FAQ: Kartes

Kartes saņemšana

Naudas ieskaitīšana un informācija par atlikumu

 • Pārskaitīju naudu uz kartes kontu. Kad tā kļūs pieejama ar karti?

  Ja pārskaitījums ir veikts pa tālruni, izmantojot Rietumu ID, naudas līdzekļi būs pieejami pēc 1-2 minūtēm.

  Ja pārskaitījums ir veikts darba dienā no plkst. 9:00-19:00, izmantojot internetbanku, naudas līdzekļi maksājumu kartē būs pieejami uzreiz pēc ieskaitīšanas kartes kontā (parasti - 5-15 minūtes).

  Ja pārskaitījums ir veikts no konta citā bankā, naudas līdzekļi būs pieejami pēc to saņemšanas Rietumu Bankā. Ja pārskaitījums ir veikts no Latvijas bankas, jārēķinās ar 1-2 darba dienām, bet ja no citas valsts bankas - ar 3-5 darba dienām.

 • Kā vēl var ieskaitīt naudu maksājumu kartes kontā?

  Piezvanot uz banku, savu kartes kontu jūs varat papildināt praktiski jebkurā laikā. Papildināt karti var arī internetbankā, ar skaidru naudu bankas kasē vai izmantojot bankas piedāvāto automātisko kartes konta papildināšanu (šādā gadījumā banka saskaņā ar jūsu rīkojumu regulāri pārskaitīs noteiktu summu no norēķinu konta uz kartes kontu).

 • Kas notiks, ja uz eiro kartes kontu pārskaitīs naudu citā valūtā?

  Ja, piemēram, Jūsu konts ir eiro, bet maksājums atnāk ASV dolāros, tad maksājums tiks atgriezts nosūtītājam.

  Ja maksājums atnāk ārvalstu valūtā, tad banka sazinās ar klientu un pēc klienta iesnieguma var konvertēt pārskaitījumu konta valūtā vai arī pēc klienta vēlēšanās maksājumu var atgriezt nosūtītājam.

  Šādā situācijā zvaniet uz Maksājumu karšu pārvaldi (tālr. 67020585) vai Informācijas dienestu (tālr. 67025555).

 • Kā var uzzināt informāciju par kartes konta atlikumu un darījumiem ar karti?

  Noskaidrot kartes konta atlikumu un saņemt informāciju par veiktajām transakcijām var:

  • visu diennakti - Informācijas dienestā (tālr. 67025555);
  • Maksājumu karšu pārvaldē bankas darba laikā (tālr. 67020585);
  • internetbankā (kartes konta atlikums, informācija par veiktajiem darījumiem ar karti un kontu, konta izrakstu saņemšana, interaktīva konta vadība);
  • ar M-Bank starpniecību (kartes konta atlikums, informācija par veiktajiem darījumiem). Informācija var tikt nosūtīta uz mobilo telefonu, e-pastu vai ICQ;
  • kartes konta atlikumu var uzzināt jebkurā Rietumu Bankas vai citas bankas bankas automātā, kas piedāvā šādu iespēju.

Kartes lietošana

 • Kādi ir bankas ierobežojumi skaidras naudas izņemšanai ar karti?

  Rietumu Banka ir noteikusi sekojošu maksimālo dienas limitu skaidras naudas saņemšanai bankas automātos ar maksājumu karti (atbilstoši kartes konta valūtai):

  • 2500 EUR - Visa / MasterCard Light, Classic и Business;
  • 3000 EUR - Visa / MasterCard Gold un Platinum;
  • 4500 EUR - MasterCard Elite.

  Tas nozīmē, ka ar vienu maksājumu karti bankas automātā varēsiet diennaktī izņemt skaidru naudu ne vairāk par augstāk minēto summu. Minētais dienas limits neattiecas uz pirkumu un pakalpojumu apmaksu ar maksājumu kartēm, kā arī uz skaidras naudas izmaksu bankā.

  Ja vēlaties palielināt skaidras naudas izņemšanas limitu konkrētajā dienā, Jūs to varat izdarīt telefoniski vai rakstveidā (personīgi ierodoties bankā, pa faksu vai attālinātajās apkalpošanas sistēmās), norādot iemeslu::

  • līdz 4500 EUR, piezvanot pa tālruni 67025555 vai 67020585, dienas limita palielināšana vienai dienai tiks veikta stundas laikā;
  • virs 4500 EUR – tikai bankas darba laikā, iesniedzot rakstveida iesniegumu, dienas limita palielināšana vienai dienai tiks veikta dienas laikā.
 • Vai ar karti var apmaksāt pirkumu internetā?

