Patērētāja pamatkonts

АS „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) nodrošina iespēju fiziskām personām - patērētājiem un Eiropas Savienības rezidentiem saņemt pakalpojumu „Patērētāja pamatkonts” Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Pakalpojuma „Patērētāja pamatkonts” ietvaros Banka piedāvā:

  • norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu EUR valūtā;
  • identifikācijas un autorizācijas līdzekļu saņemšanu;
  • attālinātās vadības sistēmu pieslēgšanu un izmantošanu;
  • naudas līdzekļu ieskaitīšanu norēķinu kontā;
  • skaidras naudas izņemšanu Bankas centrālajā birojā;
  • bezskaidras naudas pārskaitījumu veikšanu, tostarp regulāro, ar nosacījumu, ka maksājuma saņēmēja konts ir atvērts maksājumu iestādē, kura atrodas Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī.

Lai saņemtu pakalpojumu „Patērētāja pamatkonts”, kā arī papildjautājumu par šo pakalpojumu gadījumā lūdzam vērsties klientu apkalpošanas zālē Bankas centrālajā birojā Rīgā.

Banka pieņem lēmumu par pakalpojuma „Patērētāja pamatkonts” sniegšanu 10 (Desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir iesniegti visi Bankas pieprasītie dokumenti. Pakalpojuma „Patērētāja pamatkonts” sniegšana var tikt atteikta Latvijas Republikas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā norādītajos gadījumos.

Lai saņemtu pakalpojumu „Patērētāja pamatkonts”, nav nepieciešams izmantot citus Bankas produktus un pakalpojumus.