Atvērt finanšu instrumentu kontu

Lai atvērtu finanšu instrumentu kontu, jums ir jāiesniedz aizpildīta un parakstīta Klienta anketa darbam finanšu instrumentu tirgos
Uz Klienta anketas darbam finanšu instrumentu tirgos pamata un saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu banka piešķir klientam vienu no šādiem statusiem: tiesīgs darījumu partnēris, profesionāls klients vai privāts klients

Informācijas atklāšana ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros