Notikušas klausīšanās Francijas Apelācija tiesā

6 aprīlis 2021, 16:00

Francijas Apelācijas tiesa ir paziņojusi lēmumu par Rietumu Bankas apelāciju procesa, kas vairākus gadus atpakaļ tika uzsākts attiecībā uz France Offshore uzņēmumu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ietvaros.

Kā mēs vairākkārt esam norādījuši, banka ir pārliecināta par savu nevainīgumu. Šī pozīcija tika izklāstīta mūsu apelācijā, un tiesvedības gaitā banka sniedza tiesai tās apliecinošus pārliecinošus argumentus. Šoreiz tiesa ir ņēmusi vērā mūsu argumentus, un lielā daļā ir pārskatījusi pirmās instances tiesas lēmumu –, par labu bankai.

Vienlaikus mēs esam gatavi turpināt aizstāvēt mūsu pozīciju, izmantojot iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības tiesvedības sistēma. Attiecīgu lēmumu šajā jautājumā banka pieņems pēc detalizētās iepazīšanās ar Apelācijas tiesas lēmumu.

Saskaņā ar vispārpieņemto praksi, banka laicīgi ir izveidojusi uzkrājumus potenciālo soda sankciju piemērošanas gadījumam. Tādejādi, jebkurš šī tiesas procesa iznākums neietekmēs Rietumu Bankas turpmāko darbību un stabilitāti.