Korporatīvā pārvaldība

Biznesa ētika

Bankas prioritāte ir uzturēt tādu vidi, lai nepieļautu ar ētiku, korupciju saistītus pārkāpumus un/vai interešu konflikta situācijas. Bankai ir absolūta neiecietība pret kukuļošanu jebkurā tās izpausmē.

ESG risku ietekme uz biznesa lēmumiem

Apzinoties vides, sociālo un pārvaldības risku ietekmi uz savu darbību, pieņemot lēmumus par finansējuma piešķiršanu, Banka analizē projektus no tiem piemītošo ESG risku aspekta.

Sociāli atbildīgas investīcijas

Banka nesadarbojas ar nozarēm, kuru darbība ir pretrunā ar Bankas izvirzītajām vērtībām. Starp šādām nozarēm ir azartspēles un ieroču ražošana.

Cīņa pret naudas atmazgāšanu, terorisma un proliferācijas finansēšanu

Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana ir ne tikai normatīvo aktu prasības, bet arī mūsu morāls pienākums.

Banka savā darbībā ievēro nulles toleranci pret sankciju režīmu pārkāpumiem. Banka atsakās no jebkādiem darījumiem, kas ļauj apiet piemērojamo ANO, ES un LV sankciju režīmu prasības, kā arī atbilst OFAC sankciju režīmam.