  Jā, norēķiniem internetā var izmantot Rietumu Bankas emitētās maksājumu kartes.

 • Kas ir CVV2 / CVC kods?

  Tas ir īpašs trīsciparu kods, kas tiek izmantots kartes lietotāja papildus identifikācijai norēķiniem internetā. CVV2/CVC kods parasti ir uzdrukāts uz kartes paraksta paneļa.

Kartes glabāšana un atjaunošana

 • Kas jāievēro, lai nauda kartes kontā būtu drošībā?

  Rietumu Bankas kartes ir ērts un visiem drošības standartiem atbilstošs maksājuma instruments, kas ir domāts pirkumu un pakalpojumu apmaksai, kā arī skaidras naudas saņemšanai bankas automātos un bankā. Banka savā darbībā ievēro visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai aizsargātu savu klientu naudu un klientu personas un kartes datus.

  Tomēr kartes lietotājam arī ir jāievēro drošības noteikumi, lai aizsargātu savu karti pret iespējamām krāpnieciskām darbībām:

  • PIN kodu nedrīkst rakstīt uz kartes vai glabāt kopā ar karti, piemēram, naudas makā, jo, nozogot naudas maku un, uzzinot PIN kodu, zaglis var netraucēti izņemt naudu no kartes konta.
  • Nedodiet savu karti un tās PIN kodu lietošanai citām personām. Karti drīkst lietot tikai tā persona, kurai karte ir izsniegta un kuras vārds un uzvārds ir norādīts uz kartes.
  • Izņemot naudu no bankas automāta, pārliecinieties, vai neviens nestāv jums aiz muguras vai blakus bankas automātam un neseko jūsu darbībām – noskatās jūsu veiktās darbības, ievadīto PIN kodu, izņemtās naudas daudzumu, uz ekrāna parādīto konta atlikumu.
  • Apmaksājot preces vai pakalpojumus ar maksājumu karti, neatstājiet savu pirkuma čeka kopiju uz letes vai citur redzamā vietā, jo uz čeka var būt norādīts jūsu kartes numurs un derīguma termiņš. Nav ieteicams atļaut, lai pārdevējs vai viesmīlis restorānā jūsu karti aiznestu kaut kur iekštelpās vai citur, kur jūs nevarat redzēt, kas notiek ar jūsu karti.
  • Pirms parakstiet čeku vai apstipriniet pirkumu ar PIN kodu, pārliecinieties, vai uz termināla čeka ir norādīta pareizā pirkuma summa. Tāpat arī sekojiet tam, cik reizes un uz cik čekiem pārdevējs liek jums parakstīties vai cik reizes un kāpēc apstiprināt pirkumu ar PIN kodu, jo pirkuma apstiprināšanai ir jāparakstās tikai uz viena čeka vai tikai vienreiz jāievada PIN kods. Čeka oriģināls ar klienta parakstu paliek pārdevējam, bet čeka kopija - klientam.
  • Rūpīgi apskatiet konta izrakstu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darījumiem. Ja pamanāt darījumus, ko neesat veicis vai nepareizas darījumu summas, nekavējoties paziņojiet par to Bankai.
  • Kartes nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumos kartes lietotājam ir nekavējoties jāzvana Maksājumu karšu pārvaldei (tālr. 67020585) vai diennakts Informācijas dienestam (tālr. 67025555) un jānobloķē karte.
 • Kur un kā glabāt karti?

  Maksājumu karte ir plastikāta karte ar magnētisko joslu un čipu, tādēļ to ir jāglabā saudzīgi, lai nesabojātu karti, kartes magnētisko joslu un čipu. Karti nevajag turēt blakus priekšmetiem, kas rada elektromagnētisko starojumu (piemēram, mobilajam tālrunim), jo tas var veicināt kartes magnētiskās joslas atmagnetizēšanos un karte vairs nedarbosies.

 • Kas jādara, ja manai kartei drīz beigsies derīguma termiņš?

  Banka izsniedz kartes uz diviem gadiem un kartes derīguma termiņš ir norādīts uz kartes. Karte ir derīga līdz norādītā gada mēneša pēdējai dienai. Piemēram, 08/13 nozīmē to, ka karte ir derīga līdz 2013.gada 31.augustam.

