APKALPOŠANA

Klienta apkalpošana

Klienta apkalpošana*

Ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir 20 000 EUR vai vairāk
bez maksas
Ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir mazāks nekā 20 000 EUR
10 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā vienu gadu nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
40 EUR mēnesī

Individuālā apkalpošana

Klienta individuālā apkalpošana
50 EUR mēnesī
Klienta jautājuma izskatīšana individuālā kārtībā
100 EUR stundā

Citi tarifi, saistītie ar klienta apkalpošanu *

*saskaņā ar Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu”

Paaugstināta riska klienta apkalpošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
Individuāli, min 500 EUR
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana
20 EUR mēnesī
Darbības Klienta kontos individuāla novērošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
Individuāli, min 500 EUR
Darbības Klienta kontos analīze
200 EUR stundā
Komisijas maksa par klienta darbībām, kuru rezultātā Bankai rodas pamatotas aizdomas par to, ka klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noveršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus manipulāciju jomā, iekšējās informācijas izmantošanas jomā, kā arī citās sfērās)
10 % *, min 5000 EUR

*no vidējās aktīvu bilances klienta kontos Bankā pēdējo 90 dienu laikā līdz brīdim, kad tiek piemērota komisijas maksa

Komisijas maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu un/vai, ja iesniegtie dokumenti un informācija neatbilst Bankas prasībām
500 EUR

- Komisijas maksas apmaksa neatbrīvo Klientu no pienākumiem, kas izriet no AS „Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai, pienākuma pilnā apmērā kompensēt visus Bankas zaudējumus

Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par sadarbības attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Bankas Klientu politikai
500 EUR
Klienta kontu uzturēšana sākot ar trešo mēnesi pēc paziņojuma par slēgšanu saņemšanas, ja klienta naudas līdzekļi glabājas Bankā
100 EUR mēnesī
Multivalūtu konta uzturēšanas maksa, kurā, saskaņā ar AS “Rietumu Bankas” un Klienta līguma noteikumiem, ir izbeigta finanšu operāciju izpilde
100 EUR mēnesī
Klienta, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietvertajai definīcijai, neizņemto līdzekļu glabāšana*:
100 EUR mēnesī

 * komisijas maksa netiek summēta ar komisiju par multivalūtu konta apkalpošanu, kurā saskaņā ar AS “Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem ir pārtraukta finanšu darījumu veikšana

Klienta apkalpošana

Klienta apkalpošana*

Ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir 250 000 EUR vai vairāk
bez maksas
Ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir mazāks par 250 000 EUR
30 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)*
50 000 EUR
Komisijas maksa par minimālā atlikuma neuzturēšanu (Relationship Balance)
4 EUR dienā

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā vienu gadu nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
100 EUR mēnesī

Individuālā apkalpošana

Klienta individuālā apkalpošana
100 EUR mēnesī
Klienta jautājuma izskatīšana individuālā kārtībā
100 EUR stundā

Citi tarifi, saistītie ar klienta apkalpošanu *

*saskaņā ar Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu”

Paaugstināta riska klienta apkalpošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
Individuāli, min 500 EUR
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana
50 EUR mēnesī
Darbības Klienta kontos individuāla novērošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
Individuāli, min 500 EUR
Darbības Klienta kontos analīze
200 EUR stundā
Komisijas maksa par klienta darbībām, kuru rezultātā Bankai rodas pamatotas aizdomas par to, ka klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noveršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus manipulāciju jomā, iekšējās informācijas izmantošanas jomā, kā arī citās sfērās)
10 % *, min 5000 EUR

*no vidējās aktīvu bilances klienta kontos Bankā pēdējo 90 dienu laikā līdz brīdim, kad tiek piemērota komisijas maksa

Komisijas maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu un/vai, ja iesniegtie dokumenti un informācija neatbilst Bankas prasībām
500 EUR

- Komisijas maksas apmaksa neatbrīvo Klientu no pienākumiem, kas izriet no AS „Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai, pienākuma pilnā apmērā kompensēt visus Bankas zaudējumus

Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par sadarbības attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Bankas Klientu politikai
500 EUR
Klienta kontu uzturēšana sākot ar trešo mēnesi pēc paziņojuma par slēgšanu saņemšanas, ja klienta naudas līdzekļi glabājas Bankā
200 EUR mēnesī
Multivalūtu konta uzturēšanas maksa, kurā, saskaņā ar AS “Rietumu Bankas” un Klienta līguma noteikumiem, ir izbeigta finanšu operāciju izpilde
Pirmie 6 mēneši 200 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 1000 EUR mēnesī
Klienta, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietvertajai definīcijai, neizņemto līdzekļu glabāšana*:
Pirmie 6 mēneši 200 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 1000 EUR mēnesī

