Ieguldījumu pārvaldīšana ir process, kas balstās uz savstarpēju uzticību. Mēs augsti novērtējam Jūsu uzticību un tiecamies saglabāt to, palīdzot Jums sasniegt Jūsu izvirzītos mērķus.

Aktīvu pārvaldīšanas komandas uzdevums ir atrast vispiemērotāko veidu kā sasniegt klienta izvirzīto ieguldījumu mērķi atbilstošā riska ietvaros, kā arī efektīvi pielāgot ieguldījumu portfeli konstanti mainīgajam tirgum, izvairoties no nepamatotiem riskiem un izmantojot iespējas, ko sniedz finanšu tirgus, lai palielinātu Jūsu kapitālu.

Mēs piedāvājam mūsu individuālo pieeju un profesionālos pakalpojumus līdzekļu ieguldīšanā finanšu tirgus instrumentos, kas atbilst Jūsu finansiāliem mērķiem un riska tolerancei.

Aktīvu pārvaldīšanas komandas pieeja:

  • Radoša pieeja ieguldījumu iespēju izvērtēšanai

Lai izvērtētu ieguldījuma pievilcību finanšu instrumentu emitējošos uzņēmumos, mēs pievēršam īpašu uzmanību uzņēmumu biznesa modeļa ilgtspējai un perspektīvām, kā arī to finanšu rādītājiem, lai noskaidrotu ieguldījuma potenciālu. Padziļināta izpratne par konkrētu uzņēmumu priekšrocībām un katra ekonomikas sektora dinamiku palīdz mums efektīvāk izvērtēt ar ieguldījumu saistītos riskus un ilgtermiņa izredzes mūsu ieguldījumiem.

  • Inovācija un disciplīna

Pārvaldot Jūsu portfeli, mēs paļaujamies uz jaunākajiem «Modern Portfolio Theory» sasniegumiem un balstāmies uz «Smart-Beta» metodiku, kas ļauj mums maksimizēt portfeļa rentabilitāti nepalielinot noteikto riska lielumu. Pārvaldīšanas procesa laikā disciplīna ir viens no svarīgākajiem faktoriem, jo katru dienu finanšu tirgos notiek tūkstošiem dažādu notikumu, kas var ietekmēt konkrēto aktīvu cenu, bet tikai sistemātiska un profesionāla pieeja palīdz fokusēties galvenajam un sasniegt ilgtermiņa mērķus.

  • Globāls skats un vietēja ekspertīze

Ieguldījumu risinājumu meklēšanas procesā, mēs neierobežojam sevi dažu reģionu ietvaros, bet gan uzturam plašu skatījumu, ko globālais finanšu tirgus mums piedāvā. Taču ieguldījumu ekspertīze Eiropas un Baltijas tirgos paliek svarīgs faktors, kas ļauj aktīvu pārvaldīšanas komandai sasniegt mūsu klientu ieguldījumu mērķus.

  • Riska kontrole

Katru dienu mēs sekojam līdzi un izvērtējam dažādu industriju un atsevišķu uzņēmumu ekonomiskos un finanšu indikatorus. Šī pieeja mums ļauj efektīvāk kontrolēt gan portfeļu ekspozīciju sistemātiskajam riskam, gan atsevišķu aktīvu ekspozīciju nesistemātiskajam riskam, kas ļauj mums veikt laicīgus lēmumus, proti, kad samazināt vai palielināt ekspozīcijas un kontrolēt specifiskos riskus.

Kā tiek veidots Jūsu individuālais portfelis:

  1. Mēs izvērtējam jūsu ieguldīšanas mērķus un jūsu riska profilu.
  2. Atbilstoši jūsu mērķiem un riska profilam, Jums tiek izveidots aktīvu izvietošanas plāns.
  3. Pēc savstarpēji saskaņota un akceptēta aktīvu izvietošanas plāna, mēs izvietojam Jūsu līdzekļus finanšu instrumentos.
  4. Atbilstoši tekošai tirgus situācijai un aktīvu izvietošanas plānam, mēs veicam izmaiņas Jūsu portfelī.
  5. Katru ceturksni mēs Jums nosūtam Jūsu portfeļa un kopējā tirgus pārskatu.