DOKUMENTĀRĀS OPERĀCIJAS

Izvēlētā tipa klientiem informācija par tarifiem nav pieejama. Lūdzu, izvēlieties citus parametrus.
Izvēlētā tipa klientiem informācija par tarifiem nav pieejama. Lūdzu, izvēlieties citus parametrus.

Importa akreditīvs (AS "Rietumu Banka" klients ir pircējs)

Iesnieguma izskatīšana
sākot no 200 EUR
Akreditīva atvēršana ar naudas nodrošinājumu
0.2 %, min 200 EUR
Akreditīva atvēršana bez naudas nodrošinājuma
0.2 %, min 200 EUR + riska komisijas pēc vienošanās
Izmaiņas akreditīva noteikumos
100 EUR
Akreditīva summas palielinājums
0.2 % no palielinājuma summas
Akreditīva pirmstermiņa anulēšana
100 EUR
Dokumentārā komisija
0.2 %, min 200 EUR
Soda maksa par nepareizi noformētiem dokumentiem
100 EUR
Maksājumu termiņu kontrole (akreditīviem ar atlikto maksājumu)
0.1 %, min 200 EUR ceturksnī

Eksporta akreditīvs (AS "Rietumu Banka" klients ir pārdevējs)

Iepriekšējs akreditīva paziņojums
100 EUR
Akreditīva paziņojums
0.1 %, min 200 EUR
Paziņojums par akreditīva nosacījumu izmaiņām
100 EUR
Paziņojums par akreditīva summas palielinājumu
0.1 % no palielinājuma summas, min 100 EUR
Dokumentārā komisija
0.2 %, min 200 EUR
Akreditīva pārvešana
pēc vienošanās, min 250 EUR
Akreditīva apstiprināšana
pēc vienošanās
Dokumentu negociācija (izpirkšana)
pēc vienošanās
Maksājumu termiņu kontrole (akreditīviem ar atlikto maksājumu)
0.1 %, min 200 EUR ceturksnī
Akreditīva summas asignējuma noformēšana
0.1 %, min 250 EUR
Akreditīva summas asignējuma paziņojums
0.1 %, min 250 EUR
Dokumentu iepriekšēja pārbaude
250 EUR par katru komplektu

Importa garantija

Garantijas pieteikuma izskatīšana ar naudas nodrošinājumu
sākot no 100 EUR
Garantijas pieteikuma izskatīšana bez naudas nodrošinājuma
pēc vienošanās, min 500 EUR
Garantijas izsniegšana ar naudas nodrošinājumu
sākot no 1 % gadā, min 250 EUR
Garantijas izsniegšana bez naudas nodrošinājuma
pēc vienošanās
Izmaiņas garantijas noteikumos
100 EUR
Garantijas summas palielinājums
0.2 % no palielinājuma summas, min 100 EUR
Garantijas pirmstermiņa anulēšana
100 EUR
Maksājuma prasības apstrāde un apmaksa
0.2 %, min 200 EUR

Eksporta garantija

Garantijas paziņojums
0,1 %, min 200 EUR
Paziņojums par garantijas izmaiņām
100 EUR
Paziņojums par garantijas summas palielinājumu
0,1 % no palielinājuma summas, min 100 EUR
Garantijas pirmstermiņa anulēšana
100 EUR
Maksājuma prasības nosūtīšana klienta uzdevumā
0,2 %, min 200 EUR

Importa dokumentu inkaso (AS "Rietumu Banka" klients ir pircējs)

Dokumentu inkaso paziņojums
100 EUR
Dokumentu izsniegšana klientam saskaņā ar inkaso nosacījumiem
0.2 %, min 100 EUR
Neapmaksāto dokumentu atgriešana
100 EUR

Eksporta dokumentu inkaso (AS "Rietumu Banka" klients ir pārdevējs)

Dokumentu inkaso pieņemšana
0.2 %, min 100 EUR
Inkaso uzdevuma izmaiņas
100 EUR
Neapmaksātu dokumentu atgriešana
100 EUR