 * komisijas maksa netiek summēta ar komisiju par multivalūtu konta apkalpošanu, kurā saskaņā ar AS “Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem ir pārtraukta finanšu darījumu veikšana

Multivalūtu norēķinu konta uzturēšanas maksa klientiem, kas neatbilst Bankas Klientu politikai
1000 EUR mēnesī

Klienta – Baltijas valsts (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidenta apkalpošana, ja visi uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Baltijas valstu rezidenti

Klienta apkalpošana*
25 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)*
10000 EUR

*Klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju Relationship Balance ir vienāds ar prasību summu tikai tai grupas uzņēmumu kategorijai, kurai ir noteikts vislielākais minimālais atlikums

Komisijas maksa par minimālā atlikuma neuzturēšanu (Relationship Balance)
4 EUR dienā

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā vienu gadu nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
130 EUR mēnesī

Klienta – Baltijas valsts (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidenta apkalpošana, ja vismaz viens patiesais labuma guvējs ir Baltijas valsts nerezidents

Klienta apkalpošana*
100 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)*
10000 EUR

*Klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju Relationship Balance ir vienāds ar prasību summu tikai tai grupas uzņēmumu kategorijai, kurai ir noteikts vislielākais minimālais atlikums

Komisijas maksa par minimālā atlikuma neuzturēšanu (Relationship Balance)
6 EUR dienā

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā vienu gadu nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
250 EUR mēnesī

Individuālā apkalpošana

Klienta individuālā apkalpošana
100 EUR mēnesī
Klienta jautājuma izskatīšana individuālā kārtībā
100 EUR stundā

Citi tarifi, saistītie ar klienta apkalpošanu *

*saskaņā ar Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu”

Paaugstināta riska klienta apkalpošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
Individuāli, min 500 EUR
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana, ja kompānijas pamata daļas īpašnieks ir Latvijas rezidents
20 EUR mēnesī
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana, ja kompānijas pamata daļas īpašnieks ir Latvijas nerezidents
50 EUR mēnesī
Darbības Klienta kontos individuāla novērošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
Individuāli, min 500 EUR
Darbības Klienta kontos analīze
200 EUR stundā
Komisijas maksa par klienta darbībām, kuru rezultātā Bankai rodas pamatotas aizdomas par to, ka klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noveršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus manipulāciju jomā, iekšējās informācijas izmantošanas jomā, kā arī citās sfērās)
10 % *, min 5000 EUR

*no vidējās aktīvu bilances klienta kontos Bankā pēdējo 90 dienu laikā līdz brīdim, kad tiek piemērota komisijas maksa

Komisijas maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu un/vai, ja iesniegtie dokumenti un informācija neatbilst Bankas prasībām
 
- finanšu pārskati
5 EUR dienā
- dokumenti, kas apstiprina faktisko darbību reģistrācijas valstī
5 EUR dienā
- klienta anketa
5 EUR dienā
- dokuments par sankciju ievērošanu
5 EUR dienā
- citi dokumenti
100 EUR - 500 EUR

- Komisijas maksas apmaksa neatbrīvo Klientu no pienākumiem, kas izriet no AS „Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai, pienākuma pilnā apmērā kompensēt visus Bankas zaudējumus

Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par sadarbības attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Bankas Klientu politikai
500 EUR
Klienta – Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidenta kontu uzturēšana sākot ar trešo mēnesi pēc paziņojuma par konta slēgšanu saņemšanas, ja klienta līdzekļi glabājas Bankā:
 
- ja visi uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Baltijas valstu rezidenti
Pirmie 6 mēneši 100 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 400 EUR mēnesī
- ja vismaz viens patiesais labuma guvējs ir Baltijas valsts nerezidents
Pirmie 6 mēneši 200 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 400 EUR mēnesī
Multivalūtu konta uzturēšanas maksa, kurā, saskaņā ar AS “Rietumu Bankas” un Klienta līguma noteikumiem, ir izbeigta finanšu operāciju izpilde*:
 
- ja visi uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Baltijas valstu rezidenti
Pirmie 6 mēneši 100 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 500 EUR mēnesī
- ja vismaz viens patiesais labuma guvējs ir Baltijas valsts nerezidents
Pirmie 6 mēneši 200 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 1000 EUR mēnesī, pēc 2 gadiem 1% no faktiskā atlikuma, min 1000 EUR mēnesī

