Rietumu Bankas darbības rezultāti pirmajā ceturksnī

31 maijs 2022, 18:30

Ir publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2022. gada pirmo ceturksni.

Bankas aktīvi uz 31.03.2022 bija 1.5 miljardi eiro, klientu noguldījumi 1.1 miljardi eiro, kredītu portfelis 648 miljoni eiro, kapitāls un rezerves 330 miljoni eiro.

Pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar gada sākumu, virkne bankas finanšu rādītāju nedaudz samazinājās, ko izraisīja ģeopolitisko faktoru, saistīto pirmkārt ar kara darbībām Ukrainā, negatīvā ietekme uz pasaules ekonomiku un uzņēmējdarbību.

Analizējot situāciju un izvērtējot pašreizējo tendenču potenciālo attīstību un to ietekmi uz ekonomiku, Rietumu Banka martā ir veikusi preventīvos uzkrājumus daļai iepriekš izsniegto kredītu. Ņemot vērā šos uzkrājumus, bankas tīrā peļņa pirmajā ceturksnī bija 517 tūkstoši eiro.

Tajā pat laikā likviditātes seguma rādītājs joprojām atrodas augsta līmeni, sasniedzot  334.98%, kas vairākkārt pārsniedz regulatora noteikto normatīvu (100%). Kopējais kapitāla rādītājs ir 24,23%.

Komentējot šos rezultātus, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja teica: «Kara konflikts Eiropā un starptautiskās sabiedrības piemērotie pasākumi ar mērķi to izbeigt izraisīja šoku visās ekonomikas jomās un nozarēs. Tomēr mēs redzam, ka jau aprīlī-maijā klienti sāka veiksmīgi adaptēt savu biznesu mainīgiem apstākļiem. Mēs viņus noteikti atbalstām, kā arī turpinām izskatīt pieteikumus jaunu perspektīvu biznesa projektu finansēšanai. Uzskatām, ka pašreizējās makroekonomiskās grūtības apskatāmā nākotnē tiks pārvarētas. Banka turpina strādāt ar peļņu un apkalpot savu klientu darījumus ierastā kārtībā».

Pilns ziņojums ir apskatāms mūsu vietnē.

Tālāk

Publicēts Rietumu Bankas auditēts gada pārskats

Publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2021. gadu un auditora – uzņēmuma BDO Latvia – atzinums.

31 marts 2022, 18:00 Finanšu rezultāti