas uzdevumiem.