Noteikti konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” atbalstāmie projekti

7 jūlijs 2023, 12:35

Ir noteikti ikgadējā Nākotnes Atbalsta fonda konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” ietvaros atbalstāmie projekti.

Fonda finansējumu sakrālo priekšmetu restaurācijai saņems astoņas baznīcas, kuras atrodas dažādos Latvijas reģionos. Kopējā finansējuma summa ir 25 000 eiro.

Konkursu “Latvijas sakrālais mantojums” Rietumu Bankas dibinātais Nākotnes Atbalsta fonds sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) šogad ir rīkojis jau desmito reizi. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz draudzes varēja iesniegt pieteikumus tieši kustamu sakrālu priekšmetu (objektu) saglabāšanai un kvalitatīvai restaurācijai.

Kā atzīmē Nākotnes Atbalsta fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna: “Iepriekšējos gados esam daudz atbalstījuši baznīcu ēku, to konstrukciju elementu un iekštelpu renovāciju, kā arī palīdzējuši restaurēt un saglabāt tajās atrodošās sakrālās kultūras vērtības – vitrāžas, altārus, ikonas, gleznas, ērģeles. Šoreiz vēlamies vērst sabiedrības uzmanību tieši kustamo kultūras objektu saglabāšanai. Tā ir vistrauslākā Latvijas kultūras mantojuma daļa, kura daļēji ir zudusi iepriekšējās desmitgadēs un savlaicīgi neveiktās restaurācijai dēļ ir apdraudēta arī mūsdienās. No savas puses mēs pieliksim visas pūles tam, lai šo situāciju uzlabotu, un aicinām tam pievērsties arī citus.”

Konkursa rezultātā tiks atbalstītas visu lielāko konfesiju baznīcas, kuras atrodas dažādos Latvijas reģionos:

  •  Lašu Evaņģēliski luteriskā baznīca – Augšdaugavas novads, Sēlija
  • Grīvas Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca – Daugavpils
  • Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca – Viļaka
  • Rīgas Svētās Trijādības pareizticīgo katedrāle – Rīga
  • Jēkabpils Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca – Jēkabpils
  • Drustu luterāņu baznīca – Smiltenes novads, Drustu pagasts
  • Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīca – Talsu novads, Rojas pagasts
  • Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams – Preiļu novads.  

Nākotnes Atbalsta fonds piešķirs šīm baznīcām līdzekļus, kuri nepieciešami altārgleznu, ikonu, ērģeļu, durvju un citu vērtīgu sakrālās kultūras objektu restaurācijai.

Projektus šī gada konkursam varēja iesniegt Latvijā reģistrētas visu konfesiju reliģiskās organizācijas, biedrības un citas bezpeļņas organizācijas laika periodā no 2023.gada 3.aprīļa līdz 15.maijam. Vienam projektam piešķiramais finansējums ir līdz 3000 eiro.

Saņemtie projektu pieteikumi tika izskatīti žūrijas komisijas sēdē. Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti arī NKMP mājas lapā www.nkmp.gov.lv.

Iepriekšējos gados šī konkursa ietvaros kopumā ir atbalstīti vairāk kā 70 sakrālie arhitektūras un mākslas pieminekļi visā Latvijā – gan lielajās pilsētās, gan novados, piešķirot līdzekļus to ārējai un iekšējai restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem.

Kopumā fonda darbības laikā sakrālo celtņu restaurācijai esam novirzījuši vairāk kā 300 000 eiro.

Tālāk

Izdota grāmata par labdarību un Nākotnes Atbalsta fonda pieredzi

Ir nākusi klajā grāmata “30 gadi labdarībā”, kas veltīta labdarības attīstības aktuāliem aspektiem, mūsdienu sabiedrības prioritātēm šajā jomā un Nākotnes Atbalsta fonda (NAF) darbības pieredzei.

29 jūnijs 2023, 13:26 Labdarība un sponsorēšana