MAKSĀJUMU KARTES

Kredītkartes nodrošināšana

Maksa par kartes izsniegšanu
bez maksas
Steidzama kartes izgatavošana*
45 EUR

*Klients var saņemt karti Bankas сentrālajā birojā tajā pašā dienā pēc plkst. 17.00, ja karte ir pasūtīta darba dienā līdz plkst. 12.00 vai nākamajā darba dienā pēc plkst. 14.00, ja karte ir pasūtīta darba dienā pēc plkst. 12.00

Komisijas maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu (par katru darījumu), rēķina kopijas pasūtīšana
50 EUR
Gada procenti par neatļauto debeta atlikumu
48 %
Kartes konta apkalpošanas maksa mēnesī (tiek ieturēta, sākot ar 2.mēnesi pēc pēdējās pie konta piesaistītās kartes slēgšanas)
25 EUR
Komisijas maksa par kartes un PIN koda maiņu
25 EUR
Savs izvēlētais PIN kods (pakalpojums pieiejams tikai pasūtot karti iRietumu sistēmā)
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos Latvijā
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos ārzemēs
0.50 EUR
Maksa par autorizācijas bonusa piešķiršanu
25 EUR
Uzcenojums par valūtas konvertāciju**
2.5 %

** Lai izrēķināt kopējo maksu par valūtas konvertāciju saskaņā ar European Commission’s Regulation 518/2019:

VISA kartei:

mājas lapā https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates norādiet transakcijas summu un valūtu, kartes konta valūtu un uzcenojumu par valūtas konvertāciju saskaņā ar Bankas tarifiem

Kartes konta atvēršana nepilngadīgajam personam*

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām
15 EUR
Klienta apkalpošana
bez maksas
Komisija par Visa Classic kartes izniegšanu
bez maksas
Komisijas maksa par Visa Classic kartes un PIN koda maiņu
5 EUR

*Pakalpojums ir pieejams no 10 gadu vecuma. Vecākam/aizbildnim jābūt atvērts fiziskas personas konts Rietumu Bankā. Sasniedzot 18 gadu vecumu, klienta apkalpošanai tiek piemēroti Bankas standarta tarifi pieaugušajiem klientiem.

Skaidras naudas izņemšana

Bankomātos Latvijā

Pirmās 5 skaidras naudas izņemšanas reizes mēneša laikā*
1 %, min 2 EUR
Sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī*
3 %, min 5 EUR

Citās bankās Latvijā, un сitās bankās un bankomātos ārzemēs

Pirmās 5 skaidras naudas izņemšanas reizes mēneša laikā*
2 %, min 3 EUR
Sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī*
3 %, min 5 EUR

* Komisijas apmērs tiek aprēķināts darījuma grāmatošanas dienā

VISA Gold

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
125 EUR
Gada maksa par papildkartes apkalpošanu
bez maksas
Maksa par papildu kartes izsniegšanu
40 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
18 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

VISA Platinum

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
300 EUR
Gada maksa par papildkartes apkalpošanu
bez maksas
Maksa par papildkartes izsniegšanu
40 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
16 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

Visa Platinum Jūrmala*

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
400 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
16 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

*Kartes Visa Platinum Jūrmala netiek izsniegtas sākot ar 31.12.2023.

Visa Infinite

Minimālā nodrošinājuma noguldījuma summa 10 000 (konta valūtā)

Kredīta limits nodrošinājuma noguldījuma apmērā

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar concierge, apdrošināšanu, Priority Pass)
1000 EUR
Steidzama kartes izgatavošana
bez maksas
Komisijas maksa par kartes un PIN koda maiņu
bez maksas
Maksa par kartes lietotāja un viena pavadoņa vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
bez maksas
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
14 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas
Procentu likme par nodrošinājuma noguldījumu
0 % gadā

Kredītkartes Charge nodrošināšana

VISA Gold

Klientiem ar noguldījuma apjomu no 50 000 EUR un minimālo noguldījuma termiņu 1 gads. Pakalpojuma tarifi kartēm tiek piemēroti uz noguldījuma termiņu

