Tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti

Pamatinformācijas dokumenti

Zemāk ir apkopotas hipersaites uz produktu pamatinformācijas dokumentiem (Key Information Document (KID)), kurus klientiem ir iespējams iegādāties pēc savas iniciatīvas.

Pirms rīkojuma iesniegšanas aicinām Jūs iepazīties ar pamatinformācijas dokumentu (KID) attiecīgajam finanšu instrumentam, kuru Jūs plānojiet iegādāties. Atsevišķos gadījumos attiecīgajiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti regulētos tirgos, vai trešo personu pārvaldītiem ieguldījumu fondiem pamatinformācijas dokumenti var būt pieejami tikai angļu valodā vai cita EU oficiāla valodā. Ja pie šādiem nosacījumiem Jūs izvēlēsieties turpināt pakalpojuma saņemšanu un iesniegt rīkojumu par attiecīgo finanšu instrumentu, AS „Rietumu Banka” uzskatīs, ka Jūs esat piekrituši iepazīties ar minēto dokumentu.

EUREX

The Intercontinental Exchange (ICE US)

The Intercontinental Exchange (ICE Europe)

Chicago Mercantile Exchange (CME)

EURONEXT

Options Clearing Corporation (OCC)

London Metal Exchange (LME)