MAKSĀJUMU OPERĀCIJAS

Naudas ieskaitīšana AS „Rietumu Banka” klientu kontos

Par naudas līdzekļu iemaksu norēķinu kontā AS „Rietumu Banka” neietur komisiju*

*analizējot darbību klienta kontos, AS “Rietumu Banka” var piemērot komisijas maksu atbilstoši tarifam "Darbības Klienta kontos analīze". Tarifs ir redzams sadaļā "Apkalpošana".

Iekšējie bankas pārskaitījumi

Pārskaitījumi starp viena AS „Rietumu Banka” klienta kontiem

Izmantojot Internetbanku

Visās valūtās
bez maksas

Bankas birojā, kā arī pa tālruni un faksu

Visās valūtās
5 EUR

Pārskaitījumi starp AS „Rietumu Banka” klientiem

Izmantojot Internetbanku

Visās valūtās
0.20 EUR

Bankas birojā, kā arī pa tālruni un faksu

Visās valūtās
10 EUR

Ienākošā maksājuma izmeklēšana un manuālā apstrāde*

EUR
bez maksas
Сitā valūtā
50 EUR
* tai skaitā nosūtītā maksājuma atgriešana pēc korespondentbankas vai saņēmējbankas iniciatīvas

Maksājuma rīkojuma atcelšana vai labošana pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no konta, bet pirms maksājuma rīkojums tika izsūtīts no Bankas

EUR
10 EUR
Citā valūtā
20 EUR

Maksājuma izmeklēšana, atcelšana* vai labošana pēc maksājuma rīkojuma izsūtīšanas no Bankas

EUR
40 EUR + papildu komisijas maksa**
Сitā valūtā
80 EUR + papildu komisijas maksa**
* Maksājuma atsaukšanas pieprasījuma noformēšana un komisijas norakstīšana negarantē maksājuma atgriešanu. Ja naudas līdzekļi tika ieskaitīti saņēmējam, tos var atgriezt tikai pēc saņēmēja piekrišanas

** Ja maksājuma rīkojuma atcelšanas vai labošanas laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmējbanka, šī papildu komisijas summa tiek norakstīta no klienta esošā konta

Individuālā maksājuma rīkojumu izpildes kontrole

Individuālā klienta maksājuma rīkojumu izpildes kontrole pēc klienta pieprasījuma
100 EUR mēnesī

Regular Payment Order (Regulārais maksājuma rīkojums)

Rīkojuma reģistrācija
5 EUR
Papildu komisijas maksa par regulāro maksājumu izpildīšanu
kā maksājuma rīkojumam, kas iesniegts izmantojot attālinātās vadības sistēmas

Maksājuma rīkojums ar autorizāciju pa telefonu

Rīkojuma reģistrācija
10 EUR
Papildu komisijas maksa par maksājumu ar autorizāciju pa telefonu izpildīšanu
Kā maksājuma rīkojumam, kas noformēts Bankas birojā

Maksājums uz citas bankas karti

iRietumu
2 %, min 5 EUR

Naudas ieskaitīšana AS „Rietumu Banka” klientu kontos

Par naudas līdzekļu iemaksu norēķinu kontā AS „Rietumu Banka” neietur komisiju*

*analizējot darbību klienta kontos, AS “Rietumu Banka” var piemērot komisijas maksu atbilstoši tarifam "Darbības Klienta kontos analīze". Tarifs ir redzams sadaļā "Apkalpošana".