  Lai saņemtu atjaunoto karti, jums ir jādodas uz banku vai jānosūta bankai iesniegums, norādot adresi, uz kuru karti nosūtīt ar kurjerpastu. Papildu informāciju par karšu atjaunošanu jums sniegs Maksājumu karšu pārvaldē pa tālr. 67020585.

Ko darīt, ja...

 • Kas ir jādara, ja katre ir nozaudēta vai nozagta?

  Ja karte ir nozaudēta vai nozagta, ir nekavējoties jāzvana uz Maksājumu karšu pārvaldi (tālr. 67020585) vai diennakts Informācijas dienestu (tālr. 67025555) un karte jānobloķē. Jaunas kartes saņemšanai nepieciešams sazināties ar banku.

 • Ko darīt, ja ar karti nevaru izņemt skaidru naudu un / vai samaksāt par pirkumu?

  Šāds gadījums nav patīkams un pamatā var būt daudzi un dažādi iemesli. Minēsim visbiežāk sastopamos:

  Jūsu kartes kontā nav pietiekami līdzekļu, lai veiktu darījumu.
  Risinājums: papildiniet savu kartes kontu.

  Ir beidzies kartes derīguma termiņš.
  Risinājums: dodieties uz banku un saņemiet atjaunoto karti.

  Banka ir apturējusi kartes darbību.
  Risinājums: sazinieties ar banku un noskaidrojiet iemeslu. Banka var apturēt kartes darbību, ja kartes kontā ir izveidojies neatļauts konta atlikums vai klients nav ievērojis kartes izsniegšanas un apkalpošanas noteikumus.

  Tehniskas problēmas bankas automātā vai karšu lasīšanas terminālā – tās var būt gan pašā ierīcē, gan sakaros starp veikalu vai bankas automātu un banku.
  Risinājums: pamēģināt ar karti norēķināties vēlāk vai citā veikalā, citā kartes lasīšanas terminālā vai izmantot citu bankas automātu. Ja arī citur karti nepieņem, tad vaina var būt pašā kartē, kurai ir atmagnetizējusies kartes magnētiskā josla vai ir bojāts kartes mikroprocesors.

  Ir atmagnetizējusies kartes magnētiskā josla vai bojāts kartes mikroprocesors (veikala termināls vai bankas automāts nespēj nolasīt kartes magnētiskajā joslā vai čipā ierakstīto informāciju).
  Risinājums: dodieties uz banku un aizvietojiet bojāto karti.

 • Konta izrakstā norādītas nepareizas darījumu summas, parādās darījumi, ko neesat veicis.

  Nekavējoties paziņojiet par pamanītajām neatbilstībām Bankai.

 • Bankas automāts aizturēja karti. Kur varu saņemt savu karti?

  Ja jūsu karte ir aizmirsta vai aizturēta tehnisku iemeslu dēļ Rietumu Bankas bankas automātā, tad varēsiet to saņemt bankas Centrālajā birojā.

  Ja jūsu karti aizturēja citas bankas bankas automāts, tad jaunu karti varēsiet saņemt Maksājumu karšu pārvaldē. Pastāv arī iespēja saņemt savu karti atpakaļ (kas var būt aktuāli, ja atrodaties ārzemēs). Tādā gadījumā jums trīs dienu laikā kopš aizturēšanas vajag griezties bankā, kurai pieder attiecīgais bankas automāts, un lūgt atgriezt karti. Šī banka sazināsies ar Rietumu Banku, lūgs identificēt klientu un apstiprināt kartes izsniegšanu.

  Jebkurā gadījumā, ja jūsu karte ir aizturēta, par to uzreiz ir jāpaziņo Rietumu Bankai. Nepieciešamības gadījumā karti var arī bloķēt.

  Ja kartes aizturēšanas iemesls ir vairākkārtīgi nepareizi ievadīts PIN kods, karte netiek atgriezta un ir nepieciešams pasūtīt jaunu karti.