Citi ar dokumentārajām operācijām saistīti tarifi

Dokumentu pārsūtīšana
kurjera tarifs + 15*EUR
Papildus SWIFT ziņojumu nosūtīšana
25 EUR

* komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”

Importa akreditīvs (AS "Rietumu Banka" klients ir pircējs)

Iesnieguma izskatīšana
sākot no 200 EUR
Akreditīva atvēršana ar naudas nodrošinājumu
0.2 %, min 200 EUR
Akreditīva atvēršana bez naudas nodrošinājuma
0.2 %, min 200 EUR + riska komisijas pēc vienošanās
Izmaiņas akreditīva noteikumos
100 EUR
Akreditīva summas palielinājums
0.2 % no palielinājuma summas
Akreditīva pirmstermiņa anulēšana
100 EUR
Dokumentārā komisija
0.2 %, min 200 EUR
Soda maksa par nepareizi noformētiem dokumentiem
100 EUR
Maksājumu termiņu kontrole (akreditīviem ar atlikto maksājumu)
0.1 %, min 200 EUR ceturksnī

Eksporta akreditīvs (AS "Rietumu Banka" klients ir pārdevējs)

Iepriekšējs akreditīva paziņojums
100 EUR
Akreditīva paziņojums
0.1 %, min 200 EUR
Paziņojums par akreditīva nosacījumu izmaiņām
100 EUR
Paziņojums par akreditīva summas palielinājumu
0.1 % no palielinājuma summas, min 100 EUR
Dokumentārā komisija
0.2 %, min 200 EUR
Akreditīva pārvešana
pēc vienošanās, min 250 EUR
Akreditīva apstiprināšana
pēc vienošanās
Dokumentu negociācija (izpirkšana)
pēc vienošanās
Maksājumu termiņu kontrole (akreditīviem ar atlikto maksājumu)
0.1 %, min 200 EUR ceturksnī
Akreditīva summas asignējuma noformēšana
0.1 %, min 250 EUR
Akreditīva summas asignējuma paziņojums
0.1 %, min 250 EUR
Dokumentu iepriekšēja pārbaude
250 EUR par katru komplektu

Importa garantija

Garantijas pieteikuma izskatīšana ar naudas nodrošinājumu
sākot no 100 EUR
Garantijas pieteikuma izskatīšana bez naudas nodrošinājuma
pēc vienošanās, min 500 EUR
Garantijas izsniegšana ar naudas nodrošinājumu
sākot no 1 % gadā, min 250 EUR
Garantijas izsniegšana bez naudas nodrošinājuma
pēc vienošanās
Izmaiņas garantijas noteikumos
100 EUR
Garantijas summas palielinājums
0.2 % no palielinājuma summas, min 100 EUR
Garantijas pirmstermiņa anulēšana
100 EUR
Maksājuma prasības apstrāde un apmaksa
0.2 %, min 200 EUR

Eksporta garantija

Garantijas paziņojums
0,1 %, min 200 EUR
Paziņojums par garantijas izmaiņām
100 EUR
Paziņojums par garantijas summas palielinājumu
0,1 % no palielinājuma summas, min 100 EUR
Garantijas pirmstermiņa anulēšana
100 EUR
Maksājuma prasības nosūtīšana klienta uzdevumā
0,2 %, min 200 EUR

Importa dokumentu inkaso (AS "Rietumu Banka" klients ir pircējs)

Dokumentu inkaso paziņojums
100 EUR
Dokumentu izsniegšana klientam saskaņā ar inkaso nosacījumiem
0.2 %, min 100 EUR
Neapmaksāto dokumentu atgriešana
100 EUR

Eksporta dokumentu inkaso (AS "Rietumu Banka" klients ir pārdevējs)

Dokumentu inkaso pieņemšana
0.2 %, min 100 EUR
Inkaso uzdevuma izmaiņas
100 EUR
Neapmaksātu dokumentu atgriešana
100 EUR

Citi ar dokumentārajām operācijām saistīti tarifi

Dokumentu pārsūtīšana
kurjera tarifs + 15*EUR
Papildus SWIFT ziņojumu nosūtīšana
25 EUR

* komisijas maksas summa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”