• Mērķa segmentu uzraudzība un analīze
  • Dokumentu juridiskā pārbaude
  • Investīciju objektu novērtēšana un analīze
  • Apvienošanās un pārņemšanas darījumu atbalsts