Ir notikusi Francijas Apelācijas instances tiesas sēde

6 aprīlis 2021, 16:00
Francijas apelācijas instances tiesa  ir pasludinājusi  spriedumu lietā, kas pirms vairākiem gadiem tika uzsākta saistībā ar uzņēmumu France Offshore par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, Rietumu Bankas apelācijas procesa ietvaros.

Kā mēs vairākkārt esam norādījuši, banka ir pilnībā pārliecināta par savu nevainīgumu. Šī pozīcija tika izklāstīta mūsu apelācijā, un tiesvedības gaitā banka sniedza tiesai apliecinošus to pārliecinošus argumentus. Šoreiz tiesa ir ņēmusi vērā mūsu argumentus, un ir būtiski, pārskatījusi pirmās instances tiesas nolēmumu par labu bankai.

Vienlaikus mēs esam gatavi turpināt aizstāvēt savu pozīciju, izmantojot iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības tiesvedības sistēma. Attiecīgu lēmumu šajā jautājumā banka pieņems pēc detalizētas iepazīšanās ar Apelācijas instances tiesas nolēmumu.

Saskaņā ar vispārpieņemto praksi, banka laicīgi ir izveidojusi uzkrājumus gadījumam, ja tiek piemērots sods . Tādejādi, jebkāds minētā tiesas procesa iznākums neietekmēs Rietumu Bankas turpmāko darbību un stabilitāti.