* pirms vairāk nekā 1 gada ir beidzies juridiskas personas statusu apliecinošu dokumentu derīguma termiņš vai beidzies konta (kontu) pārvaldošo personu pilnvaru tiesību termiņš

Klienta, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietvertajai definīcijai, neizņemto līdzekļu glabāšana*:
 
- ja visi uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Baltijas valstu rezidenti
500 EUR mēnesī
- ja vismaz viens patiesais labuma guvējs ir Baltijas valsts nerezidents
Pirmie 6 mēneši 500 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 5000 EUR mēnesī, pēc 2 gadiem 1% no faktiskā atlikuma, min 5000 EUR mēnesī

 * komisijas maksa netiek summēta ar komisiju par multivalūtu konta apkalpošanu, kurā saskaņā ar AS “Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem ir pārtraukta finanšu darījumu veikšana

Multivalūtu norēķinu konta uzturēšanas maksa klientiem, kas neatbilst Bankas Klientu politikai
1000 EUR mēnesī

Klienta apkalpošana

Klienta apkalpošana*
200 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)*
100 000 EUR

*Klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju Relationship Balance ir vienāds ar prasību summu tikai tai grupas uzņēmumu kategorijai, kurai ir noteikts vislielākais minimālais atlikums

Komisijas maksa par minimālā atlikuma neuzturēšanu (Relationship Balance)
6 EUR dienā

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā vienu gadu nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
350 EUR mēnesī

Individuālā apkalpošana

Klienta individuālā apkalpošana
100 EUR mēnesī
Klienta jautājuma izskatīšana individuālā kārtībā
100 EUR stundā

Citi tarifi, saistītie ar klienta apkalpošanu *

*saskaņā ar Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu”

Paaugstināta riska klienta apkalpošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
Individuāli, min 500 EUR
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana
100 EUR mēnesī
Darbības Klienta kontos individuāla novērošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
Individuāli, min 500 EUR
Darbības Klienta kontos analīze
200 EUR stundā
Komisijas maksa par klienta darbībām, kuru rezultātā Bankai rodas pamatotas aizdomas par to, ka klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noveršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus manipulāciju jomā, iekšējās informācijas izmantošanas jomā, kā arī citās sfērās)
10 % *, min 5000 EUR

*no vidējās aktīvu bilances klienta kontos Bankā pēdējo 90 dienu laikā līdz brīdim, kad tiek piemērota komisijas maksa

Komisijas maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu un/vai, ja iesniegtie dokumenti un informācija neatbilst Bankas prasībām
 
- finanšu pārskati
5 EUR dienā
- dokumenti, kas apstiprina faktisko darbību reģistrācijas valstī
5 EUR dienā
- klienta anketa
5 EUR dienā
- dokuments par sankciju ievērošanu
5 EUR dienā
- citi dokumenti
100 EUR - 500 EUR

- Komisijas maksas apmaksa neatbrīvo Klientu no pienākumiem, kas izriet no AS „Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai, pienākuma pilnā apmērā kompensēt visus Bankas zaudējumus

Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par sadarbības attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Bankas Klientu politikai
500 EUR
Klienta kontu uzturēšana sākot ar trešo mēnesi pēc paziņojuma par slēgšanu saņemšanas, ja klienta līdzekļi glabājas Bankā
Pirmie 6 mēneši 300 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 500 EUR mēnesī
Multivalūtu konta uzturēšanas maksa, kurā, saskaņā ar AS “Rietumu Bankas” un Klienta līguma noteikumiem, ir izbeigta finanšu operāciju izpilde*
Pirmie 6 mēneši 500 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 1000 EUR mēnesī, pēc 2 gadiem 1% no faktiskā atlikuma, min 1000 EUR mēnesī

 *pirms vairāk nekā 1 gada ir beidzies juridiskas personas statusu apliecinošu dokumentu derīguma termiņš vai beidzies konta (kontu) pārvaldošo personu pilnvaru tiesību termiņš

Klienta, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietvertajai definīcijai, neizņemto līdzekļu glabāšana*:
Pirmie 6 mēneši 700 EUR mēnesī, sākot ar 7 mēnesi 5000 EUR mēnesī, pēc 2 gadiem 1% no faktiskā atlikuma, min 5000 EUR mēnesī

 * komisijas maksa netiek summēta ar komisiju par multivalūtu konta apkalpošanu, kurā saskaņā ar AS “Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem ir pārtraukta finanšu darījumu veikšana

Multivalūtu norēķinu konta uzturēšanas maksa klientiem, kas neatbilst Bankas Klientu politikai
1000 EUR mēnesī