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
bez maksas
Gada maksa par katras papildu kartes apkalpošanu
125 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
18 %
Maksimālais atļautais kredīts (no noguldījuma summas)
25 %, max 50 000 EUR

VISA Platinum

Klientiem ar noguldījuma apjomu no 150 000 EUR un minimālo noguldījuma termiņu 1 gads. Pakalpojuma tarifi kartēm tiek piemēroti uz noguldjuma termiņu

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
bez maksas
Gada maksa par katras papildu kartes apkalpošanu
300 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Maksimālais atļautais kredīts
25 %, max 50 000 EUR
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
16 %

Skaidras naudas izņemšana

Bankomātos Latvijā
2 %, min 5 EUR
Citās bankās Latvijā, un сitās bankās un bankomātos ārzemēs
3 %, min 8 EUR
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos Latvijā
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos ārzemēs
0.50 EUR

VISA Classic*

Gada maksa par kartes apkalpošanu
45 EUR
Kartes lietotāja apdrošināšana, gadā
35 EUR
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
22 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem SEPA** valstīs eiro
bez maksas
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem ārpus SEPA** valstīm vai citā valūtā
0.5 %

** SEPA − Vienotā eiro maksājumu telpa (Single Euro Payments Area)

*jaunas kartes netiek izsniegtas sākot ar 01.05.2015

Kredītkartes nodrošināšana

Maksa par kartes izsniegšanu
bez maksas
Steidzama kartes izgatavošana*
45 EUR

*Klients var saņemt karti Bankas сentrālajā birojā tajā pašā dienā pēc plkst. 17.00, ja karte ir pasūtīta darba dienā līdz plkst. 12.00 vai nākamajā darba dienā pēc plkst. 14.00, ja karte ir pasūtīta darba dienā pēc plkst. 12.00

Komisijas maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu (par katru darījumu), rēķina kopijas pasūtīšana
50 EUR
Gada procenti par neatļauto debeta atlikumu
48 %
Kartes konta apkalpošanas maksa mēnesī (tiek ieturēta, sākot ar 2.mēnesi pēc pēdējās pie konta piesaistītās kartes slēgšanas)
25 EUR
Komisijas maksa par kartes un PIN koda maiņu
25 EUR
Savs izvēlētais PIN kods (pakalpojums pieiejams tikai pasūtot karti iRietumu sistēmā)
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos Latvijā
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos ārzemēs
0.50 EUR
Maksa par autorizācijas bonusa piešķiršanu
25 EUR
Uzcenojums par valūtas konvertāciju**
2.5 %

** Lai izrēķināt kopējo maksu par valūtas konvertāciju saskaņā ar European Commission’s Regulation 518/2019:

VISA kartei:

mājas lapā https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates norādiet transakcijas summu un valūtu, kartes konta valūtu un uzcenojumu par valūtas konvertāciju saskaņā ar Bankas tarifiem

Kartes konta atvēršana nepilngadīgajam personam*

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām
30 EUR
Klienta apkalpošana
bez maksas
Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)
bez maksas
Komisija par Visa Classic kartes izniegšanu
bez maksas
Komisijas maksa par Visa Classic kartes un PIN koda maiņu
5 EUR

*Pakalpojums ir pieejams no 10 gadu vecuma. Vecākam/aizbildnim jābūt atvērts fiziskas personas konts Rietumu Bankā. Sasniedzot 18 gadu vecumu, klienta apkalpošanai tiek piemēroti Bankas standarta tarifi pieaugušajiem klientiem.

Skaidras naudas izņemšana

Bankomātos Latvijā

Pirmās 5 skaidras naudas izņemšanas reizes mēneša laikā*
1 %, min 2 EUR
Sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī*
3 %, min 5 EUR

Citās bankās Latvijā, un сitās bankās un bankomātos ārzemēs

Pirmās 5 skaidras naudas izņemšanas reizes mēneša laikā*
2 %, min 3 EUR
Sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī*
3 %, min 5 EUR

* Komisijas apmērs tiek aprēķināts darījuma grāmatošanas dienā

VISA Gold

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
125 EUR
Gada maksa par papildkartes apkalpošanu
bez maksas
Maksa par papildu kartes izsniegšanu
40 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
18 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

VISA Platinum

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
300 EUR
Gada maksa par papildkartes apkalpošanu
bez maksas
Maksa par papildkartes izsniegšanu
40 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
16 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

Visa Platinum Jūrmala*

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
400 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
16 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

*Kartes Visa Platinum Jūrmala netiek izsniegtas sākot ar 31.12.2023.

