Detalizētāka informācija par finansēšanu

Saņemšanas nosacījumi

  • Summārais finansējuma apjoms viena emitenta vērtspapīriem nedrīkst pārsniegt 0,5% no kārtējās komercsabiedrības tirgus kapitalizācijas.
  • Obligāciju summārais finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 5% no emisijas.
  • Piešķirot finansējumu valūtā, kas atšķiras no aktīvu valutas, Drošības depozīts un stop loss vērtības tiek palielināti par 5%.
  • Finansējot akciju emitentus ar tirgus kapitalizāciju, kas pārsniedz 5 mljrd. dolāru, tiek finansēti tikai tie vērtspapīri (akcijas vai depozitārija kvītis), kas ir laisti apgrozībā G7 valstu biržās.
  • Finansēšanas parametrus noteikšana notiek izmantojot vidējo svērto salikto reitingu, kurā iekļauti vismaz divu reitinga aģentūru reitingi vai saskaņā ar Regulas NR 575, 269 pantu, 2 punktu REGULATION (EU) No 575/2013). Ja ir tikai viens reitings, aktīvu ar standarta nosacījumiem nefinansē un to izskata individuāli.
  • Viena emitenta obligācijām brīvi konvertējamā valūtā tiek piemēroti vienotie finansēšanas parametri ar nosacījumu, ka vērtspapīra valūta un finansēšanas valūta ir viena un tā pati.
Nosaukums Valūta Reitings Termiņš, gadi Kredīts, % Drošības depozītss, % Stop Loss, %
1.1 Valsts obligācijas USD AAA+,AAA,AAA- <5 96 4 2
1.2 Valsts obligācijas USD AAA+,AAA,AAA- >=5 94 6 3
1.3 Valsts obligācijas EUR AAA+,AAA,AAA- <5 95 5 2
1.4 Valsts obligācijas EUR AAA+,AAA,AAA- >=5 94 6 3
2.1 Valsts obligācijas USD AA+;AA;AA- <5 90 10 5
2.2 Valsts obligācijas USD AA+;AA;AA- >=5 85 15 5
2.3 Valsts obligācijas EUR AA+;AA;AA- <5 90 10 5
2.4. Valsts obligācijas EUR AA+;AA;AA- >=5 85 15 5
2.5 Valsts obligācijas USD A+;A;A- <5 90 10 5
2.6 Valsts obligācijas USD A+;A;A- >=5 85 15 5
2.7 Valsts obligācijas EUR A+;A;A- <5 90 10 5
2.8 Valsts obligācijas EUR A+;A;A- >=5 85 15 5
3.1 Valsts obligācijas USD BBB+;BBB;BBB- <5 80 20 12
3.2 Valsts obligācijas USD BBB+;BBB;BBB- >=5 80 20 12
3.3 Valsts obligācijas EUR BBB+;BBB;BBB- <5 80 20 12
3.4 Valsts obligācijas EUR BBB+;BBB;BBB- >=5 80 20 12
4.1 Korporatīvās obligācijas USD AA+;AA;AA- <5 85 15 7
4.2 Korporatīvās obligācijas USD AA+;AA;AA- >=5 80 20 10
4.3 Korporatīvās obligācijas EUR AA+;AA;AA- <5 85 15 7
4.4 Korporatīvās obligācijas EUR AA+;AA;AA- >=5 80 20 10
4.5 Korporatīvās obligācijas USD A+;A;A- <5 85 15 7
4.6 Korporatīvās obligācijas USD A+;A;A- >=5 80 20 10
4.7 Korporatīvās obligācijas EUR A+;A;A- <5 85 15 7
4.8 Korporatīvās obligācijas EUR A+;A;A- >=5 80 20 10
4.9 Korporatīvās obligācijas USD BBB+;BBB;BBB- 70 30 15
4.10 Korporatīvās obligācijas EUR BBB+;BBB;BBB- 70 30 15
4.11 Korporatīvās obligācijas
(tikai bankas, izņemot krievu)
USD BBB+;BBB;BBB- 80 20 15
4.12 Korporatīvās obligācijas
(tikai bankas, izņemot krievu)
EUR BBB+;BBB;BBB- 80 20 15
4.13 Korporatīvās obligācijas USD BB+;BB;BB- 70 30 20
4.14 Korporatīvās obligācijas EUR BB+;BB;BB- 70 30 20
5.1 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas USD DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX30, FTSE100, SMI, CAC40 80 20 12
5.2 Emitentu akcijas/depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi USD 70 30 15
5.3 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas EUR DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX30, FTSE100, SMI, CAC40 80 20 12
5.4 Emitentu akcijas/ depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi EUR 70 30 15
5.5 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi USD 70 30 20
5.6 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi EUR 70 30 20
5.7 RAM Fixed Income Investment Grade Fund USD USD 80 20 10
5.8 RAM Fixed Income High Yield Fund USD USD 70 30 20
5.9 RAM Global Equity Fund USD USD 50 50 35