DOKUMENTU UN IZZIŅU SAGATAVOŠANA, APSTRĀDE

Pilnvaras noformēšana
15 EUR
Maksājuma rīkojuma, kas satur testa atslēgu, reģistrācija (testa atslēgas pārbaude)
5 EUR
Personas, kura rīkojas uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata, pilnvaru sākotnējā pārbaude, kā arī mantojuma dokumentu pārbaude
50* EUR
Rīkojumu, pieprasījumu pieņemšana no personas, kura rīkojas uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata
20 EUR
Dokumenta tulkošana
100* EUR + faktiskie izdevumi
Dokumentu kopēšana
1* EUR par lappusi
Komisijas maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu
100 EUR
Pieprasījums par personas datus apstrādi**
50* EUR

* Komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” spēkā esošām normām

** Saskaņā ar Vispārīgo patērētāju datu aizsardzības regulu. Pirmā pieprasījuma apstrāde ir bezmaksas

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

Standarta izziņa (par norēķinu konta esamību Bankā un/vai līdzekļu atlikumu norēķinu kontā)
30 EUR (PVN iekļauts)
Nestandarta izziņa
30 EUR par lappusi, min 60 EUR (PVN iekļauts)
Izziņa par slēgta klienta kontu (1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot standarta izziņas tarifu)
120 EUR (PVN iekļauts)
Bankas rekomendācijas vēstule
100 EUR (PVN iekļauts)
Izziņas notariāla apstiprināšana
65* EUR
Izziņas īstuma apliecināšana (legalizācija)
100* EUR + faktiskie izdevumi, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu
Papildu tarifs par steidzamo izziņas sagatavošanu**
100 EUR (PVN iekļauts)
Izziņas / dokumenta kopija
15 EUR (PVN iekļauts)
Klienta pilnvaru pārbaude vai faktiska statusa pārbaude publiskajos reģistros
15 EUR (PVN iekļauts) + faktiskie izdevumi
Klienta darījuma statusa pārbaude publiskajā reģistrā
10 EUR + faktiskie izdevumi

*komisijas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

**1 darba diena, bankas darba laikā

Izrakstu par konta stāvokli sagatavošana un izsniegšana

Konta izraksts par laika periodu līdz 1 gadam pēc pieprasījuma Bankā
5 EUR par lappusi
Konta izraksts par laika periodu virs 1 gada pēc pieprasījuma Bankā
5 EUR par lappusi, min 20 EUR
Slēgta klienta konta izraksts, tai skaitā par līdzekļu glabāšanas kontu pēc AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma izbeigšanās*
5 EUR par lappusi, min 50 EUR

* 1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot tarifus klientam ar spēkā esošu AS "Rietumu Banka" un Klienta līgumu

Korespondences sūtīšana

Dokumentu sūtīšana pa e-pastu vai faksu pēc klienta pieprasījuma
5 EUR
Korespondences sūtīšana ar “'Latvijas Pasts” starpniecību
5*EUR + faktiskie izdevumi
Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu
15*EUR + kurjera tarifs

* komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

Valsts ieņēmumu dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde

VID, zvērinātu tiesu izpildītāju un citu publisko tiesību subjektu rīkojumu izpilde
20 EUR par dokumentu

Apstiprinājums par maksājuma rīkojuma izpildi (t.sk. SWIFT kopijas)

Apstiprinājums par viena maksājuma rīkojuma izpildi
10 EUR
Apstiprinājums par viena maksājuma rīkojuma izpildi slēgta klienta kontā
10 EUR, min 50 EUR
Pilnvaras noformēšana
15 EUR
Maksājuma rīkojuma, kas satur testa atslēgu, reģistrācija (testa atslēgas pārbaude)
5 EUR
Personas, kura rīkojas uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata, pilnvaru sākotnējā pārbaude, kā arī mantojuma dokumentu pārbaude
100* EUR
Rīkojumu, pieprasījumu pieņemšana no personas, kura rīkojas uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata
20 EUR
Dokumenta tulkošana
100* EUR + faktiskie izdevumi
Dokumentu kopēšana
1* EUR par lappusi
Komisijas maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu
500 EUR
Pieprasījums par personas datus apstrādi**
50* EUR

* Komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” spēkā esošām normām

** Saskaņā ar Vispārīgo patērētāju datu aizsardzības regulu. Pirmā pieprasījuma apstrāde ir bezmaksas

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

Standarta izziņa (par norēķinu konta esamību Bankā un/vai līdzekļu atlikumu norēķinu kontā)
50 EUR (PVN iekļauts)
Nestandarta izziņa
150 EUR par lappusi (PVN iekļauts)
Izziņa par slēgta klienta kontu (1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot standarta izziņas tarifu)
550 EUR (PVN iekļauts)
Bankas rekomendācijas vēstule
200 EUR (PVN iekļauts)
Izziņas notariāla apstiprināšana
100* EUR
Izziņas īstuma apliecināšana (legalizācija)
100* EUR + faktiskie izdevumi, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu
Papildu tarifs par steidzamo izziņas sagatavošanu**
100 EUR (PVN iekļauts)
Izziņas / dokumenta kopija
30 EUR (PVN iekļauts)
Klienta pilnvaru pārbaude vai faktiska statusa pārbaude publiskajos reģistros
50 EUR (PVN iekļauts) + faktiskie izdevumi
Klienta darījuma statusa pārbaude publiskajā reģistrā
30 EUR + faktiskie izdevumi

*komisijas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

**1 darba diena, bankas darba laikā

Izrakstu par konta stāvokli sagatavošana un izsniegšana

Konta izraksts par laika periodu līdz 1 gadam pēc pieprasījuma Bankā
5 EUR par lappusi
Konta izraksts par laika periodu virs 1 gada pēc pieprasījuma Bankā
5 EUR par lappusi, min 50 EUR
Slēgta klienta konta izraksts, tai skaitā par līdzekļu glabāšanas kontu pēc AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma izbeigšanās*
5 EUR par lappusi, min 200 EUR

* 1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot tarifus klientam ar spēkā esošu AS "Rietumu Banka" un Klienta līgumu

Korespondences sūtīšana

Dokumentu sūtīšana pa e-pastu vai faksu pēc klienta pieprasījuma
5 EUR
Korespondences sūtīšana ar “'Latvijas Pasts” starpniecību
5*EUR + faktiskie izdevumi
Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu
15*EUR + kurjera tarifs

* komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

Uzturēšanās atļauja

Atbalsts uzturēšanās atļaujas saņemšanas procesā (visiem ģimenes locekļiem)
1500* EUR
Pakalpojumi, kas saistīti ar uzturēšanās atļaujas ikgadējo pagarināšanu (visiem ģimenes locekļiem)
800* EUR

*komisijas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar LR Likumu par pievienotās vērtības nodokli

Ielūgumu uz Latviju noformēšana (vīzu atbalsts)

Ielūgums klientam
100 * EUR
Ielūgums klienta ģimenes locekļiem
40 * EUR par personu
Papildu komisija par steidzamu noformēšanu
75 * EUR

*komisijas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar LR Likumu par pievienotās vērtības nodokli

Valsts ieņēmumu dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde

VID, zvērinātu tiesu izpildītāju un citu publisko tiesību subjektu rīkojumu izpilde
100 EUR par dokumentu

Apstiprinājums par maksājuma rīkojuma izpildi (t.sk. SWIFT kopijas)