Drošības pasākumi

 • Kā izvairīties no ar kartēm saistītās krāpšanas?
  • izdarot pirkumu, visu laiku paturiet savu karti redzeslokā. Līdz ko transakcija ir pabeigta, paņemiet karti atpakaļ, kā arī pārbaudiet vai tā ir jūsu;
  • iegaumējiet no galvas savu PIN kodu – tas ir daudz drošāk nekā to kaut kur pierakstīt. Esiet uzmanīgi attiecībā uz apkārtējiem cilvēkiem; pārliecinieties, ka neviens neskatās kā jūs ievadāt savu PIN kodu;
  • nekad neparakstiet “tukšo” čeku. Izsvītrojiet visas tukšās vietas virs kopējās pirkuma summas (total amount), kur varētu būt ierakstītas papildus naudas summas.
  • saglabājiet visus savus maksājuma čekus, jo tie var jums vēlāk noderēt. Nekad neizmetiet jūsu maksājuma čeku publiskā atkritumu tvertnē;
  • izvairieties no sava konta numura skaļas teikšanas tirdzniecības vietās vai arī telefoniski, ja citi to var dzirdēt
  • pēc iespējas izmantojiet bankas automātus gaišā dienas laikā, bet tumšajā diennakts laikā izvēlieties bankas automātu, kurš atrodas labi apgaismotā vietā. Pārliecinieties vai bankas automāts nav aprīkots ar ierīcēm, kas liekas aizdomīgas. Pārliecinieties arī vai kāds neatrodas jūsu tuvumā, kad veicat transakciju.
 • Kā, iepērkoties internetā, izvairīties no krāpšanas mēģinājumiem?

  Iepērkoties internetā, līdzās priekšrocībām (laika ietaupīšana, izvēles iespējas utt.) pastāv arī riski, kas prasa īpašu piesardzību. Lūk daži padomi, kas padarīs jūsu iepirkšanos internetā drošu un patīkamu:

  • Pārliecinieties, ka interneta veikalam, kurā taisāties iepirkties, ir cienījama reputācija un labas atsauksmes. Lai pārliecinātos par jūsu izvēlētā interneta veikala reputāciju, aplūkojiet internetā sekojošu informāciju:
   - informācija par piedāvājumu – pārliecinieties, ka informācija par piedāvājumu, tajā skaitā, piegādājuma datumu, garantijas termiņiem, atsaukšanas iespējām, papildus nosūtīšanas izdevumiem u.tml. ir pilnīga un izsmeļoša;
   - informācija par interneta veikalu – pārliecinieties, ka uzņēmumam ir eksistējoša fiziskā adrese un tālruņa numurs;
   - drošība - interneta veikalu mājas lapās bieži ir iespējams iepazīties ar to, kā tiek aizsargāta informācija par klientu kad tā tiek pārsūtīta, kā arī kā tā tiek uzglabāta;
   - konfidencialitāte - interneta veikaliem parasti ir skaidri noteikta politika attiecībā uz konfidencialitāti. Iepazīšanās ar šo politiku ļaus jums izprast kā uzņēmums grasās izmantot jūsu sniegto personīgo informāciju.
  • Pārliecinieties, ka jūsu izvēlētais tirgotājs lieto informācijas drošības sistēmas. Ekrānā jūs varēsiet redzēt, vai jūsu sūtītā finanšu informācija pārsūtīšanas laikā būs aizsargāta (piemēram, jūs varat redzēt apakšā atslēgas simbolu). Jūs varat arī noteikt, vai jūsu informācija tiks aizsargāta, apskatoties lapas web adresi – tai ir jāsakās ar https:// nevis vienkārši ar http://. Ja neviena no šīm drošības zīmēm neparādās, informāciju par jūsu karti ievadīt nevajadzētu.
  • Aizsargājiet savu PIN kodu un konta numuru. Jūsu attieksmei pret interneta veikalu pārdevējiem ir jābūt tādai pašai kā pret jums svešu cilvēku. Ja darījums izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, visdrīzāk tā tas arī ir, tāpēc drošības labad atsakieties no tāda darījuma. Iepērkoties, atklājiet tikai savas maksājumu kartes numuru. Nekādos apstākļos nevajag atklāt savu PIN kodu vai konta paroli interneta veikala pārdevējam.
  • Aizsargājiet savu personīgo informāciju. Neatklājiet informāciju, kas jums sagādā neērtības, kā arī kurai nav nekāda sakara ar jūsu pirkumu vai veicamo maksājumu. Nekad nevienam nedodiet savas paroles, kā, piemēram, to, ar kuru jūs pieslēdzaties savai attālinātajai konta apkalpošanas sistēmai.
  • Aizsargājiet savu e-pastu. E-pasts nav drošs komunikācijas līdzeklis. Lai aizsargātu savu konta numuru vai izvairītos no iespējamās ar maksājumu kartēm saistītās krāpšanas, nesūtiet Jūsu konta numuru vai citu ar jūsu finansēm saistītu informāciju ar e-pasta starpniecību.
  • Maksājiet ar maksājumu karti – jo tas bieži ir visdrošākais veids kā norēķināties internetā. Lielākajā daļā valstu, kartes īpašniekam ir tiesības apstrīdēt izdevumus, kas radušies saistībā ar preču vai pakalpojumu nepareizu attēlošanu, vai gadījumā, ja prece tā arī nav tikusi piegādāta. Tāpat, jūs neesat atbildīgs par maksājumiem no konta, ko neesat veicis.
  • Esiet piesardzīgi, saņemot e-pastu, kurā tiek lūgts nosūtīt personīgu informāciju. Jo sevišķi, ja šāds e-pasts nāk no uzņēmuma, kuram šādai informācijai būtu jābūt pieejamai. Neapmeklējiet mājas lapas, kas norādītas šādās vēstulēs.
  • Saglabājiet kopijas. Izprintējiet visu informāciju, kas attiecas uz jūsu interneta pirkumiem un uzglabājiet to drošā vietā – tā jums var kādreiz noderēt.
 • Kā izvairīties no identifikācijas informācijas zādzības?

