INVESTĪCIJU ZELTA OPERĀCIJAS

Darījumi ar investīcijas zeltu

Zelta stieņu iegāde līdz 10 kg
pēc pašreizējā vērtība (informācija bankā)
Investīciju zelta stieņu iegāde vairāk par 10 kg un transportēšana uz Bankas glabātuvi
1,5% no darījuma summas, min 10 000 EUR
Investīciju zelta stieņu pārdošana1
2% no darījuma summas, min 10 000 EUR
Komisijas maksa par investīcijas zelta glabašanu2
0,75% gadā

1) Darījuma summa tiek fiksēta tikai tad, kad banka saņem apstiprinājumu par zelta īstumu no kontrahenta

2) Tarifs tiek ieturēts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz tirgus vērtību, PVN ir ieskaitīts

Darījumi ar investīcijas zeltu

Zelta stieņu iegāde līdz 10 kg
pēc pašreizējā vērtība (informācija bankā)
Investīciju zelta stieņu iegāde vairāk par 10 kg un transportēšana uz Bankas glabātuvi
1,5% no darījuma summas, min 10 000 EUR
Investīciju zelta stieņu pārdošana1
2% no darījuma summas, min 10 000 EUR
Komisijas maksa par investīcijas zelta glabašanu2
0,75% gadā

1) Darījuma summa tiek fiksēta tikai tad, kad banka saņem apstiprinājumu par zelta īstumu no kontrahenta

2) Tarifs tiek ieturēts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz tirgus vērtību, PVN ir ieskaitīts

Darījumi ar investīcijas zeltu

Zelta stieņu iegāde līdz 10 kg
pēc pašreizējā vērtība (informācija bankā)
Investīciju zelta stieņu iegāde vairāk par 10 kg un transportēšana uz Bankas glabātuvi
1,5% no darījuma summas, min 10 000 EUR
Investīciju zelta stieņu pārdošana1
2% no darījuma summas, min 10 000 EUR
Komisijas maksa par investīcijas zelta glabašanu2
0,75% gadā

1) Darījuma summa tiek fiksēta tikai tad, kad banka saņem apstiprinājumu par zelta īstumu no kontrahenta

2) Tarifs tiek ieturēts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz tirgus vērtību, PVN ir ieskaitīts

Darījumi ar investīcijas zeltu

Zelta stieņu iegāde līdz 10 kg
pēc pašreizējā vērtība (informācija bankā)
Investīciju zelta stieņu iegāde vairāk par 10 kg un transportēšana uz Bankas glabātuvi
1,5% no darījuma summas, min 10 000 EUR
Investīciju zelta stieņu pārdošana1
2% no darījuma summas, min 10 000 EUR
Komisijas maksa par investīcijas zelta glabašanu2
0,75% gadā

1) Darījuma summa tiek fiksēta tikai tad, kad banka saņem apstiprinājumu par zelta īstumu no kontrahenta

2) Tarifs tiek ieturēts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz tirgus vērtību, PVN ir ieskaitīts