Ilgtspējas pārskats

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/95/ES un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu Nr.46 p. 2.2. prasībām AS „Rietumu Banka” publicē nefinanšu un daudzveidības informāciju Koncerna konsolidētajā Ilgtspējas pārskatā.