KREDĪTU PRODUKTI

Pieteikumu izskatīšana kredīta saņemšanai

Minimālā kredīta summa
200 000 EUR

Kredīta saņemšana

Pieteikuma izskatīšana

Komisijas maksa*
0.1 %, min 500 EUR

*Komisijas maksa netiek atmaksāta

Menedžmenta komisija par kredītresursu sagādi un kredīta noformēšana

Komisijas maksa
sākot no 1%

Kredīta apkalpošana, pagarināšana un citas izmaiņas

Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītlīnijām un overdraftiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
sākot no 1 % gadā
Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) vai kredītu līnijām tirdzniecības finansēšanai
sākot no 1 % gadā
Nokavējuma procenti/līgumsods par laikā neatmaksātām kredīta summām vai procentu maksājumiem (no neatmaksātās summas, sākot ar pirmo nokavēto dienu)
0.2 % dienā

Grozījumi procentu likmēs

Izskatīšana
200 EUR
Menedžmenta komisija un noformēšana
0.3%, min 500 EUR

Kredīta līguma pagarināšana

Izskatīšana
200 EUR
Noformēšana
0.5%, min 500 EUR

Citi grozījumi kredīta/nodrošinājuma līgumos

Izskatīšana
200 EUR
Noformēšana
pēc vienošanās, min 500 EUR

Komisija par refinansēšanās procesa nodrošināšanu

Refinansēšana uz citu kredītiestādi (no refinansētās summas)
sākot no 2 %

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastadīšana, noformēšana un apkalpošana
0.2 %, min 200 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts citā bankā)

Noformēšana
pēc vienošanās, min 150 EUR

Citi tarifi, kas attiecās uz kredītu apkalpošanu

Bankas piekrišanu sniegšana, nomas līgumu saskaņošana, citu dokumentu noformēšana/saskaņošana pēc klienta pieprasījuma
pēc vienošanās, min 50 EUR par katru dokumentu
Standarta kredīta izraksta vai izziņas izsniegšana
50 EUR

Darījumu konta apkalpošana

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastādīšana, noformēšana un apkalpošana (standarta līgums -- nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.3 %
Grozījumi darījuma konta līguma apkalpošanas nosacījumos (standarta līgums -- nekustamā īpašuma pārdošana-iegāde)
100 EUR
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 1000 EUR

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (bez bankas finansējuma)

Standarta līgums (nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.4 %, min 750 EUR
Grozījumi līguma apkalpošanas nosacījumos
200 EUR
Citi pakalpojumi
pēc vienošanās
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 1500 EUR

Pieteikumu izskatīšana kredīta saņemšanai

Minimālā kredīta summa
1 000 000 EUR
Minimālā overdrafta summa
50 000 EUR

Kredīta saņemšana

Iesnieguma izskatīšana*
0.1 %, min 3000 EUR

*Komisijas maksa netiek atmaksāta

Menedžmenta komisija par kredītresursu sagādi un kredīta noformēšana

Komisijas maksa
sākot no 1 %

Kredīta apkalpošana, pagarināšana un citas izmaiņas

Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītlīnijām un overdraftiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
sākot no 1 % gadā
Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) vai kredītu līnijām tirdzniecības finansēšanai
sākot no 1 % gadā
Nokavējuma procenti/līgumsods par laikā neatmaksātām kredīta summām vai procentu maksājumiem (no neatmaksātās summas, sākot ar pirmo nokavēto dienu)
0.2 % dienā

Grozījumi procentu likmēs

Izskatīšana
1000 EUR
Menedžmenta komisija un noformēšana
0.3%, min 1000 EUR

Kredīta līguma pagarināšana

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
0.5%, min 1500 EUR

Citi grozījumi kredīta/nodrošinājuma līgumos

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
pēc vienošanās, min 1000 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastadīšana, noformēšana un apkalpošana
0.2 %, min 1000 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts citā bankā)

Noformēšana
pēc vienošanās, min 500 EUR

Citi tarifi, kas attiecās uz kredītu apkalpošanu

Bankas piekrišanu sniegšana, nomas līgumu saskaņošana, citu dokumentu noformēšana/saskaņošana pēc klienta pieprasījuma
pēc vienošanās, min 75 EUR par katru dokumentu
Standarta kredīta izraksta vai izziņas izsniegšana
75 EUR

Speciālā projektu analīze

Komisijas maksa
pēc vienošanās

Darījumu konta apkalpošana

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastādīšana, noformēšana un apkalpošana (standarta līgums -- nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.3 %
Grozījumi darījuma konta līguma apkalpošanas nosacījumos (standarta līgums -- nekustamā īpašuma pārdošana-iegāde)
200 EUR
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 1000 EUR

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (bez bankas finansējuma)

Standarta līgums (nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.4 %, min 2500 EUR
Grozījumi līguma apkalpošanas nosacījumos
200 EUR
Citi pakalpojumi
pēc vienošanās
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 3000 EUR

