INVESTĪCIJU ZELTA OPERĀCIJAS

Darījumi ar investīcijas zeltu

Zelta stieņu iegāde līdz 5 kg
pēc pašreizējā vērtība (informācija bankā)
Investīciju zelta stieņu iegāde vairāk par 5 kg un transportēšana uz Bankas glabātuvi
1,5% no darījuma summas, min 5 000 EUR
Investīciju zelta stieņu pārdošana1
2% no darījuma summas, min 5 000 EUR
Komisijas maksa par investīcijas zelta glabašanu2
0,75% gadā

1) Darījuma summa tiek fiksēta tikai tad, kad banka saņem apstiprinājumu par zelta īstumu no kontrahenta

2) Tarifs tiek ieturēts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz tirgus vērtību, PVN ir ieskaitīts

Darījumi ar investīcijas zeltu

Zelta stieņu iegāde līdz 5 kg
pēc pašreizējā vērtība (informācija bankā)
Investīciju zelta stieņu iegāde vairāk par 5 kg un transportēšana uz Bankas glabātuvi
1,5% no darījuma summas, min 5 000 EUR
Investīciju zelta stieņu pārdošana1
2% no darījuma summas, min 5 000 EUR
Komisijas maksa par investīcijas zelta glabašanu2
0,75% gadā

1) Darījuma summa tiek fiksēta tikai tad, kad banka saņem apstiprinājumu par zelta īstumu no kontrahenta

2) Tarifs tiek ieturēts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz tirgus vērtību, PVN ir ieskaitīts

Darījumi ar investīcijas zeltu

Zelta stieņu iegāde līdz 5 kg
pēc pašreizējā vērtība (informācija bankā)
Investīciju zelta stieņu iegāde vairāk par 5 kg un transportēšana uz Bankas glabātuvi
1,5% no darījuma summas, min 5 000 EUR
Investīciju zelta stieņu pārdošana1
2% no darījuma summas, min 5 000 EUR
Komisijas maksa par investīcijas zelta glabašanu2
0,75% gadā

1) Darījuma summa tiek fiksēta tikai tad, kad banka saņem apstiprinājumu par zelta īstumu no kontrahenta

2) Tarifs tiek ieturēts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz tirgus vērtību, PVN ir ieskaitīts

Darījumi ar investīcijas zeltu

Zelta stieņu iegāde līdz 5 kg
pēc pašreizējā vērtība (informācija bankā)
Investīciju zelta stieņu iegāde vairāk par 5 kg un transportēšana uz Bankas glabātuvi
1,5% no darījuma summas, min 5 000 EUR
Investīciju zelta stieņu pārdošana1
2% no darījuma summas, min 5 000 EUR
Komisijas maksa par investīcijas zelta glabašanu2
0,75% gadā

1) Darījuma summa tiek fiksēta tikai tad, kad banka saņem apstiprinājumu par zelta īstumu no kontrahenta

2) Tarifs tiek ieturēts katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi), balstoties uz tirgus vērtību, PVN ir ieskaitīts