KONTA ATVĒRŠANA

Multivalūtu norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Norēķinu konta atvēršana
bez maksas
Papildu komisijas maksa par klātienes identifikāciju, ko veic darbinieks ārpus Bankas Centrālā biroja
20 EUR

- Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisijas maksa par konta atvēršanu netiek atmaksāta

Papildu komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu prioritārā kārtībā
100 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana
30 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana klientam, kurš neatbilst Bankas Klientu politikai
500 EUR

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām:

konta atvēršanas ietvaros
50 EUR par dokumentu komplekta izskatīšanu
apkalpošanas ietvaros
10 EUR par katru dokumentu
Papildu dokumentu analīze, ja klients vai tā pilnvarotā persona ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona
100 EUR

Multivalūtu norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Norēķinu konta atvēršana
bez maksas
Papildu komisijas maksa par klātienes identifikāciju, ko veic darbinieks ārpus Bankas Centrālā biroja
100 EUR
Papildu komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanas ietvaros, ja klients iesniedz notariāli apliecinātu dokumentu komplektu
250 EUR

- Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisijas maksa par konta atvēršanu netiek atmaksāta

Papildu komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu prioritārā kārtībā
100 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana
100 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana klientam, kurš neatbilst Bankas Klientu politikai
500 EUR

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām:

konta atvēršanas ietvaros
150 EUR par dokumentu komplekta izskatīšanu
apkalpošanas ietvaros
50 EUR par katru dokumentu
Papildu klienta analīze, kas saistīta ar valstīm ar augstu sankciju risku
850 EUR
Papildu dokumentu analīze, ja klients vai tā pilnvarotā persona ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona
100 EUR

Multivalūtu norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Norēķinu konta atvēršana klientam – Baltijas valsts (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidentam, ja visi uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Baltijas valstu rezidenti
bez maksas
Norēķinu konta atvēršana klientam – Baltijas valsts (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidentam, ja vismaz viens no patiesajiem labuma guvējiem ir Baltijas valsts nerezidents
bez maksas
Papildu komisijas maksa par klātienes identifikāciju, ko veic darbinieks ārpus Bankas Centrālā biroja
20 EUR

- Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisijas maksa par konta atvēršanu netiek atmaksāta

Papildu komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu prioritārā kārtībā
100 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana, ja kompānijas pamata daļas īpašnieks ir Latvijas rezidents
30 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana, ja kompānijas pamata daļas īpašnieks ir Latvijas nerezidents
60 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana klientam, kurš neatbilst Bankas Klientu politikai
500 EUR

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām

Klientam – Baltijas valsts (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidentam, ja visi uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Baltijas valstu rezidenti:

konta atvēršanas ietvaros
50 EUR par dokumentu komplekta izskatīšanu
apkalpošanas ietvaros
10 EUR par katru dokumentu

Klientam – Baltijas valsts (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidentam, ja vismaz viens no patiesajiem labuma guvējiem ir Baltijas valsts nerezidents:

konta atvēršanas ietvaros
200 EUR par dokumentu komplekta izskatīšanu
apkalpošanas ietvaros
50 EUR par katru dokumentu

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām:

Papildu klienta analīze, ja vismaz viens patiesais labuma guvējs ir saistīts ar valstīm ar augstu sankciju risku
850 EUR
Papildu dokumentu analīze, ja klientam ir sarežģīta organizatoriska struktūra vai struktūrā ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona
Individuāli, min 100 EUR

Multivalūtu norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Norēķinu konta atvēršana
250 EUR
Papildu komisijas maksa par klātienes identifikāciju, ko veic darbinieks ārpus Bankas Centrālā biroja
100 EUR
Papildu komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanas ietvaros, ja klients iesniedz notariāli apliecinātu dokumentu komplektu
250 EUR

- Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisijas maksa par konta atvēršanu netiek atmaksāta

Papildu komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu prioritārā kārtībā
250 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana
100 EUR
Multivalūtu norēķinu konta slēgšana klientam, kurš neatbilst Bankas Klientu politikai
500 EUR

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām

Dokumentu sākotnējā pārbaude vai saskaņošana to atbilstībai Latvijas Republikas un/vai Bankas normatīvo aktu prasībām:

konta atvēršanas ietvaros
250 EUR par dokumentu komplekta izskatīšanu
apkalpošanas ietvaros
50 EUR par katru dokumentu
Papildu klienta analīze, ja vismaz viens patiesais labuma guvējs ir saistīts ar valstīm ar augstu sankciju risku
850 EUR
Papildu dokumentu analīze, ja klientam ir sarežģīta organizatoriska struktūra vai struktūrā ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona
Individuāli, min 100 EUR