Korporatīvie kredīti

Šajā sadaļā jūs varat iepazīties ar dokumentiem, kuri ir nepieciešami, lai izskatītu iespēju par kredīta piešķiršanu uzņēmumam.

  • Attiecīgos dokumentus nepieciešams iesniegt par visiem uzņēmumiem, kas piedalās kreditēšanas procesā.
  • Visiem dokumentiem ir jābūt pārtulkotiem latviešu vai krievu valodā (gadījumā, ja oriģināls ir citā valodā) un notariāli apstiprinātiem.

Papildu dokumentu uzskaitījums