Rietumu Bankas auditētā peļņa 2020. gadā pārsniedza 18 miljonus eiro

5 februāris 2021, 18:00

Publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2020. gadu un auditora – uzņēmuma BDO Latvia – atzinums.

Saskaņā ar pārskatu Rietumu Bankas tīrā peļņa 2020. gadā bija 18,1 miljoni eiro, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā, 2019. gada, rezultātiem.  

Globālās ekonomikas lejupslīdes un nenoteiktības apstākļos pandēmijas laikā banka demonstrē stabilitāti un pārliecinošus finanšu rādītājus.

Bankas aktīvi 31.12.2020. bija 1,5 miljardi eiro, klientu noguldījumi ‒ 1,1 miljards eiro, kapitāls un rezerves ‒ 324 miljoni eiro.

Rietumu Bankas galvenie darbības efektivitātes rādītāji atrodas nemainīgi augstā līmenī. Aktīvu atdeve (ROA) pēc nodokļiem ir 1,25 %, kapitāla atdeve (ROE) pēc nodokļiem 5,84 %, kapitāla pietiekamības rādītājs 22,76 %.

Rietumu Banka turpina koncentrēties uz sadarbību ar lieliem uzņēmumiem un turīgām privātpersonām no Baltijas valstīm un ES. Perspektīvu un liela mēroga biznesa projektu īstenošanai banka klientiem nodrošina gan finanšu resursus, gan kvalitatīvu ekspertīzi, kas balstīta uz profesionālismu un sadarbības pieredzi ar dažādu nozaru starptautiskiem uzņēmumiem.

Rietumu Bankas valdes priekšsēdētājs Rolfs Fulss uzsver:

„Kopā ar citām ekonomikas nozarēm un sabiedrību mēs piedzīvojam pārmaiņu periodu, vēl nebijušus notikumus un ierobežojumus, kuru ietekme ir jūtama visā pasaulē. Tradicionālos uzņēmējdarbības veidus un metodes aizstāj citi – principiāli jauni un inovatīvi. Pandēmijas izraisītās transformācijas notiek visās nozarēs – no izklaides un medicīnas līdz izglītībai un lauksaimniecībai. Biznesa izaugsmei un attīstībai šajos apstākļos ir nepieciešams profesionāls un stabils finanšu partneris, kas varētu to atbalstīt un palīdzētu piesaistīt resursus, kas nepieciešami pārejai uz aktuālajiem 21. gadsimta ekonomikas modeļiem, uz nākotnes ekonomiku. To apliecina mūsu pašreizējā pieredze darbā ar reālā sektora uzņēmumiem.”

Banka aktīvi atver kontus jauniem klientiem, nodrošinot viņiem finanšu servisu un resursus, atbalstot projektus tādās jomās kā dzīvojamais un komerciālais nekustamais īpašums, ražošana, pārstrāde, tirdzniecība, lauksaimniecība, finanšu pakalpojumi, kā arī citās nozarēs.

Kreditēšana un biznesa finansēšana joprojām ir svarīgākās Rietumu Bankas prioritātes. Izsniegto kredītu apjoms gada beigās sasniedza 606 miljonus eiro, vienlaikus saglabājot ļoti augstu kredītportfeļa kvalitāti. Tajā pašā laikā banka ievēro savu tradicionālo konservatīvo politiku, diversificējot kredītportfeli pēc nozarēm, finansēto projektu skaita un apjoma, kas izskaidro tās labos un stabilos rezultātus pat vispārējas ekonomikas lejupslīdes apstākļos.

„Bankas klienti kreditēšanas jomā ir Baltijas valstu lielie un vidējie uzņēmumi, kuru lielākajai daļai ir pārdomāti un vērienīgi plāni izaugsmei un ieiešanai jaunos tirgos. Kredītportfeļa daļa tādās visvairāk krīzes skartajās nozarēs kā tūrisms, transports, viesnīcas un ēdināšana, ir neliela, tādēļ grūtības šajās jomās praktiski neietekmē pašreizējo portfeļa stāvokli. Mēs plānojam turpināt attīstīt kreditēšanu un redzam šajā darbā perspektīvas,” uzsver Rolfs Fulss.

Ar pilnu pārskata tekstu var iepazīties mūsu tīmekļa vietnē.
Tālāk

Rietumu Bankas darba rezultāti trešajā ceturksnī

Publicēts Rietumu Bankas un Rietumu Koncerna finanšu pārskats par 2020. gada III ceturksni.

27 novembris 2020, 17:00 Finanšu rezultāti