KASES OPERĀCIJAS

Skaidras naudas iemaksa kontā*

EUR

Līdz 5 000 EUR
0.5 %, min 5 EUR
Sākot no 5 000 EUR
1 %

Citā valūtā

Līdz 5 000 EUR
1 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
1.5 %
*Skaidras naudas iemaksa kontā pēc iepriekšējā pasūtījuma, sākot no 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā – pēc pasūtījuma vienu darba dienu iepriekš

Skaidras naudas izņemšana no konta*

EUR

Līdz 5 000 EUR
1 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
2 %

Citā valūtā

Līdz 5 000 EUR
2 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
3 %
*Skaidras naudas izņemšana, sākot no 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā − pēc pasūtījuma vienu darba dienu iepriekš

Skaidras naudas konvertācija

Jebkurā valūtā
10 EUR par vienu operāciju

Citas skaidras naudas operācijas

Banknošu pretviltojuma pārbaude
1 EUR par banknoti, min 5 EUR

Nolietojušos (bojātu) banknošu apmaiņa

EUR
bez maksas

Monētu pieņemšana, maiņa

Par katrām 50 monētām
5 EUR, min 10 EUR

Banknošu maiņa

Banknošu nominālu maiņa (jebkurā valūtā)
0.25 % no summas, min 10 EUR

Skaidras naudas iemaksa kontā*

EUR

Līdz 5 000 EUR
0.5 %, min 5 EUR
Sākot no 5 000 EUR
1 %

Citā valūtā

Līdz 5 000 EUR
1 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
1.5 %
*Skaidras naudas iemaksa kontā pēc iepriekšējā pasūtījuma, sākot no 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā – pēc pasūtījuma vienu darba dienu iepriekš

Skaidras naudas izņemšana no konta*

EUR

Līdz 5 000 EUR
1 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
2 %

Citā valūtā

Līdz 5 000 EUR
2 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
3 %
*Skaidras naudas izņemšana, sākot no 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā − pēc pasūtījuma vienu darba dienu iepriekš

Skaidras naudas konvertācija

Jebkurā valūtā
10 EUR par vienu operāciju

Citas skaidras naudas operācijas

Banknošu pretviltojuma pārbaude
1 EUR par banknoti, min 5 EUR

Nolietojušos (bojātu) banknošu apmaiņa

EUR
bez maksas

Monētu pieņemšana, maiņa

Par katrām 50 monētām
5 EUR, min 10 EUR

Banknošu maiņa

Banknošu nominālu maiņa (jebkurā valūtā)
0.25 % no summas, min 10 EUR

Skaidras naudas iemaksa kontā*

EUR

Līdz 5 000 EUR
0.5 %, min 5 EUR
Sākot no 5 000 EUR
1 %

Citā valūtā

Līdz 5 000 EUR
1 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
1.5 %
*Skaidras naudas iemaksa kontā pēc iepriekšējā pasūtījuma, sākot no 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā – pēc pasūtījuma vienu darba dienu iepriekš

Skaidras naudas izņemšana no konta*

EUR

Līdz 5 000 EUR
1 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
2 %

Citā valūtā

Līdz 5 000 EUR
2 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
3 %
*Skaidras naudas izņemšana, sākot no 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā − pēc pasūtījuma vienu darba dienu iepriekš

Skaidras naudas konvertācija

Jebkurā valūtā
10 EUR par vienu operāciju

Citas skaidras naudas operācijas

Banknošu pretviltojuma pārbaude
1 EUR par banknoti, min 5 EUR

Nolietojušos (bojātu) banknošu apmaiņa

EUR
bez maksas

Monētu pieņemšana, maiņa

Par katrām 50 monētām
5 EUR, min 10 EUR

Banknošu maiņa

Banknošu nominālu maiņa (jebkurā valūtā)
0.25 % no summas, min 10 EUR

Skaidras naudas iemaksa kontā*

EUR

Līdz 5 000 EUR
0.5 %, min 5 EUR
Sākot no 5 000 EUR
1 %

Citā valūtā

Līdz 5 000 EUR
1 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
1.5 %
*Skaidras naudas iemaksa kontā pēc iepriekšējā pasūtījuma, sākot no 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā – pēc pasūtījuma vienu darba dienu iepriekš

Skaidras naudas izņemšana no konta*

EUR

Līdz 5 000 EUR
1 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
2 %

Citā valūtā

Līdz 5 000 EUR
2 %, min 10 EUR
Sākot no 5 000 EUR
3 %
*Skaidras naudas izņemšana, sākot no 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā − pēc pasūtījuma vienu darba dienu iepriekš

Skaidras naudas konvertācija

Jebkurā valūtā
10 EUR par vienu operāciju

Citas skaidras naudas operācijas

Banknošu pretviltojuma pārbaude
1 EUR par banknoti, min 5 EUR

Nolietojušos (bojātu) banknošu apmaiņa

EUR
bez maksas

Monētu pieņemšana, maiņa

Par katrām 50 monētām
5 EUR, min 10 EUR

Banknošu maiņa

Banknošu nominālu maiņa (jebkurā valūtā)
0.25 % no summas, min 10 EUR