Ieguldījumu pārvaldīšana

Komisijas par portfeļu pārvaldīšanu
Individuālie nosacījumi
Finanšu instrumentu konta apkalpošana1
0.2 % gadā

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi Brokeru pakalpojumu komisiju sadaļā). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības, ja vien nav panākta cita vienošanās

Akcijas

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas (konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots

Eirozonas valstis (izņemot Īriju, Itāliju, Spāniju)
0.2%, min 30 EUR
Īrija, Itālija, Spānija
0.2%, min 75 EUR
ASV, ja akciju cena:
 
   līdz 1 USD
0.5%, min 70 USD
   1.01-3 USD
0.5%, min 50 USD
   no 3.01 USD
0.02 USD par akciju, min 30 USD
Lielbritānija
0.2%, min 40 GBP/ EUR/ USD
LSE IOB (GDR's)
0.18%, min 50 USD
Šveice
0.2%, min 40 CHF
Zviedrija
0.2%, min 450 SEK
Dānija
0.2%, min 200 DKK (tiek ieturēta euro valūtā)
Kanāda
0.025 CAD par akciju, min 30 CAD
Japāna
0.2%, min 7 000 JPY
Honkonga
0.45%, min 400 HKD
Austrālija
0.2%, min 75 AUD (tiek ieturēta euro valūtā)
Norvēģija
0.25%, min 400 NOK
Xetra Frankfurt (+ akcijas GDR)
2%, min 100 EUR

Parādsaistības

Valsts parādsaistības (EUR)
0.05%, min 40 EUR
Valsts parādsaistības (USD)
0.05%, min 40 USD
Korporatīvas parādsaistības (EUR)
0.08%, min 40 EUR
Korporatīvas parādsaistības (USD)
0.08%, min 40 USD

Komisijas par portfeļu pārvaldīšanu
Individuālie nosacījumi
Finanšu instrumentu konta apkalpošana1
0.2 % gadā

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi Brokeru pakalpojumu komisiju sadaļā). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības, ja vien nav panākta cita vienošanās

Akcijas

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas (konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots

Eirozonas valstis (izņemot Īriju, Itāliju, Spāniju)
0.2%, min 30 EUR
Īrija, Itālija, Spānija
0.2%, min 75 EUR
ASV, ja akciju cena:
 
   līdz 1 USD
0.5%, min 70 USD
   1.01-3 USD
0.5%, min 50 USD
   no 3.01 USD
0.02 USD par akciju, min 30 USD
Lielbritānija
0.2%, min 40 GBP/ EUR/ USD
LSE IOB (GDR's)
0.18%, min 50 USD
Šveice
0.2%, min 40 CHF
Zviedrija
0.2%, min 450 SEK
Dānija
0.2%, min 200 DKK (tiek ieturēta euro valūtā)
Kanāda
0.025 CAD par akciju, min 30 CAD
Japāna
0.2%, min 7 000 JPY
Honkonga
0.45%, min 400 HKD
Austrālija
0.2%, min 75 AUD (tiek ieturēta euro valūtā)
Norvēģija
0.25%, min 400 NOK
Xetra Frankfurt (+ akcijas GDR)
2%, min 100 EUR

Parādsaistības

Valsts parādsaistības (EUR)
0.05%, min 40 EUR
Valsts parādsaistības (USD)
0.05%, min 40 USD
Korporatīvas parādsaistības (EUR)
0.08%, min 40 EUR
Korporatīvas parādsaistības (USD)
0.08%, min 40 USD

Komisijas par portfeļu pārvaldīšanu
Individuālie nosacījumi
Finanšu instrumentu konta apkalpošana1
0.2 % gadā

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi Brokeru pakalpojumu komisiju sadaļā). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības, ja vien nav panākta cita vienošanās

Akcijas

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas (konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots

Eirozonas valstis (izņemot Īriju, Itāliju, Spāniju)
0.2%, min 30 EUR
Īrija, Itālija, Spānija
0.2%, min 75 EUR
ASV, ja akciju cena:
 
   līdz 1 USD
0.5%, min 70 USD
   1.01-3 USD
0.5%, min 50 USD
   no 3.01 USD
0.02 USD par akciju, min 30 USD
Lielbritānija
0.2%, min 40 GBP/ EUR/ USD
LSE IOB (GDR's)
0.18%, min 50 USD
Šveice
0.2%, min 40 CHF
Zviedrija
0.2%, min 450 SEK
Dānija
0.2%, min 200 DKK (tiek ieturēta euro valūtā)
Kanāda
0.025 CAD par akciju, min 30 CAD
Japāna
0.2%, min 7 000 JPY
Honkonga
0.45%, min 400 HKD
Austrālija
0.2%, min 75 AUD (tiek ieturēta euro valūtā)
Norvēģija
0.25%, min 400 NOK
Xetra Frankfurt (+ akcijas GDR)
2%, min 100 EUR

Parādsaistības

Valsts parādsaistības (EUR)
0.05%, min 40 EUR
Valsts parādsaistības (USD)
0.05%, min 40 USD
Korporatīvas parādsaistības (EUR)
0.08%, min 40 EUR
Korporatīvas parādsaistības (USD)
0.08%, min 40 USD

Komisijas par portfeļu pārvaldīšanu
Individuālie nosacījumi
Finanšu instrumentu konta apkalpošana1
0.2 % gadā

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi Brokeru pakalpojumu komisiju sadaļā). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības, ja vien nav panākta cita vienošanās

Akcijas

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas (konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots

Eirozonas valstis (izņemot Īriju, Itāliju, Spāniju)
0.2%, min 30 EUR
Īrija, Itālija, Spānija
0.2%, min 75 EUR
ASV, ja akciju cena:
 
   līdz 1 USD
0.5%, min 70 USD
   1.01-3 USD
0.5%, min 50 USD
   no 3.01 USD
0.02 USD par akciju, min 30 USD
Lielbritānija
0.2%, min 40 GBP/ EUR/ USD
LSE IOB (GDR's)
0.18%, min 50 USD
Šveice
0.2%, min 40 CHF
Zviedrija
0.2%, min 450 SEK
Dānija
0.2%, min 200 DKK (tiek ieturēta euro valūtā)
Kanāda
0.025 CAD par akciju, min 30 CAD
Japāna
0.2%, min 7 000 JPY
Honkonga
0.45%, min 400 HKD
Austrālija
0.2%, min 75 AUD (tiek ieturēta euro valūtā)
Norvēģija
0.25%, min 400 NOK
Xetra Frankfurt (+ akcijas GDR)
2%, min 100 EUR

Parādsaistības

Valsts parādsaistības (EUR)
0.05%, min 40 EUR
Valsts parādsaistības (USD)
0.05%, min 40 USD
Korporatīvas parādsaistības (EUR)
0.08%, min 40 EUR
Korporatīvas parādsaistības (USD)
0.08%, min 40 USD