ATTĀLINĀTĀ KONTA VADĪBA

Internetbanka

Pieslēgums
bez maksas
Cita īpašnieka konta pieslēgšana (uz pilnvaras pamata)
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī (neatkarīgi no kontu skaita)
bez maksas

Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi

Rietumu elektroniskais paraksts

Attālinātās identifikācijas pakalpojums
20 EUR
Klātienes identifikācijas pakalpojums
20* EUR

*Rezidentam (t.sk. personai ar uzturēšanas atļauju Latvijas Republikā) pirmā klātienes identifikācija un Mobile DigiPass ierīce – bezmaksas

Atsevišķie līdzekļi*

Ciparsertifikāts (tikai online)
10 EUR
DigiPass
60 EUR
Mobile DigiPass
20 EUR

*Ierīču maiņa, pārejot uz E-parakstu - bezmaksas

Enterprise Link (E-LINK)

Pieslēgums
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī
20 EUR

Enterprise Link PRO (E-LINK PRO)

Pieslēgums
50 EUR
Ikmēneša abonentmaksa (darījumu skaits mēnesī nav lielāks par 200)
50 EUR
Ikmēneša abonentmaksa (darījumu skaits mēnesī ir 200 un vairāk)
100 EUR

Elektroniskā informācijas sistēma M-Bank

Pieslēgums
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī
bez maksas
SMS izziņa
bez maksas

Internetbanka

Pieslēgums
bez maksas
Cita īpašnieka konta pieslēgšana (uz pilnvaras pamata)
25 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī (neatkarīgi no kontu skaita)
bez maksas

Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi

Rietumu elektroniskais paraksts

Attālinātās identifikācijas pakalpojums
100 EUR
Klātienes identifikācijas pakalpojums
40 EUR

Atsevišķie līdzekļi*

Ciparsertifikāts (tikai online)
10 EUR
DigiPass
60 EUR
Mobile DigiPass
40 EUR

*Ierīču maiņa, pārejot uz E-parakstu - bezmaksas

Enterprise Link (E-LINK)

Pieslēgums
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī
20 EUR

Enterprise Link PRO (E-LINK PRO)

Pieslēgums
50 EUR
Ikmēneša abonentmaksa (darījumu skaits mēnesī nav lielāks par 200)
50 EUR
Ikmēneša abonentmaksa (darījumu skaits mēnesī ir 200 un vairāk)
100 EUR

Elektroniskā informācijas sistēma M-Bank

Pieslēgums
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī
bez maksas
SMS izziņa
bez maksas

Internetbanka

Pieslēgums
bez maksas
Cita īpašnieka konta pieslēgšana (uz pilnvaras pamata)
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī (neatkarīgi no kontu skaita)
bez maksas

Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi

Atsevišķie līdzekļi*

Ciparsertifikāts (tikai online)
10 EUR
DigiPass
60 EUR
Mobile DigiPass
20 EUR

*Ierīču maiņa, pārejot uz E-parakstu - bezmaksas

Enterprise Link (E-LINK)

Pieslēgums
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī
20 EUR

Enterprise Link PRO (E-LINK PRO)

Pieslēgums
50 EUR
Ikmēneša abonentmaksa (darījumu skaits mēnesī nav lielāks par 200)
50 EUR
Ikmēneša abonentmaksa (darījumu skaits mēnesī ir 200 un vairāk)
100 EUR

Elektroniskā informācijas sistēma M-Bank

Pieslēgums
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī
bez maksas
SMS izziņa
bez maksas

Internetbanka

Pieslēgums
bez maksas
Cita īpašnieka konta pieslēgšana (uz pilnvaras pamata)
25 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī (neatkarīgi no kontu skaita)
bez maksas

Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi

Atsevišķie līdzekļi*

Ciparsertifikāts (tikai online)
10 EUR
DigiPass
60 EUR
Mobile DigiPass
40 EUR

*Ierīču maiņa, pārejot uz E-parakstu - bezmaksas

Enterprise Link (E-LINK)

Pieslēgums
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī
20 EUR

Enterprise Link PRO (E-LINK PRO)

Pieslēgums
50 EUR
Ikmēneša abonentmaksa (darījumu skaits mēnesī nav lielāks par 200)
50 EUR
Ikmēneša abonentmaksa (darījumu skaits mēnesī ir 200 un vairāk)
100 EUR

Elektroniskā informācijas sistēma M-Bank

Pieslēgums
bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī
bez maksas
SMS izziņa
bez maksas