KREDĪTU PRODUKTI

Pieteikumu izskatīšana kredīta saņemšanai

Minimālā kredīta summa
200 000 EUR

Kredīta saņemšana

Pieteikuma izskatīšana

Komisijas maksa*
0.1 %, min 500 EUR

*Komisijas maksa netiek atmaksāta

Menedžmenta komisija par kredītresursu sagādi un kredīta noformēšana

Komisijas maksa
1 %

Kredīta apkalpošana, pagarināšana un citas izmaiņas

Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītlīnijām un overdraftiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
sākot no 1 % gadā
Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) vai kredītu līnijām tirdzniecības finansēšanai
sākot no 1 % gadā
Nokavējuma procenti/līgumsods par laikā neatmaksātām kredīta summām vai procentu maksājumiem (no neatmaksātās summas, sākot ar pirmo nokavēto dienu)
0.2 % par dienu

Ķīlas maiņa

Noformēšana
200 EUR par katru līgumu un/vai līguma grozījumiem

Grozījumi procentu likmēs

Izskatīšana
200 EUR
Menedžmenta komisija un noformēšana
0.3 %

Kredīta līguma pagarināšana

Izskatīšana
200 EUR
Noformēšana
0.5 %

Par darījuma puses maiņu kredīta/nodrošinājuma līgumos

Noformēšana
200 EUR par katru līgumu un/vai līguma grozījumiem

Citi grozījumi kredīta/nodrošinājuma līgumos

Izskatīšana
200 EUR
Noformēšana
200 EUR

Komisija par refinansēšanās procesa nodrošināšanu

Refinansēšana uz citu kredītiestādi (no refinansētās summas)
sākot no 2 %

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastadīšana, noformēšana un apkalpošana
0.2 %, min 200 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts citā bankā)

Noformēšana
150 EUR

Izmaiņas kredīta/nodrošinājuma līguma nosacījumos

Izskatīšana
200 EUR
Noformēšana
0.3 %, min 200 EUR

Darījumu konta apkalpošana

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastādīšana, noformēšana un apkalpošana (standarta līgums -- nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.2 %
Grozījumi darījuma konta līguma apkalpošanas nosacījumos (standarta līgums -- nekustamā īpašuma pārdošana-iegāde)
100 EUR

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (bez bankas finansējuma)

Standarta līgums (nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.3 %, min 750 EUR
Grozījumi līguma apkalpošanas nosacījumos
200 EUR
Citi pakalpojumi
pēc vienošanās

Pieteikumu izskatīšana kredīta saņemšanai

Minimālā kredīta summa
1 000 000 EUR
Minimālā overdrafta summa
50 000 EUR

Kredīta saņemšana

Iesnieguma izskatīšana*
0.1 %, min 3000 EUR

*Komisijas maksa netiek atmaksāta

Menedžmenta komisija par kredītresursu sagādi un kredīta noformēšana

Komisijas maksa
sākot no 1 %

Kredīta apkalpošana, pagarināšana un citas izmaiņas

Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītlīnijām un overdraftiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
sākot no 1 % gadā
Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) vai kredītu līnijām tirdzniecības finansēšanai
sākot no 1 % gadā

Ķīlas maiņa

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
0.3 %

Grozījumi procentu likmēs

Izskatīšana
1000 EUR
Menedžmenta komisija un noformēšana
0.3 %

Kredīta līguma pagarināšana

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
0.3 %

Komisija par kredīta pirmstermiņa dzēšanu, t.sk. refinansēšanu

No pirmstermiņa dzēstās kredīta daļas
sākot no 2 %

Izmaiņas kredīta līguma nosacījumos

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
0.3 %

Speciālā projektu analīze

Komisijas maksa
pēc vienošanās

Darījumu konta apkalpošana

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastādīšana, noformēšana un apkalpošana (standarta līgums -- nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.2 %
Grozījumi darījuma konta līguma apkalpošanas nosacījumos (standarta līgums -- nekustamā īpašuma pārdošana-iegāde)
200 EUR
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 1000 EUR

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (bez bankas finansējuma)

Standarta līgums (nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.3 %, min 2500 EUR
Grozījumi līguma apkalpošanas nosacījumos
200 EUR
Citi pakalpojumi
pēc vienošanās

