Par izmaiņām tarifos

13 maijs 2022, 17:45

Informējam, ka no 2022. gada 20. maija  stājas spēkā jauns tarifs par vērtspapīru konvertēšanu, ka arī tiek mainīts tarifs par dalību korporatīva notikumā.

Plašāk ar jauniem tarifiem var iepazīties šeit.
Tālāk

Par jauna tarifa ieviešanu

Informējam, ka no 2022. gadа 4. maija stājas spēkā jauns bankas tarifs par papildu klienta analīzi, kas saistīts ar valstīm ar augstu sankciju risku.

4 maijs 2022, 00:00 Izmaiņas tarifos