Rietumu Bankas darba rezultāti ceturtajā ceturksnī

26 februāris 2021, 14:00

Publicēts Rietumu Bankas un Rietumu Koncerna finanšu pārskats par 2020. gada 4. ceturksni.

Saskaņā ar pārskata datiem bankas tīrā peļņa 2020. gadā sasniedza 18,1 miljonu eiro.

Bankas aktīvi uz 31.12.2020. bija 1,5 miljardi eiro, klientu noguldījumi 1,1 miljards eiro, kredīti 606 miljoni eiro, kapitāls un rezerves 324 miljoni eiro. Kapitāla atdeve (ROE) uz gada beigām bija 5,84%, aktīvu atdeve (ROA) 1,25%, kapitāla pietiekamības rādītājs 22.76%. Likviditātes seguma rādītāja līmenis, kas decembra beigās bija 458.72 %, tāpat kā iepriekš, ir vairākas reizes lielāks par regulatora noteikto normatīvu (100 %).

Pilns pārskats ir atrodams mūsu vietnē.
Tālāk

Rietumu Bankas auditētā peļņa 2020. gadā pārsniedza 18 miljonus eiro

Publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2020. gadu un auditora – uzņēmuma BDO Latvia – atzinums.

5 februāris 2021, 18:00 Finanšu rezultāti