Enterprise Link (E-link) sistēma ļauj izveidot savienojumu starp iRietumu (Rietumu Bankas internetbanku) un klienta korporatīvo uzskaites sistēmu. Tas savukārt ļauj automātiski pieprasīt un saņemt no bankas informāciju par kontu stāvokli, kā arī nosūtīt bankai maksājuma rīkojumus to izpildei, iepriekš tos sagatavojot klienta sistēmā.

E-LINK E-LINK PRO
Informācijas saņemšana (ziņas par bilanci, ziņas par transakcijām, informāciju par maksājumu detaļām utt.)
Maksājumu rīkojumu nodošana

E-link sistēma palīdz lielajiem korporatīvajiem klientiem, kuri katru dienu veic lielu skaitu transakciju, optimizēt sadarbību ar banku un padarīt to ērtāku.

E-link sistēma nodrošina arī iespēju nodot un saņemt finanšu informāciju ISO 20022 XML ziņojumu standartā. Uz doto brīdi tiek atbalstīti sekojošie ziņojumi:

  • Maksājumu ierosināšanas ziņojums – pain.001.001.03;
  • Maksājumu statusa atbildes ziņojums – pain.002.001.03;

Detalizētā informācija par ISO 20022 XML standarta izmantošanu ir pieejama zemāk:

E-link aktivizācija notiek iRietumu mājaslapas sadaļā „Uzstādījumi”. Jāatver saite Enterprise Link, jāizvēlas rēķins un jānoklikšķina poga „Aktivizēt”. Sistēma pieprasīs ievadīt vienreizējo paroli no DigiPass breloka un parādīs elektroniskās caurlaides identifikatoru, kurš ir nepieciešams, lai veiktu tālākās pieslēgšanās darbības.

Enterprise Link sistēma

Turpmākajām pieslēgšanās darbībām un sistēmas uzturēšanai nepieciešama klienta IT speciālistu līdzdalība.