Pieteikumu izskatīšana kredīta saņemšanai

Minimālā kredīta summa
500 000 EUR

Kredīta saņemšana

Pieteikuma izskatīšana

Komisijas maksa*
0.1 %, min 1000 EUR

*Komisijas maksa netiek atmaksāta

Menedžmenta komisija par kredītresursu sagādi un kredīta noformēšana

Komisijas maksa
sākot no 1 %

Kredīta apkalpošana, pagarināšana un citas izmaiņas

Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītlīnijām un overdraftiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
sākot no 1 % gadā
Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) vai kredītu līnijām tirdzniecības finansēšanai
sākot no 1 % gadā
Nokavējuma procenti/līgumsods par laikā neatmaksātām kredīta summām vai procentu maksājumiem (no neatmaksātās summas, sākot ar pirmo nokavēto dienu)
0.2 % par dienu

Ķīlas maiņa

Noformēšana
200 EUR par katru līgumu un/vai līguma grozījumiem

Grozījumi procentu likmēs

Izskatīšana
200 EUR
Menedžmenta komisija un noformēšana
0.3 %, min 1000 EUR

Kredīta līguma pagarināšana

Izskatīšana
200 EUR
Noformēšana
0.5 %, min 1000 EUR

Par darījuma puses maiņu kredīta/nodrošinājuma līgumos

Noformēšana
200 EUR par katru līgumu un/vai līguma grozījumiem

Citi grozījumi kredīta/nodrošinājuma līgumos

Izskatīšana
200 EUR
Noformēšana
200 EUR

Komisija par kredīta pirmstermiņa dzēšanu, t.sk. refinansēšanu

No pirmstermiņa dzēstās kredīta daļas
sākot no 2 %

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastadīšana, noformēšana un apkalpošana
0.2 %, min 200 EUR

Starpbanku vienošanās sastādīšana par norēķinu kārtību (ja darījums tiek finansēts citā bankā)

Noformēšana
150 EUR

Izmaiņas kredīta/nodrošinājuma līguma nosacījumos

Izskatīšana
200 EUR
Noformēšana
0.3 %, min 500 EUR

Darījumu konta apkalpošana

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastādīšana, noformēšana un apkalpošana (standarta līgums -- nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.2 %
Grozījumi darījuma konta līguma apkalpošanas nosacījumos (standarta līgums -- nekustamā īpašuma pārdošana-iegāde)
100 EUR

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (bez bankas finansējuma)

Standarta līgums (nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.3 %, min 1000 EUR
Grozījumi līguma apkalpošanas nosacījumos
200 EUR

Pieteikumu izskatīšana kredīta saņemšanai

Minimālā kredīta summa
1 000 000 EUR
Minimālā overdrafta summa
50 000 EUR

Kredīta saņemšana

Iesnieguma izskatīšana*
0.1 %, min 3000 EUR

*Komisijas maksa netiek atmaksāta

Menedžmenta komisija par kredītresursu sagādi un kredīta noformēšana

Komisijas maksa
sākot no 1 %

Kredīta apkalpošana, pagarināšana un citas izmaiņas

Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītlīnijām un overdraftiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
sākot no 1 % gadā
Komisijas maksa par piešķirto kredītresursu rezervēšanu kredītiem (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) vai kredītu līnijām tirdzniecības finansēšanai
sākot no 1 % gadā

Ķīlas maiņa

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
0.3 %

Grozījumi procentu likmēs

Izskatīšana
1000 EUR
Menedžmenta komisija un noformēšana
0.3 %

Kredīta līguma pagarināšana

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
0.3 %

Komisija par kredīta pirmstermiņa dzēšanu, t.sk. refinansēšanu

No pirmstermiņa dzēstās kredīta daļas
sākot no 2 %

Izmaiņas kredīta līguma nosacījumos

Izskatīšana
1000 EUR
Noformēšana
0.3 %

Speciālā projektu analīze

Komisijas maksa
pēc vienošanās

Darījumu konta apkalpošana

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (ja darījums tiek finansēts AS „Rietumu Banka”)

Sastādīšana, noformēšana un apkalpošana (standarta līgums -- nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.2 %
Grozījumi darījuma konta līguma apkalpošanas nosacījumos (standarta līgums -- nekustamā īpašuma pārdošana-iegāde)
200 EUR
Nestandarta līgums
pēc vienošanās, min 1000 EUR

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana (bez bankas finansējuma)

Standarta līgums (nekustamā īpašuma (neieķīlāta u.t.t.) pārdošana-iegāde Latvijā)
0.3 %, min 2500 EUR
Grozījumi līguma apkalpošanas nosacījumos
200 EUR
Citi pakalpojumi
pēc vienošanās