Jaunumi

Par izmaiņām tarifos

Sakarā ar to, ka Spānija ir ieviesusi Finanšu Darījumu nodokli finanšu transakcijām, sākot ar 27. janvāri, iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiks ieturēts nodoklis 0.2% apmērā.

19 janvāris 2021, 16:25 Izmaiņas tarifos

Par izmaiņām tarifos

Informējam, ka mainās atsevišķi tarifi kredītu apkalpošanai Latvijas rezidentiem (juridiskām personām – no 7. maija, fiziskām personām – no 28. maija).

27 aprīlis 2020, 00:00 Izmaiņas tarifos

Par izmaiņām tarifos

Informējam, ka no 14. aprīļa mainās virkne bankas komisijas maksu.

14 februāris 2020, 00:00 Izmaiņas tarifos

Par jaunajiem klientu monitoringa noteikumiem

Informējam, ka saskaņā ar Latvijas banku regulatora – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo Noteikumu Nr. 135 „Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvie noteikumi” stāšanos spēkā būtiski paplašinās klientu loks, par kuriem bankai regulāri jāveic padziļināta darbības un naudas līdzekļu izcelsmes avota analīze.

24 janvāris 2020, 00:00 Izmaiņas tarifos

Par izmaiņām Bankas tarifos

Informējam, ka no 2020. gada 18. februāra tiek ieviesti jauni tarifi par Rietumu Bankas klientu individuālu apkalpošanu.

18 decembris 2019, 16:15 Izmaiņas tarifos