Rietumu Bankas elektroniskais paraksts

Rietumu Bankas elektroniskais paraksts ir mūsdienīgs un ērts autentifikācijas un rīkojumu parakstīšanas veids. Elektroniskais paraksts ir līdzvērtīgs tradicionālajam ar roku rakstītajam parakstam.

Elektroniskais paraksts sastāv no divām neatņemamām sastāvdaļām:

 1. Identifikācijas numurs Rietumu ID (tiek piešķirts katram lietotājam)
 2. Ciparu kods, kas tiek izveidots ar identifikācijas un autorizācijas līdzekļu palīdzību (Mobile DigiPass vai Digipass).

Kādiem mērķiem var izmantot elektronisko parakstu

 • Kontu atvēršana
 • Identifikācija bankā pa tālruni
 • Pieslēgšana internetbankai
 • Dokumentu un rīkojumu parakstīšana internetbankā
 • Bankas produktu un pakalpojumu attālināta izmantošana
 • Saziņa ar banku pa drošiem saziņas kanāliem
 • Karšu maksājumu apstiprināšana (3D Secure).

Kā saņemt Rietumu Bankas elektronisko parakstu

Elektroniskā paraksta līgumu var noslēgt šādi:

Jauniem klientiem, kuri ir noslēguši elektroniskā paraksta līgumu attālināti un iepriekš nav bijuši identificēti klātienē, tiek uzstādīts automātiski kontrolējamais izejošo maksājumu limits 500 000 eiro apmērā. Limita aprēķinam ņem vērā elektroniskā paraksta lietotāja izejošo maksājumu apgrozījumu. Kad limits ir sasniegts, elektroniskais paraksts tiek pārslēgts skatīšanās režīmā bez tiesībām veikt darījumus. Pilnas piekļuves atjaunošanai un limita noņemšanai ir nepieciešams personīgi apmeklēt banku.

Detalizētu informāciju par Elektroniskā paraksta līguma noslēgšanas kārtību Jūs varat saņemt Klientu atbalsta dienestā pa tālruni +371 67025555 vai pie Jūsu personīgā menedžera.

Kā sākt lietot elektronisko parakstu?

Mobile DigiPass uzstādīšana

Pēc Elektroniskā paraksta līguma noslēgšanas, e-pasta adreses un mobilā tālruņa numura verifikācijas Jūs saņemsiet:

 1. Identifikācijas numuru Rietumu ID uz pārbaudīto mobilā tālruņa numuru
 2. Saiti uz Mobile DigiPass uzstādīšanu uz verificēto e-pastu.

Instrukcija par Mobile DigiPass uzstādīšanu un lietošanu Mobile Digipass

Svarīgi:

 • Uzstādīšanas saite ir derīga tikai 72 stundas
 • Mobile DigiPass tiek uzstādīts vienu reizi un tikai vienā ierīcē
 • Atkārtota Mobile DigiPass uzstādīšana, lietojumprogrammas ‎iRietumu HD (App Store) vai iRietumu (Google Play) izdzēšana, ierīces atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem var padarīt Mobile DigiPass izmantošanu nākotnē neiespējamu.

Ja Jūs jau esat elektroniskā paraksta lietotājs, Jūs varat pasūtīt arī papildu identifikācijas un autorizācijas līdzekļus – papildu Mobile DigiPass vai fizisku Digipass kalkulatoru, aizpildot Rīkojums identifikācijas un autorizācijas līdzekļu izsniegšanai / bloķēšanai iRietumu internetbankā vai personīgi apmeklējot banku.

Noteikumi par drošu identifikācijas un autorizācijas līdzekļu izmantošanu un attālinātu darbu ar banku:

 • Lai nodrošinātu konfidencialitāti un piekļuves drošību saviem kontiem un informācijai, nekad nedodiet Rietumu ID numuru, kā arī identifikācijas un autorizācijas līdzekļus trešajām personām
 • Lai izveidotu savienojumu ar internetbanku, nelietojiet datorus ar publisku piekļuvi
 • Uzmanīgi pārbaudiet rīkojumus pirms to parakstīšanas, apstipriniet tikai tos rīkojumus, par kuriem esat pārliecināts
 • Ja Jums ir aizdomas, ka Rietumu ID numurs vai identifikācijas un autorizācijas līdzekļi ir kļuvuši pieejami trešajām personām, nekavējoties sazinieties ar banku pa tālruni +371 67025555.