Apstiprinājums par viena maksājuma rīkojuma izpildi
10 EUR
Apstiprinājums par viena maksājuma rīkojuma izpildi slēgta klienta kontā
10 EUR, min 50 EUR
Ar uzņēmuma dibinātāju maiņu saistītu izmaiņu reģistrācija, ja jaunais dibinātājs ir LR rezidents
50 EUR
Ar uzņēmuma dibinātāju maiņu saistītu izmaiņu reģistrācija, ja jaunais dibinātājs ir LR nerezidents
100 EUR
Citu grozījumu reģistrēšana klienta juridiskajos dokumentos
10 EUR
Maksājuma rīkojuma, kas satur testa atslēgu, reģistrācija (testa atslēgas pārbaude)
5 EUR
Personas, kura rīkojas uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata, pilnvaru sākotnējā pārbaude
50* EUR
Dokumenta tulkošana
100* EUR + faktiskie izdevumi
Dokumentu kopēšana
1* EUR par lappusi
Komisijas maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu
500 EUR
Rīkojumu, pieprasījumu pieņemšana no personas, kura rīkojas uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata
20 EUR

* Komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” spēkā esošām normām

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

Standarta izziņa (par norēķinu konta esamību Bankā un/vai līdzekļu atlikumu norēķinu kontā)
30 EUR (PVN iekļauts)
Nestandarta izziņa
30 EUR par lappusi, min 60 EUR (PVN iekļauts)
Izziņa par slēgta klienta kontu, ja kompānijas pamata daļas īpašnieks ir Latvijas rezidents (1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot standarta izziņas tarifu)
150 EUR (PVN iekļauts)
Izziņa par slēgta klienta kontu, ja kompānijas pamata daļas īpašnieks ir Latvijas nerezidents (1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot standarta izziņas tarifu)
550 EUR (PVN iekļauts)
Bankas rekomendācijas vēstule
100 EUR (PVN iekļauts)
Atbilde uz auditora pieprasījumu
150 EUR (PVN iekļauts)
Informācijas sniegšana auditoriem pēc sadarbības pārtraukšanas ar klientu
600 EUR (PVN iekļauts)
Izziņas notariāla apstiprināšana
65* EUR
Izziņas īstuma apliecināšana (legalizācija)
100* EUR + faktiskie izdevumi, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu
Papildu tarifs par steidzamo izziņas sagatavošanu**
100 EUR (PVN iekļauts)
Izziņas / dokumenta kopija
15 EUR (PVN iekļauts)
Klienta pilnvaru pārbaude vai faktiska statusa pārbaude publiskajos reģistros
15 EUR (PVN iekļauts) + faktiskie izdevumi
Klienta darījuma statusa pārbaude publiskajā reģistrā
10 EUR + faktiskie izdevumi

*komisijas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

**1 darba diena, bankas darba laikā

Izrakstu par konta stāvokli sagatavošana un izsniegšana

Konta izraksts par laika periodu līdz 1 gadam pēc pieprasījuma Bankā
5 EUR par lappusi
Konta izraksts par laika periodu virs 1 gada pēc pieprasījuma Bankā
5 EUR par lappusi, min 20 EUR
Slēgta klienta konta izraksts, tai skaitā par līdzekļu glabāšanas kontu pēc AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma izbeigšanās*
5 EUR par lappusi, min 50 EUR

* 1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot tarifus klientam ar spēkā esošu AS "Rietumu Banka" un Klienta līgumu

Korespondences sūtīšana

Dokumentu sūtīšana pa e-pastu vai faksu pēc klienta pieprasījuma
5 EUR
Korespondences sūtīšana ar “'Latvijas Pasts” starpniecību
5*EUR + faktiskie izdevumi
Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu
15*EUR + kurjera tarifs

* komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

Valsts ieņēmumu dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde

VID, zvērinātu tiesu izpildītāju un citu publisko tiesību subjektu rīkojumu izpilde
40 EUR par dokumentu

Apstiprinājums par maksājuma rīkojuma izpildi (t.sk. SWIFT kopijas)

