Uzņēmējdarbības kreditēšana

Rietumu Banka korporatīvajiem klientiem piedāvā iespēju finansēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā un Baltijas valstīs.

Līdzekļus piešķir kredītlīnijas veidā – lai palielinātu naudas plūsmu un apgrozījumu, vai klasiska aizdevuma veidā – ieguldījumiem pamatlīdzekļos un jaunu projektu īstenošanai tādās jomās kā celtniecība, nekustamie īpašumi, ražošana utt.

Pieteikuma izskatīšana – līdz divām nedēļām no pilnas dokumentu paketes iesniegšanas dienas.

Aizdevuma veids:kredīts / kredītlīnija / overdrafts
Termiņš: līdz 10 gadiem
Summa: no 0,5 miljoniem EUR
Likme: pēc pušu vienošanās
Valūta: EUR

Nodrošinājums

 • Nekustamais īpašums Latvijā
 • Iekārtas, preču krājumi, debitoru parādi utt.

Kredīta summa – līdz 70 % no nodrošinājuma patiesās vērtības.

Papildu nodrošinājums

 • Uzņēmumu akcijas un aktīvi
 • Personiskās un korporatīvās garantijas

Papildu nosacījumi

 • Pieredze kreditējamajā nozarē – vismaz trīs gadi
 • Pozitīvs pašu kapitāls un rentabilitāte
 • Pietiekama naudas plūsma procentu un pamatsummas samaksai
 • Ķīlu reģistrēšana un apdrošināšana

Kredīta piešķiršanas un tā nosacījumu jautājumus izskata bankas kredītu komiteja.

Kredītu izsniedz pēc kredītlīguma un citu dokumentu parakstīšanas, kā arī visu nepieciešamo nosacījumu izpildes.

Banka neizskata pieteikumus par finansējuma piešķiršanu projektiem, kuriem ir spekulatīvu darījumu pazīmes.

Lai pieteiktos aizdevumam, jums ir nepieciešams

 • Bankas norēķinu konts
 • Iesniegt kredīta pieteikumu
 • Iesniegt nepieciešamos dokumentus
Dmitrijs Bondarenko
+371 6700 5581