Par jaunajiem klientu monitoringa noteikumiem

24 janvāris 2020, 00:00

Informējam, ka saskaņā ar Latvijas banku regulatora – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo Noteikumu Nr. 135 „Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvie noteikumi” stāšanos spēkā būtiski paplašinās klientu loks, par kuriem bankai regulāri jāveic padziļināta darbības un naudas līdzekļu izcelsmes avota analīze.

Bankai jāiegulda ievērojams laiks un materiālie resursi nepieciešamās analīzes veikšanai, šim darbam pastāvīgi jāpiesaista augsti kvalificēti speciālisti.

Tādēļ, sākot ar 2020. gada 1. februāri, klientiem, kuriem jāpiemēro monitorings atbilstoši Noteikumiem Nr. 135, tiks piemērots spēkā esošais tarifs par darbības klienta kontos analīzi – 200 eiro stundā.

Iepazīties ar Noteikumiem Nr. 135, tostarp ar klientu, uz kuriem attiecas monitoringa prasības, uzskaitījumu, var šeit.

Visus jautājumus šajā sakarā lūdzam uzdot Jūsu personīgajam menedžerim vai vērsties bankas Informācijas dienestā: tālr. +371 67025555, vai rakstīt uz e-pasta adresi [email protected] .

Tālāk

Par izmaiņām Bankas tarifos

Informējam, ka no 2020. gada 18. februāra tiek ieviesti jauni tarifi par Rietumu Bankas klientu individuālu apkalpošanu.

18 decembris 2019, 16:15 Izmaiņas tarifos