Pieteikumu izskatīšana kredīta saņemšanai

Minimālā kredīta summa
500 000 EUR

Kredīta saņemšana

Pieteikuma izskatīšana

Komisijas maksa*
0.1 %, min 1500 EUR

*Komisijas maksa netiek atmaksāta

Menedžmenta komisija par kredītresursu sagādi un kredīta noformēšana

Komisijas maksa
sākot no 1 %

Kredīta apkalpošana, pagarināšana un citas izmaiņas

Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītlīnijām un overdraftiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
sākot no 1 % gadā
Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) vai kredītu līnijām tirdzniecības finansēšanai
sākot no 1 % gadā
Nokavējuma procenti/līgumsods par laikā neatmaksātām kredīta summām vai procentu maksājumiem (no neatmaksātās summas, sākot ar pirmo nokavēto dienu)
0.2 % dienā

Grozījumi procentu likmēs

Izskatīšana
250 EUR
Menedžmenta komisija un noformēšana
0.5%, min 1500 EUR

Kredīta līguma pagarināšana

Izskatīšana
250 EUR
Noformēšana
0.5%, min 1500 EUR

Citi grozījumi kredīta/nodrošinājuma līgumos

Izskatīšana
250 EUR
Noformēšana
pēc vienošanās, min 750 EUR

Komisija par kredīta pirmstermiņa dzēšanu, t.sk. refinansēšanu

No pirmstermiņa dzēstās kredīta daļas
sākot no 2%, min 500 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastadīšana, noformēšana un apkalpošana
0.2 %, min 200 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts citā bankā)

Noformēšana
pēc vienošanās, min 500 EUR

Citi tarifi, kas attiecās uz kredītu apkalpošanu

Bankas piekrišanu sniegšana, nomas līgumu saskaņošana, citu dokumentu noformēšana/saskaņošana pēc klienta pieprasījuma
pēc vienošanās, min 50 EUR par katru dokumentu
Standarta kredīta izraksta vai izziņas izsniegšana
75 EUR

Darījumu konta apkalpošana

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastādīšana, noformēšana un apkalpošana (standarta līgums -- nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.3 %
Grozījumi darījuma konta līguma apkalpošanas nosacījumos (standarta līgums -- nekustamā īpašuma pārdošana-iegāde)
100 EUR
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 1000 EUR

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (bez bankas finansējuma)

Standarta līgums (nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.4 %, min 1000 EUR
Grozījumi līguma apkalpošanas nosacījumos
200 EUR
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 1500 EUR

Pieteikumu izskatīšana kredīta saņemšanai

Minimālā kredīta summa
1 000 000 EUR
Minimālā overdrafta summa
50 000 EUR

Kredīta saņemšana

Iesnieguma izskatīšana*
0.1 %, min 3000 EUR

*Komisijas maksa netiek atmaksāta

Menedžmenta komisija par kredītresursu sagādi un kredīta noformēšana

Komisijas maksa
sākot no 1 %

Kredīta apkalpošana, pagarināšana un citas izmaiņas

Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītlīnijām un overdraftiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
sākot no 1 % gadā
Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) vai kredītu līnijām tirdzniecības finansēšanai
sākot no 1 % gadā
Nokavējuma procenti/līgumsods par laikā neatmaksātām kredīta summām vai procentu maksājumiem (no neatmaksātās summas, sākot ar pirmo nokavēto dienu)
0.2 % dienā

Grozījumi procentu likmēs

Izskatīšana
1000 EUR
Menedžmenta komisija un noformēšana
0.5%, min 3000 EUR

Kredīta līguma pagarināšana

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
0.5%, min 3000 EUR

Citi grozījumi kredīta/nodrošinājuma līgumos

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
pēc vienošanās, min 3000 EUR

Komisija par kredīta pirmstermiņa dzēšanu, t.sk. refinansēšanu

No pirmstermiņa dzēstās kredīta daļas
sākot no 2%, min 1000 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastadīšana, noformēšana un apkalpošana
0.3 %, min 1500 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts citā bankā)

Noformēšana
pēc vienošanās, min 1500 EUR

Citi tarifi, kas attiecās uz kredītu apkalpošanu

Bankas piekrišanu sniegšana, nomas līgumu saskaņošana, citu dokumentu noformēšana/saskaņošana pēc klienta pieprasījuma
pēc vienošanās, min 100 EUR par katru dokumentu
Standarta kredīta izraksta vai izziņas izsniegšana
100 EUR

Speciālā projektu analīze

Komisijas maksa
pēc vienošanās

Darījumu konta apkalpošana

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastādīšana, noformēšana un apkalpošana (standarta līgums -- nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.3 %
Grozījumi darījuma konta līguma apkalpošanas nosacījumos (standarta līgums -- nekustamā īpašuma pārdošana-iegāde)
200 EUR
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 1000 EUR

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (bez bankas finansējuma)

Standarta līgums (nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.4 %, min 2500 EUR
Grozījumi līguma apkalpošanas nosacījumos
200 EUR
Citi pakalpojumi
pēc vienošanās
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 3000 EUR