Visa Infinite

Minimālā nodrošinājuma noguldījuma summa 10 000 (konta valūtā)

Kredīta limits nodrošinājuma noguldījuma apmērā

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar concierge, apdrošināšanu, Priority Pass)
1000 EUR
Steidzama kartes izgatavošana
bez maksas
Komisijas maksa par kartes un PIN koda maiņu
bez maksas
Maksa par kartes lietotāja un viena pavadoņa vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
bez maksas
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
14 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas
Procentu likme par nodrošinājuma noguldījumu
0 % gadā

Kredītkartes Charge nodrošināšana

VISA Gold

Klientiem ar noguldījuma apjomu no 50 000 EUR un minimālo noguldījuma termiņu 1 gads. Pakalpojuma tarifi kartēm tiek piemēroti uz noguldījuma termiņu

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
bez maksas
Gada maksa par katras papildu kartes apkalpošanu
125 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
18 %
Maksimālais atļautais kredīts (no noguldījuma summas)
25 %, max 50 000 EUR

VISA Platinum

Klientiem ar noguldījuma apjomu no 150 000 EUR un minimālo noguldījuma termiņu 1 gads. Pakalpojuma tarifi kartēm tiek piemēroti uz noguldjuma termiņu

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
bez maksas
Gada maksa par katras papildu kartes apkalpošanu
300 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Maksimālais atļautais kredīts
25 %, max 50 000 EUR
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
16 %

Skaidras naudas izņemšana

Bankomātos Latvijā
2 %, min 5 EUR
Citās bankās Latvijā, un сitās bankās un bankomātos ārzemēs
3 %, min 8 EUR
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos Latvijā
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos ārzemēs
0.50 EUR

VISA Classic*

Gada maksa par kartes apkalpošanu
45 EUR
Kartes lietotāja apdrošināšana, gadā
35 EUR
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
22 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem SEPA** valstīs eiro
bez maksas
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem ārpus SEPA** valstīm vai citā valūtā
0.5 %

** SEPA − Vienotā eiro maksājumu telpa (Single Euro Payments Area)

*jaunas kartes netiek izsniegtas sākot ar 01.05.2015

Kredītkartes nodrošināšana

Maksa par kartes izsniegšanu
bez maksas
Steidzama kartes izgatavošana*
45 EUR

*Klients var saņemt karti Bankas сentrālajā birojā tajā pašā dienā pēc plkst. 17.00, ja karte ir pasūtīta darba dienā līdz plkst. 12.00 vai nākamajā darba dienā pēc plkst. 14.00, ja karte ir pasūtīta darba dienā pēc plkst. 12.00

Komisijas maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu (par katru darījumu), rēķina kopijas pasūtīšana
50 EUR
Gada procenti par neatļauto debeta atlikumu
48 %
Kartes konta apkalpošanas maksa mēnesī (tiek ieturēta, sākot ar 2.mēnesi pēc pēdējās pie konta piesaistītās kartes slēgšanas)
25 EUR
Komisijas maksa par kartes un PIN koda maiņu
25 EUR
Savs izvēlētais PIN kods (pakalpojums pieiejams tikai pasūtot karti iRietumu sistēmā)
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos Latvijā
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos ārzemēs
0.50 EUR
Maksa par autorizācijas bonusa piešķiršanu
25 EUR
Uzcenojums par valūtas konvertāciju**
2.5 %

** Lai izrēķināt kopējo maksu par valūtas konvertāciju saskaņā ar European Commission’s Regulation 518/2019:

VISA kartei:

mājas lapā https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates norādiet transakcijas summu un valūtu, kartes konta valūtu un uzcenojumu par valūtas konvertāciju saskaņā ar Bankas tarifiem

