Biznesa ilgtspēja un lietišķā ētika

ESG-risku ietekme uz biznesa lēmumiem

Projekti, kurus Banka izskata finansējuma piešķiršanas ietvaros, papildus standarta biznesa pārbaudēm tiek analizēti no tiem piemītošo ESG risku aspekta.

Sociāli atbildīgā investēšana

Bankā ir izveidots nozaru saraksts, ar kurām mēs nesadarbojamies, jo uzskatām, ka to darbība ir pretrunā ar mūsu vērtībām. Šādas nozares ir, piemēram, azartspēles, ieroču ražošana utt.

Cīņa pret naudas atmazgāšanu, terorisma un proliferācijas finansēšanu

Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas pretdarbība ir ne tikai likumdošanas prasības, bet arī mūsu morāls pienākums.

Starptautiskā sadarbība

Banka apzinās starptautiskās sadarbības svarīgumu, cenšoties īstenot izvirzītos ESG mērķus pasaules mērogā. Šī iemesla dēļ Banka izskata iespēju pievienoties ANO Atbildīgas banku darbības principiem (UN Principles for Responsible Banking).