Apstiprinājums par viena maksājuma rīkojuma izpildi
10 EUR
Apstiprinājums par viena maksājuma rīkojuma izpildi slēgta klienta kontā
10 EUR, min 50 EUR
Ar kompānijas dibinātāju maiņu saistītu izmaiņu reģistrācija (par katru jaunu patiesā labuma guvēju, kura līdzdalība ir 25% un vairāk)
100 EUR
Citu grozījumu reģistrēšana klienta juridiskajos dokumentos
20 EUR
Maksājuma rīkojuma, kas satur testa atslēgu, reģistrācija (testa atslēgas pārbaude)
5 EUR
Personas, kura rīkojas uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata, pilnvaru sākotnējā pārbaude
100* EUR
Dokumenta tulkošana
100* EUR + faktiskie izdevumi
Dokumentu kopēšana
1* EUR par lappusi
Komisijas maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu
500 EUR
Rīkojumu, pieprasījumu pieņemšana no personas, kura rīkojas uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata
20 EUR

* Komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” spēkā esošām normām

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

Standarta izziņa (par norēķinu konta esamību Bankā un/vai līdzekļu atlikumu norēķinu kontā)
50 EUR (PVN iekļauts)
Nestandarta izziņa
150 EUR par lappusi (PVN iekļauts)
Izziņa par slēgta klienta kontu (1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot standarta izziņas tarifu)
550 EUR (PVN iekļauts)
Bankas rekomendācijas vēstule
200 EUR (PVN iekļauts)
Atbilde uz auditora pieprasījumu
200 EUR (PVN iekļauts)
Informācijas sniegšana auditoriem pēc sadarbības pārtraukšanas ar klientu
600 EUR (PVN iekļauts)
Izziņas notariāla apstiprināšana
100* EUR
Izziņas īstuma apliecināšana (legalizācija)
100* EUR + faktiskie izdevumi, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu
Papildu tarifs par steidzamo izziņas sagatavošanu**
100 EUR (PVN iekļauts)
Izziņas / dokumenta kopija
30 EUR (PVN iekļauts)
Klienta pilnvaru pārbaude vai faktiska statusa pārbaude publiskajos reģistros
50 EUR (PVN iekļauts) + faktiskie izdevumi
Klienta darījuma statusa pārbaude publiskajā reģistrā
30 EUR + faktiskie izdevumi

*komisijas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

**1 darba diena, bankas darba laikā

Izrakstu par konta stāvokli sagatavošana un izsniegšana

Konta izraksts par laika periodu līdz 1 gadam pēc pieprasījuma Bankā
5 EUR par lappusi
Konta izraksts par laika periodu virs 1 gada pēc pieprasījuma Bankā
5 EUR par lappusi, min 50 EUR
Slēgta klienta konta izraksts, tai skaitā par līdzekļu glabāšanas kontu pēc AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma izbeigšanās*
5 EUR par lappusi, min 200 EUR

* 1 mēneša laikā no slēgšanas – piemērojot tarifus klientam ar spēkā esošu AS "Rietumu Banka" un Klienta līgumu

Korespondences sūtīšana

Dokumentu sūtīšana pa e-pastu vai faksu pēc klienta pieprasījuma
5 EUR
Korespondences sūtīšana ar “'Latvijas Pasts” starpniecību
5*EUR + faktiskie izdevumi
Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu
15*EUR + kurjera tarifs

* komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

Ielūgumu uz Latviju noformēšana (vīzu atbalsts)

Ielūgums klientam
100 * EUR
Papildu komisija par steidzamu noformēšanu
75 * EUR

*komisijas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar LR Likumu par pievienotās vērtības nodokli

Valsts ieņēmumu dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde

VID, zvērinātu tiesu izpildītāju un citu publisko tiesību subjektu rīkojumu izpilde
100 EUR par dokumentu

Apstiprinājums par maksājuma rīkojuma izpildi (t.sk. SWIFT kopijas)

Apstiprinājums par viena maksājuma rīkojuma izpildi
10 EUR
Apstiprinājums par viena maksājuma rīkojuma izpildi slēgta klienta kontā
10 EUR, min 50 EUR