Detalizētāka informācija par finansēšanu

Saņemšanas nosacījumi

  • Summārais finansējuma apjoms viena emitenta vērtspapīriem nedrīkst pārsniegt 0,5% no kārtējās komercsabiedrības tirgus kapitalizācijas.
  • Obligāciju summārais finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 5% no emisijas.
  • Piešķirot finansējumu valūtā, kas atšķiras no aktīvu valutas, Drošības depozīts un stop loss vērtības tiek palielināti par 5%.
  • Finansējot akciju emitentus ar tirgus kapitalizāciju, kas pārsniedz 5 mljrd. dolāru, tiek finansēti tikai tie vērtspapīri (akcijas vai depozitārija kvītis), kas ir laisti apgrozībā G7 valstu biržās.
  • Finansēšanas parametrus noteikšana notiek izmantojot vidējo svērto salikto reitingu, kurā iekļauti vismaz divu reitinga aģentūru reitingi vai saskaņā ar Regulas Nr. 575 269. panta 2. punktu (REGULATION (EU) No 575/2013). Ja ir tikai viens reitings, aktīvu ar standarta nosacījumiem nefinansē un to izskata individuāli.
  • Viena emitenta obligācijām brīvi konvertējamā valūtā tiek piemēroti vienotie finansēšanas parametri ar nosacījumu, ka vērtspapīra valūta un finansēšanas valūta ir viena un tā pati.
Nosaukums Valūta Reitings Termiņš, gadi Kredīts, % Drošības depozītss, % Stop Loss, %
1.1 Valsts obligācijas USD AAA+,AAA,AAA- <5 96 4 2
1.2 Valsts obligācijas USD AAA+,AAA,AAA- >=5 94 6 3
1.3 Valsts obligācijas EUR AAA+,AAA,AAA- <5 95 5 2
1.4 Valsts obligācijas EUR AAA+,AAA,AAA- >=5 94 6 3
2.1 Valsts obligācijas USD AA+;AA;AA- <5 90 10 5
2.2 Valsts obligācijas USD AA+;AA;AA- >=5 85 15 5
2.3 Valsts obligācijas EUR AA+;AA;AA- <5 90 10 5
2.4. Valsts obligācijas EUR AA+;AA;AA- >=5 85 15 5
2.5 Valsts obligācijas USD A+;A;A- <5 90 10 5
2.6 Valsts obligācijas USD A+;A;A- >=5 85 15 5
2.7 Valsts obligācijas EUR A+;A;A- <5 90 10 5
2.8 Valsts obligācijas EUR A+;A;A- >=5 85 15 5
3.1 Valsts obligācijas USD BBB+;BBB;BBB- <5 80 20 12
3.2 Valsts obligācijas USD BBB+;BBB;BBB- >=5 80 20 12
3.3 Valsts obligācijas EUR BBB+;BBB;BBB- <5 80 20 12
3.4 Valsts obligācijas EUR BBB+;BBB;BBB- >=5 80 20 12
4.1 Korporatīvās obligācijas USD AA+;AA;AA- <5 85 15 7
4.2 Korporatīvās obligācijas USD AA+;AA;AA- >=5 80 20 10
4.3 Korporatīvās obligācijas EUR AA+;AA;AA- <5 85 15 7
4.4 Korporatīvās obligācijas EUR AA+;AA;AA- >=5 80 20 10
4.5 Korporatīvās obligācijas USD A+;A;A- <5 85 15 7
4.6 Korporatīvās obligācijas USD A+;A;A- >=5 80 20 10
4.7 Korporatīvās obligācijas EUR A+;A;A- <5 85 15 7
4.8 Korporatīvās obligācijas EUR A+;A;A- >=5 80 20 10
4.9 Korporatīvās obligācijas USD BBB+;BBB;BBB- 70 30 15
4.10 Korporatīvās obligācijas EUR BBB+;BBB;BBB- 70 30 15
4.11 Korporatīvās obligācijas
(tikai bankas, izņemot krievu)
USD BBB+;BBB;BBB- 80 20 15
4.12 Korporatīvās obligācijas
(tikai bankas, izņemot krievu)
EUR BBB+;BBB;BBB- 80 20 15
4.13 Korporatīvās obligācijas USD BB+;BB;BB- 70 30 20
4.14 Korporatīvās obligācijas EUR BB+;BB;BB- 70 30 20
5.1 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas USD DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX40, FTSE100, SMI, CAC40 80 20 12
5.2 Emitentu akcijas/depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi USD 70 30 15
5.3 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas EUR DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX40, FTSE100, SMI, CAC40 80 20 12
5.4 Emitentu akcijas/ depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi EUR 70 30 15
5.5 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi USD 70 30 20
5.6 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi EUR 70 30 20
5.7 RAM Global Equity Fund USD USD 50 50 35