Iekšējie bankas pārskaitījumi

Pārskaitījumi starp viena AS „Rietumu Banka” klienta kontiem

Izmantojot Internetbanku

Visās valūtās
bez maksas

Bankas birojā, kā arī pa tālruni un faksu

Visās valūtās
5 EUR

Pārskaitījumi starp AS „Rietumu Banka” klientiem

Izmantojot Internetbanku

EUR
2 EUR
Visās valūtās
5 EUR

Bankas birojā, kā arī pa tālruni un faksu

Visās valūtās
10 EUR

Ienākošā maksājuma izmeklēšana un manuālā apstrāde*

Visās valūtās
50 EUR
* tai skaitā nosūtītā maksājuma atgriešana pēc korespondentbankas vai saņēmējbankas iniciatīvas

Maksājuma rīkojuma atcelšana vai labošana pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no konta, bet pirms maksājuma rīkojums tika izsūtīts no Bankas

Visās valūtās
20 EUR

Maksājuma izmeklēšana, atcelšana* vai labošana pēc maksājuma rīkojuma izsūtīšanas no Bankas

Visās valūtās
100 EUR + papildu komisijas maksa**
* Maksājuma atsaukšanas pieprasījuma noformēšana un komisijas norakstīšana negarantē maksājuma atgriešanu. Ja naudas līdzekļi tika ieskaitīti saņēmējam, tos var atgriezt tikai pēc saņēmēja piekrišanas

** Ja maksājuma rīkojuma atcelšanas vai labošanas laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmējbanka, šī papildu komisijas summa tiek norakstīta no klienta esošā konta

Individuālā maksājuma rīkojumu izpildes kontrole

Individuālā klienta maksājuma rīkojumu izpildes kontrole pēc klienta pieprasījuma
100 EUR mēnesī

Regular Payment Order (Regulārais maksājuma rīkojums)

Rīkojuma reģistrācija
10 EUR
Papildu komisijas maksa par regulāro maksājumu izpildīšanu
kā maksājuma rīkojumam, kas iesniegts izmantojot attālinātās vadības sistēmas

Maksājuma rīkojums ar autorizāciju pa telefonu

Rīkojuma reģistrācija
10 EUR
Papildu komisijas maksa par maksājumu ar autorizāciju pa telefonu izpildīšanu
Kā maksājuma rīkojumam, kas noformēts Bankas birojā

Maksājums uz citas bankas karti

iRietumu
2 %, min 5 EUR

Naudas ieskaitīšana AS „Rietumu Banka” klientu kontos

Par naudas līdzekļu iemaksu norēķinu kontā AS „Rietumu Banka” neietur komisiju*

*analizējot darbību klienta kontos, AS “Rietumu Banka” var piemērot komisijas maksu atbilstoši tarifam "Darbības Klienta kontos analīze". Tarifs ir redzams sadaļā "Apkalpošana".

Iekšējie bankas pārskaitījumi

Pārskaitījumi starp viena AS „Rietumu Banka” klienta kontiem

Izmantojot Internetbanku

Visās valūtās
bez maksas

Bankas birojā, kā arī pa tālruni un faksu

Visās valūtās
5 EUR

Pārskaitījumi starp AS „Rietumu Banka” klientiem

Izmantojot Internetbanku

Visās valūtās
0.20 EUR

Bankas birojā, kā arī pa tālruni un faksu

Visās valūtās
10 EUR

Ienākošā maksājuma izmeklēšana un manuālā apstrāde*

EUR
bez maksas
Сitā valūtā
50 EUR
* tai skaitā nosūtītā maksājuma atgriešana pēc korespondentbankas vai saņēmējbankas iniciatīvas

Maksājuma rīkojuma atcelšana vai labošana pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no konta, bet pirms maksājuma rīkojums tika izsūtīts no Bankas

EUR
10 EUR
Citā valūtā
20 EUR

Maksājuma izmeklēšana, atcelšana* vai labošana pēc maksājuma rīkojuma izsūtīšanas no Bankas

EUR
40 EUR + papildu komisijas maksa**
Сitā valūtā
80 EUR + papildu komisijas maksa**
* Maksājuma atsaukšanas pieprasījuma noformēšana un komisijas norakstīšana negarantē maksājuma atgriešanu. Ja naudas līdzekļi tika ieskaitīti saņēmējam, tos var atgriezt tikai pēc saņēmēja piekrišanas

