Transporta kreditēšana

Līdz ar citiem kredīta produktiem Rietumu specializējas arī transporta kreditēšanā. Kredīts tiek piešķirts gan pret komerciālo transportlīdzekļu (tostarp kuģi, komerclidmašīnas) ķīlu, gan pret privāto jahtu un lidmašīnu ķīlu.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš ir - līdz divām nedēļām no visu dokumentu (kas tika pieprasīti no Bankas puses) iesniegšanas brīža.

Kreditēšanas pamatnoteikumi:

Kredīta veids: kredīts
Kredīta summa: no 2 milj. EUR
Procentu likme: pēc vienošanas
Termiņš: līdz 5 gadiem
Atmaksas grafiks: līdz 10 gadiem
Kredīta valūta: EUR
Kredīta mērķis: jaunu vai lietotu kuģu un komerclidmašīnu iegāde; saistību refinansēšana; apgrozāmo līdzekļu finansēšana;
Komisija par pieteikuma izskatīšanu: saskaņā ar tarifiem
Komisija par kredīta izsniegšanu un noformēšanu: 1% no darījuma summas

Nodrošinājums:

  • Kuģi ne vecāki par 20 gadiem;
  • Komerclidmašīnas ne vecākas par 20 gadiem.

Kredīta summa var sasniegt 60% no nodrošinājuma patiesās tirgus vērtības

Papildus nodrošinājums:

Uzņēmuma kapitāldaļu un aktīvu ķīlu, personālie un korporatīvie galvojumi.

Papildus nosacījumi:

  • Vismaz 3 gadu pieredze biznesā
  • Naudas plūsma, kas būtu pietiekama procentu un pamatsummas maksājumiem
  • Stabili finanšu rādītāji
  • Nodrošinājumu reģistrācija un apdrošināšana

Jautājumu par kredīta piešķiršanu un to nosacījumiem izskata bankas Kredītu Komiteja. Kredīts tiek izsniegts tikai pēc kredīta līguma, ķīlas līgumu un citu dokumentu parakstīšanas, kā arī visu nepieciešamo nosacījumu izpildes. Banka neizskata iesniegumus par tādu projektu finansēšanu, kuros saskatāmas spekulatīvu darījumu pazīmes.

Kreditēšanas pamatnoteikumi:

Kredīta veids: kredīts
Kredīta summa: no 2 milj. EUR
Procentu likme: pēc vienošanas
Termiņš: līdz 5 gadiem
Atmaksas grafiks: līdz 10 gadiem
Kredīta valūta: EUR
Kredīta mērķis: jaunu vai lietotu privāto jahtu un lidmašīnu iegāde; saistību refinansēšana; apgrozāmo līdzekļu finansēšana;
Komisija par pieteikuma izskatīšanu: saskaņā ar tarifiem
Komisija par kredīta izsniegšanu un noformēšanu: 1% no darījuma summas

Nodrošinājums:

  • Privātas lidmašīnas ne vecākas par 10 gadiem
  • Jahtas ne vecākas par 10 gadiem

Kredīta summa var sasniegt 60% no nodrošinājuma patiesās tirgus vērtības

Papildus nodrošinājums:

Uzņēmuma kapitāldaļu un aktīvu ķīlu, personālie un korporatīvie galvojumi.

Papildus nosacījumi:

  • Naudas plūsma, kas būtu pietiekama procentu un pamatsummas maksājumiem
  • Nodrošinājumu reģistrācija un apdrošināšana

Jautājumu par kredīta piešķiršanu un to nosacījumiem izskata bankas Kredītu Komiteja. Kredīts tiek izsniegts tikai pēc kredīta līguma, ķīlas līgumu un citu dokumentu parakstīšanas, kā arī visu nepieciešamo nosacījumu izpildes. Banka neizskata iesniegumus par tādu projektu finansēšanu, kuros saskatāmas spekulatīvu darījumu pazīmes.

Dmitrijs Bondarenko
+371 6700 5581