Rūpes par apkārtējo vidi

Efektīvs un “zaļš” birojs

Rietumu Banka atrodas vienā no pirmajiem un lielākajiem energoefektīviem biroju kompleksiem Rīgā un Latvijā. Šī modernā ēka, kas tika uzcelta no ekoloģiskiem materiāliem periodā no 2002. līdz 2008. gadam, ir aprīkota ar jaunākajām klimata kontroles sistēmām. Tas nodrošina iespēju izveidot komfortablu darba vidi ar minimāliem enerģijas tēriņiem.

Apliecinot Bankas līdz šim īstenotos pasākumus un apņemšanos turpmākai biroja vides uzlabošanai, 2022. gadā Bankas biroju kompleksam tika piešķirts Pasaules dabas fonds (World Wildlife Fund) Zaļā biroja sertifikāts.

Zaļā biroja sertifikāts apliecina, ka veidojam atbildīgu un ilgtspējīgu attieksmi resursu pārvaldībā, darbinieku attiecībās, un tādās jomās kā elektroenerģija, transports un pārvietošanās, iepirkumi, pārtika, atkritumi un to apsaimniekošana, ūdens un bioloģiskā daudzveidība.

Banka visām šīm jomām pievērš īpašu uzmanību un arī nākotnē turpinās darbu katrā no tām, lai sasniegtu notiektos ilgtspējas mērķus.

Elektroniskā komunikācija un dokumentu aprite

Plaša digitālo inovāciju pielietošana ikdienas darbā ļauj nozīmīgi samazināt papīra patēriņu biroja vajadzībām, kā arī uzlabot komunikāciju un informācijas apmaiņu starp dažādām Bankas struktūrvienībām. Šīs pašas tehnoloģijas dod iespēju arī Bankas klientiem saņemt visus nepieciešamus pakalpojumus attālināti, neapmeklējot Bankas biroju.

Optimizētā loģistika

Gandrīz visi Bankas darbinieki strādā vienā birojā, kas būtiski samazina darba braucienu nepieciešamību. Pie tam, Banka pēc iespējas sazinās ar klientiem un darījumu partneriem tiešsaistes formātā. Atbalstot darbiniekus, kuri vēlas braukt uz darbu ar divriteni vai skūteri, Banka nodrošina tiem nepieciešamo infrastruktūru.

Oglekļa pēdas nospiedums

Banka izskata iespēju aprēķināt Bankas darbības rezultātā radīto oglekļa izmešu daudzumu. Tiek plānots, ka šī projekta ietvaros Banka sadarbosies ar vienu no pasaules lielākajām datu analīzes kompānijām.