Biznesa ilgtspēja un lietišķā ētika

ESG-risku ietekme uz biznesa lēmumiem

Projekti, kurus Banka izskata finansēšanas piešķiršanas ietvaros, papildu standartām biznesa pārbaudēm tiek analizēti no tiem piemītošo ESG risku viedokļa.

Sociāli atbildīgā investēšana

Bankā pastāv nozaru saraksts, ar kurām mēs nesadarbojamies, jo uzskatām, ka to darbība ir pretrunā ar mūsu vērtībām. Pie tādām nozarēm attiecās, piemēram, azartspēles, ieroču ražošana utt.

Cīņa pret naudas atmazgāšanu, terorisma un proliferācijas finansēšanu

Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas pretdarbība ir ne tikai likumdošanas prasības, bet arī mūsu morāls pienākums.

Starptautiskā sadarbība

Banka apzinās starptautiskās sadarbības svarīgumu cenšoties pēc izvirzītiem ESG mērķiem pasaules mērogā. Šī iemesla dēļ Banka izskata iespēju kļūt par asociētu dalībnieku Principles for Responsible Banking protokola ietvaros.