Latvijas Finanšu nozares asociācijā darbojas Ombuds, kas izskata klientu sūdzības par Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu rīcību un sniegtajiem pakalpojumiem.

Ombuds ir neitrāls mediators un neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Tā darbības mērķis ir noskaidrot apstākļus un panākt vienošanos starp klientu un banku.

Sākot ar 18.05.2018. Ombuds risina ne tikai patērētāju strīdus, bet arī klientu-juridisku personu strīdus.

Sūdzību noformēšanas un iesniegšanas kārtība, kā arī izskatīšanas termiņš ir norādīts Reglamentā, ar kuru var iepazīties Latvijas Finanšu nozares asociācijas Ombuda mājaslapā https://www.financelatvia.eu/ombuds/.