Rietumu Bankas darba rezultāti trešajā ceturksnī

27 novembris 2020, 17:00

Publicēts Rietumu Bankas un Rietumu Koncerna finanšu pārskats par 2020. gada III ceturksni.

Saskaņā ar pārskata datiem bankas tīrā peļņa deviņos mēnešos sasniedza 18,1 miljonu eiro, bet trešajā ceturksnī banka nopelnīja 8,4 miljonus eiro.

Bankas aktīvi uz 30.09.2020. bija 1,5 miljardi eiro, klientu noguldījumi 1,1 miljards eiro, kredīti 636 miljoni eiro, kapitāls un rezerves 318 miljoni eiro, – tādējādi visi galvenie Rietumu Bankas finanšu rādītāji liecina par stabilitāti.

Kapitāla atdeve (ROE) ir 7,89 %, aktīvu atdeve (ROA) 1,69 %. Likviditātes seguma  rādītāja līmenis, kas septembra beigās bija 349,35 %, tāpat kā iepriekš, ir vairākas reizes lielāks par regulatora noteikto normatīvu (100 %).

Komentējot šos rezultātus, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētājs Rolfs Fulss uzsvēra: „Gan pasaules, gan Latvijas ekonomika turpina darboties pandēmijas radītajos sarežģītajos apstākļos. Pašreizējās krīzes īpatnības veido īpaši specifisku situāciju dažādiem tirgiem un nozarēm. Uz ieņēmumu krituma fona tādās jomās kā brīvā laika pavadīšana, restorāni, tūrisms, pasažieru transports un tradicionālā tirdzniecība notiek stabila izaugsme vairākos citos segmentos, kas pielāgojušies pandēmijas apstākļiem, – turklāt to kļūst arvien vairāk.

Šajā situācijā īpaši svarīga ir uzņēmējdarbības aktivitāte un pārdomāta elastīga valsts politika, lai atbalstītu privāto biznesu, iekšējo tirgu kopumā un tā perspektīvās nozares. Mēs redzam, ka daudzi mūsu klienti strādā ļoti aktīvi, neatliekot attīstības jautājumu risināšanu, un banka viņus atbalsta, tostarp nodrošinot ekspertīzi un finanšu resursus.”

Pilns pārskats ir atrodams mūsu vietnē.
Tālāk

Rietumu Bankas pirmā pusgada darba rezultāti

Ir publicēts Rietumu bankas un koncerna 2020. gada otrā ceturkšņa finanšu pārskats.

28 augusts 2020, 14:00 Finanšu rezultāti