Publicēts Rietumu Bankas auditēts gada pārskats

31 marts 2022, 18:00

Publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2021. gadu un auditora – uzņēmuma BDO Latvia – atzinums.

Ar pārskatu var iepazīties mūsu tīmekļa vietnē.
Tālāk

Forbes raksts par Jeļenu Buraju

Ar Forbes redakcijas atļauju publicējam rakstu «Strukturēšanas eksperte», kas ir veltīts Rietumu Bankas valdes priekšsēdētājai Jeļenai Burajai.

24 marts 2022, 11:09 Finanšu rezultāti