** Ja maksājuma rīkojuma atcelšanas vai labošanas laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmējbanka, šī papildu komisijas summa tiek norakstīta no klienta esošā konta

Individuālā maksājuma rīkojumu izpildes kontrole

Individuālā klienta maksājuma rīkojumu izpildes kontrole pēc klienta pieprasījuma
100 EUR mēnesī

Regular Payment Order (Regulārais maksājuma rīkojums)

Rīkojuma reģistrācija
5 EUR
Papildu komisijas maksa par regulāro maksājumu izpildīšanu
kā maksājuma rīkojumam, kas iesniegts izmantojot attālinātās vadības sistēmas

Maksājuma rīkojums ar autorizāciju pa telefonu

Rīkojuma reģistrācija
10 EUR
Papildu komisijas maksa par maksājumu ar autorizāciju pa telefonu izpildīšanu
Kā maksājuma rīkojumam, kas noformēts Bankas birojā

Maksājums uz citas bankas karti

iRietumu
2 %, min 5 EUR

Naudas ieskaitīšana AS „Rietumu Banka” klientu kontos

Par naudas līdzekļu iemaksu norēķinu kontā AS „Rietumu Banka” neietur komisiju*

*analizējot darbību klienta kontos, AS “Rietumu Banka” var piemērot komisijas maksu atbilstoši tarifam "Darbības Klienta kontos analīze". Tarifs ir redzams sadaļā "Apkalpošana".

Iekšējie bankas pārskaitījumi

Pārskaitījumi starp viena AS „Rietumu Banka” klienta kontiem

Izmantojot Internetbanku

Visās valūtās
bez maksas

Bankas birojā, kā arī pa tālruni un faksu

Visās valūtās
5 EUR

Pārskaitījumi starp AS „Rietumu Banka” klientiem

Izmantojot Internetbanku

EUR
2 EUR
Visās valūtās
5 EUR

Bankas birojā, kā arī pa tālruni un faksu

Visās valūtās
10 EUR

Ienākošā maksājuma izmeklēšana un manuālā apstrāde*

Visās valūtās
50 EUR
* tai skaitā nosūtītā maksājuma atgriešana pēc korespondentbankas vai saņēmējbankas iniciatīvas

Maksājuma rīkojuma atcelšana vai labošana pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no konta, bet pirms maksājuma rīkojums tika izsūtīts no Bankas

Visās valūtās
20 EUR

Maksājuma izmeklēšana, atcelšana* vai labošana pēc maksājuma rīkojuma izsūtīšanas no Bankas

Visās valūtās
100 EUR + papildu komisijas maksa**
* Maksājuma atsaukšanas pieprasījuma noformēšana un komisijas norakstīšana negarantē maksājuma atgriešanu. Ja naudas līdzekļi tika ieskaitīti saņēmējam, tos var atgriezt tikai pēc saņēmēja piekrišanas

** Ja maksājuma rīkojuma atcelšanas vai labošanas laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmējbanka, šī papildu komisijas summa tiek norakstīta no klienta esošā konta

Individuālā maksājuma rīkojumu izpildes kontrole

Individuālā klienta maksājuma rīkojumu izpildes kontrole pēc klienta pieprasījuma
100 EUR mēnesī

Regular Payment Order (Regulārais maksājuma rīkojums)

Rīkojuma reģistrācija
10 EUR
Papildu komisijas maksa par regulāro maksājumu izpildīšanu
kā maksājuma rīkojumam, kas iesniegts izmantojot attālinātās vadības sistēmas

Maksājuma rīkojums ar autorizāciju pa telefonu

Rīkojuma reģistrācija
10 EUR
Papildu komisijas maksa par maksājumu ar autorizāciju pa telefonu izpildīšanu
Kā maksājuma rīkojumam, kas noformēts Bankas birojā

Maksājums uz citas bankas karti

iRietumu
2 %, min 5 EUR