Par izmaiņām tarifos

22 novembris 2021, 16:19

Sakarā ar to, ka Honkonga ir palielinājusi zīmognodevu, no 29. novembra zīmognodeva darījumiem ar šīs valsts akcijām būs 0.13% no darījuma summas.

Ar izmaiņām var iepazīties bankas mājas lapā sadaļā “Tarifu izmaiņas”.
Tālāk

Izmaiņas kredīta līgumos ar mainīgo procentu likmi LIBOR

Gada procentu likme par kredīta lietošanu, kura tiek norādīta Rietumu kredīta līgumos sastāv no divām daļām – mainīgās daļas un nemainīgās daļas (fiksētās). Mainīgā daļa atbilst 3 (trīs) vai 6 (sešu) mēnešu LIBOR (London Interbank Offered Rate), kas ir īstermiņa procentu likmju etalons pasaules finanšu tirgū. Savukārt nemainīgo (fiksēto) likmes daļu katram klientam Rietumu nosaka individuāli.

12 novembris 2021, 13:00 Izmaiņas tarifos