Par izmaiņām tarifos

27 aprīlis 2020, 00:00

Informējam, ka mainās atsevišķi tarifi kredītu apkalpošanai Latvijas rezidentiem (juridiskām personām – no 7. maija, fiziskām personām – no 28. maija).

Ar izmaiņām var iepazīties bankas mājas lapā sadaļā “Tarifu izmaiņas”.
Tālāk

Par izmaiņām tarifos

Informējam, ka no 14. aprīļa mainās virkne bankas komisijas maksu.

14 februāris 2020, 00:00 Izmaiņas tarifos