Skaidras naudas izņemšana

Bankomātos Latvijā

Pirmās 5 skaidras naudas izņemšanas reizes mēneša laikā*
1 %, min 2 EUR
Sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī*
3 %, min 5 EUR

Citās bankās Latvijā, un сitās bankās un bankomātos ārzemēs

Pirmās 5 skaidras naudas izņemšanas reizes mēneša laikā*
2 %, min 3 EUR
Sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī*
3 %, min 5 EUR

* Komisijas apmērs tiek aprēķināts darījuma grāmatošanas dienā

VISA Business

Gada maksa par kartes apkalpošanu
60 EUR
Kartes lietotāja apdrošināšana, gadā
35 EUR
Gada procenti par atļauto kredītu
20 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem SEPA* valstīs eiro
bez maksas
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem ārpus SEPA* valstīm vai citā valūtā
0.5 %

* SEPA – Vienotā eiro maksājumu telpa (Single Euro Payments Area)

VISA Gold

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
125 EUR
Gada maksa par papildkartes apkalpošanu
65 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
18 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

VISA Platinum

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
300 EUR
Gada maksa par papildkartes apkalpošanu
150 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
16 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

Visa Platinum Jūrmala*

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
400 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
16 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

*Kartes Visa Platinum Jūrmala netiek izsniegtas sākot ar 31.12.2023.

Visa Infinite

Minimālā nodrošinājuma noguldījuma summa 10 000 (konta valūtā)

Kredīta limits nodrošinājuma noguldījuma apmērā

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar concierge, apdrošināšanu, Priority Pass)
1000 EUR
Steidzama kartes izgatavošana
bez maksas
Komisijas maksa par kartes un PIN koda maiņu
bez maksas
Maksa par kartes lietotāja un viena pavadoņa vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
bez maksas
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
14 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas
Procentu likme par nodrošinājuma noguldījumu
0 % gadā

Kredītkartes Charge nodrošināšana

VISA Gold

Klientiem ar noguldījuma apjomu no 50 000 EUR un minimālo noguldījuma termiņu 1 gads. Pakalpojuma tarifi kartēm tiek piemēroti uz noguldījuma termiņu

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
bez maksas
Gada maksa par katras papildu kartes apkalpošanu
125 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
18 %
Maksimālais atļautais kredīts (no noguldījuma summas)
25 %, max 50 000 EUR

VISA Platinum

Klientiem ar noguldījuma apjomu no 150 000 EUR un minimālo noguldījuma termiņu 1 gads. Pakalpojuma tarifi kartēm tiek piemēroti uz noguldjuma termiņu

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
bez maksas
Gada maksa par katras papildu kartes apkalpošanu
300 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Maksimālais atļautais kredīts
25 %, max 50 000 EUR
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
16 %

Skaidras naudas izņemšana

Bankomātos Latvijā
2 %, min 5 EUR
Citās bankās Latvijā, un сitās bankās un bankomātos ārzemēs
3 %, min 8 EUR
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos Latvijā
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos ārzemēs
0.50 EUR

Algu karšu apkalpošana uzņēmumiem

Algu karšu apkalpošana uzņēmumiem
informācija bankā

Kredītkartes nodrošināšana

Maksa par kartes izsniegšanu
bez maksas
Steidzama kartes izgatavošana*
45 EUR

*Klients var saņemt karti Bankas сentrālajā birojā tajā pašā dienā pēc plkst. 17.00, ja karte ir pasūtīta darba dienā līdz plkst. 12.00 vai nākamajā darba dienā pēc plkst. 14.00, ja karte ir pasūtīta darba dienā pēc plkst. 12.00

Komisijas maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu (par katru darījumu), rēķina kopijas pasūtīšana
50 EUR
Gada procenti par neatļauto debeta atlikumu
48 %
Kartes konta apkalpošanas maksa mēnesī (tiek ieturēta, sākot ar 2.mēnesi pēc pēdējās pie konta piesaistītās kartes slēgšanas)
25 EUR
Komisijas maksa par kartes un PIN koda maiņu
25 EUR
Savs izvēlētais PIN kods (pakalpojums pieiejams tikai pasūtot karti iRietumu sistēmā)
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos Latvijā
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos ārzemēs
0.50 EUR
Maksa par autorizācijas bonusa piešķiršanu
25 EUR
Uzcenojums par valūtas konvertāciju**
2.5 %

