Rietumu Bankas pirmā pusgada darba rezultāti

28 augusts 2020, 14:00

Ir publicēts Rietumu bankas un koncerna 2020. gada otrā ceturkšņa finanšu pārskats.

Saskaņā ar pārskatu bankas tīrā peļņa pirmajos sešos mēnešos bija 9,7 miljoni eiro. 

Visu pirmo pusgadu ir vērojama pozitīva dinamika visos galvenajos Rietumu Bankas finanšu rādītājos. 30.06.2020. bankas aktīvi bija 1,6 miljardi eiro, klientu noguldījumi – 1,2 miljardi eiro, aizdevumi – 656 miljoni eiro, kapitāls un rezerves – 305 miljoni eiro. 

Vislielākais īpatsvars ienākumu struktūrā ir procentu ienākumiem – 57 % (2019. gada jūnijā – 40 %). Absolūtā izteiksmē tīro procentu ienākumu pieaugums bija 7 %, bet tīro komisijas maksu ienākumu pieaugums – 17 %. 

Kapitāla atdeve (ROE) bija 6,45 %, aktīvu atdeve (ROA) – 1,22 %. Tiek uzturēts ļoti augsts likviditātes seguma rādītājs – 689,65 % (normatīvais minimums ir 100 %).

„Noslēdzot pirmo ceturksni, mēs, protams, paredzējām pandēmijas negatīvo ietekmi uz pasaules ekonomiku. Neizbēgama darījumu aktivitātes samazināšanās, arī mūsu klientu vidū, noveda pie vairāku svarīgu projektu apturēšanas un daļas biznesa plānu pagaidu „iesaldēšanas”. 

Tagad situācija ir mainījusies. Lai gan ir pāragri izteikt ilgtermiņa prognozes, mēs vērojam pozitīvas tendences ekonomikā un uzņēmējdarbības noskaņojumā Latvijā un Baltijā. Jaunu darījumu skaits palielinās. Banka saņem un izskata jaunus perspektīvus kredītu un investīciju projektus; par vairākiem no tiem jau ir pieņemti pozitīvi lēmumi un ir piešķirti finanšu resursi, kas nepieciešami uzņēmumu atjaunošanai un turpmākai attīstībai. Mēs turpināsim šo darbu, mums tam ir līdzekļi, vēlme, pieredze un, kas ir svarīgi, neatkarība vērtējumos un lēmumos,” saka Rietumu Bankas valdes priekšsēdētājs Rolfs Fulss.

Pilns pārskats atrodams mūsu tīmekļa vietnē.

Tālāk

Rietumu Bankas I ceturkšņa darbības rezultāti

Publicēts Rietumu Bankas un Rietumu Koncerna finanšu pārskats par 2020. gada I ceturksni.

27 maijs 2020, 00:00 Finanšu rezultāti