  Informācijas zādzība ir citas personas identifikācijas informācijas iegūšana bez šīs personas ziņas, ar mērķi uzdoties par šo personu un veikt krāpnieciskas darbības. Labākā aizsardzība pret identifikācijas informācijas zādzību ir atturēt zagļus no informācijas ieguves vieglā ceļā:

  • nekad neatstājiet savu naudas maku vai rokassomiņu nepieskatītu – vienmēr rūpējaties par savu personīgo datu un informācijas drošību;
  • nenēsājiet dzimšanas apliecību vai pasi rokassomiņā vai kabatās, ja vien tas nav īpaši nepieciešams;
  • tiklīdz jūs saņemat savu maksājumu karti, parakstiet to ar noturīgu tinti;
  • sazinieties ar banku, ja jūsu pasūtītā maksājumu karte nav pienākusi laikā, kā arī pārliecinieties, ka ir slēgti visi nederīgās kartes konti;
  • nekad neizmetiet maksājumu čekus publiskā atkritumu tvertnē. Pirms atbrīvoties no maksājumu čekiem, pārliecinieties, ka uz tiem nav redzams jūsu konta numurs. Vispār jums vajadzētu uzglabāt visus maksājumu čekus – tas noderēs gadījumā, ja jūsu kontā ir novērojamas nesankcionētas darbības;
  • atzīmējiet kad pienāk jūsu ikmēneša kontu izraksti. Ja jūsu izraksti pārtrauc pienākt, nekavējoties sazinieties ar banku. Pārbaudiet izrakstus bieži un rūpīgi. Ja jūs pamanāt nesankcionētu vai aizdomīgu transakciju, nekavējoties sazinieties ar banku;
  • nekad nevienam telefoniski nesakiet nekādu ar maksājumu karti vai banku saistītu informāciju, pat ja zvanītājs esat jūs. Izņemot gadījumus, kad ir patiesa nepieciešamība pēc šādas informācijas;
  • glabājiet jūsu norēķinu kontu un karšu kontu sarakstu drošā vietā, lai jūs varētu ātri sniegt bankai visu nepieciešamo informāciju gadījumā, ja karte ir nozaudēta vai nozagta. Iekļaujiet šajā sarakstā arī karšu derīguma termiņa datumus, kā arī bankas Informācijas dienesta un Maksājumu karšu pārvaldes telefona numurus.
 • Ko darīt, ja ar kontu vai maksājumu karti tiek veiktas krāpnieciskas transakcijas?

  Par spīti jūsu labākajiem centieniem, vienmēr ir iespēja, ka kļūsiet par ar maksājumu kartēm saistīto krāpšanu upuri. Jūs ietaupīsiet sev laiku, ja sekosiet šādām norādēm:

  • nekavējoties sazinieties ar banku. Iespējams, jūsu pašreizējā karte tiks anulēta un jums tiks piegādāta jauna maksājumu karte. Pārbaudiet, vai jūsu pasta adrese nav izmainījusies;
  • ja jums ir jūsu karte, bet ar jūsu kontu ir tikuši veikti nesankcionēti pirkumi, sazinieties ar banku un palūdziet jums izgatavot jaunu maksājumu karti;
  • lai pārliecinātos, ka problēma ir pilnībā atrisināta, rūpīgi pārbaudiet jūsu konta izrakstus turpmākos mēnešus
  • paziņojiet par krāpnieciskām darbībām attiecīgām iestādēm, ja nepieciešams, piemēram, policijai. Ja ir pazudusi jūsu vadītāja apliecība vai pase, nekavējoties sazinieties ar attiecīgo iestādi.