** Lai izrēķināt kopējo maksu par valūtas konvertāciju saskaņā ar European Commission’s Regulation 518/2019:

VISA kartei:

mājas lapā https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates norādiet transakcijas summu un valūtu, kartes konta valūtu un uzcenojumu par valūtas konvertāciju saskaņā ar Bankas tarifiem

Skaidras naudas izņemšana

Bankomātos Latvijā

Pirmās 5 skaidras naudas izņemšanas reizes mēneša laikā*
1 %, min 2 EUR
Sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī*
3 %, min 5 EUR

Citās bankās Latvijā, un сitās bankās un bankomātos ārzemēs

Pirmās 5 skaidras naudas izņemšanas reizes mēneša laikā*
2 %, min 3 EUR
Sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī*
3 %, min 5 EUR

* Komisijas apmērs tiek aprēķināts darījuma grāmatošanas dienā

VISA Business

Gada maksa par kartes apkalpošanu
60 EUR
Kartes lietotāja apdrošināšana, gadā
35 EUR
Gada procenti par atļauto kredītu
20 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem SEPA* valstīs eiro
bez maksas
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem ārpus SEPA* valstīm vai citā valūtā
0.5 %

* SEPA – Vienotā eiro maksājumu telpa (Single Euro Payments Area)

VISA Gold

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
125 EUR
Gada maksa par papildkartes apkalpošanu
65 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
18 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

VISA Platinum

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
300 EUR
Gada maksa par papildkartes apkalpošanu
150 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par kredīta limita un/vai ovedrafta lietošanu
16 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

Visa Platinum Jūrmala*

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
400 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
16 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas

*Kartes Visa Platinum Jūrmala netiek izsniegtas sākot ar 31.12.2023.

Visa Infinite

Minimālā nodrošinājuma noguldījuma summa 10 000 (konta valūtā)

Kredīta limits nodrošinājuma noguldījuma apmērā

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar concierge, apdrošināšanu, Priority Pass)
1000 EUR
Steidzama kartes izgatavošana
bez maksas
Komisijas maksa par kartes un PIN koda maiņu
bez maksas
Maksa par kartes lietotāja un viena pavadoņa vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
bez maksas
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
14 %
Komisijas maksa par pirkumiem un pakalpojumiem
bez maksas
Procentu likme par nodrošinājuma noguldījumu
0 % gadā

Kredītkartes Charge nodrošināšana

VISA Gold

Klientiem ar noguldījuma apjomu no 50 000 EUR un minimālo noguldījuma termiņu 1 gads. Pakalpojuma tarifi kartēm tiek piemēroti uz noguldījuma termiņu

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
bez maksas
Gada maksa par katras papildu kartes apkalpošanu
125 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
18 %
Maksimālais atļautais kredīts (no noguldījuma summas)
25 %, max 50 000 EUR

VISA Platinum

Klientiem ar noguldījuma apjomu no 150 000 EUR un minimālo noguldījuma termiņu 1 gads. Pakalpojuma tarifi kartēm tiek piemēroti uz noguldjuma termiņu

Gada maksa par kartes apkalpošanu (ar apdrošināšanu un Priority Pass)
bez maksas
Gada maksa par katras papildu kartes apkalpošanu
300 EUR
Maksa par 1 personas vizīti lidostas biznesa zonā (Priority Pass programma)
40 EUR (PVN iekļauts)
Maksimālais atļautais kredīts
25 %, max 50 000 EUR
Gada procenti par nodrošināta kredīta limita lietošanu
8 %
Gada procenti par nenodrošināta kredīta limita izmantošanu
16 %

Skaidras naudas izņemšana

Bankomātos Latvijā
2 %, min 5 EUR
Citās bankās Latvijā, un сitās bankās un bankomātos ārzemēs
3 %, min 8 EUR
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos Latvijā
bez maksas
Maksa par iepazīšanos ar kartes konta bilanci bankomātos ārzemēs
0.50 EUR