Rietumu Bankas I ceturkšņa darbības rezultāti

27 maijs 2020, 00:00

Publicēts Rietumu Bankas un Rietumu Koncerna finanšu pārskats par 2020. gada I ceturksni.

Saskaņā ar pārskatu bankas tīrā peļņa janvārī-martā sasniedza 6,9 miljonus eiro.

Bankas aktīvi bija 1,5 miljardi eiro, klientu noguldījumi – 1,2 miljardi eiro, kapitāls un rezerves – 285 miljoni eiro.

Stabilu dinamiku uzrāda kredītportfelis, kura attīstībai banka mērķtiecīgi strādā. Kopš gada sākuma aizdevumu apjoms ir palielinājies par 2,7%, savukārt martā, salīdzinot ar februāri, pieaugums bija 1,3%. Kopējais portfeļa apjoms sasniedza 655 miljonus eiro.

Banka uztur augstu aktīvu diversifikācijas līmeni; to struktūrā ir palielinājies aizdevumu un augstā līmeņa vērtspapīru īpatsvars.

Tradicionāli augsti ir rādītāji, kas liecina par Rietumu Bankas stabilitāti un tās darbības efektivitāti. Kapitāla atdeve (ROE) bija 9,14%, aktīvu atdeve (ROA) 1,71%. Tiek uzturēts ļoti augsts likviditātes seguma rādītājs 816,58% (normatīvais minimums – 100 %).

„Esam pilnībā apmierināti ar ceturkšņa rezultātiem, kas apliecina, ka banka turpina veiksmīgi attīstīties. Pirmajos trijos mēnešos gūtās peļņas apjoms pārsniedza mūsu prognozes, kas pamatojās uz konservatīvās pieejas, tostarp ņemot vērā pandēmijas izraisītās krīzes ietekmi uz ekonomiku. Ir skaidrs, ka šī negatīvā ietekme skaidri izpaudīsies otrajā un, iespējams, nākamajos ceturkšņos. Tajā pašā laikā mēs redzam arī pozitīvus signālus, kas norāda uz atjaunošanos vairākos segmentos, apturēto projektu atsākšanu, darba turpināšanu iepriekš iecerēto plānu realizācijai. Uzņēmējdarbības atjaunošanai pēckrīzes periodā būs nepieciešami finanšu resursi, kuri Rietumu Bankai ir un kuri ir pieejami mūsu klientiem,” teica Rietumu Bankas valdes priekšsēdētājs Rolfs Fulss. 

Pilns ceturkšņa pārskats ir pieejams mūsu mājas lapā.


Tālāk

Ir notikusi Rietumu Bankas akcionāru sapulce

Šodien ir notikusi ik gada AS «Rietumu Banka» akcionāru sapulce.

5 maijs 2020, 00:00 Finanšu rezultāti